Konferencje

Bitwa urządzeń mobilnych

Poniższe badania noszą nazwę „Bitwy urządzeń mobilnych” i próbują udzielić odpowiedzi na pytania kiedy, po co i jak używamy – obok komputerów – poszczególnych urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów.

Badania zostały przeprowadzone przez amerykański serwis Outbrain, który obecnie bada treści na ponad 100 tysiącach stron na całym świecie. „Bitwa urządzeń mobilnych” zgromadziła dane wśród użytkowników, którzy generowali ruch na stronach najpotężniejszych portali internetowych, aby sprawdzić, jak różnią się one w zależności od używanego medium.

Artykuły vs. video

Pierwszy obszar badań miał na celu porównanie całkowitej ilość kliknięć na artykuły i materiały video. Dla artykułów, ilość kliknięć ze smartfonów wynosiła 36% więcej w stosunku do tabletów. Natomiast w kategorii materiałów filmowych, królują tablety – liczą sobie one 250% więcej kliknięć w stosunku do smartfonów.
Outbrain skontrolował także współczynnik klikalności (ang. Click Through Rate, CTR), który oznacza stosunek między wyświetleniami reklamy, a liczbą kliknięć na tę reklamę. CTR smartfonów dla artykułów jest o 34% wyższy, niż CTR komputerów. Natomiast współczynnik CTR smartfonów względem video jest o 29% niższy względem CTR komputerów. Natomiast współczynnik klikalności tabletów w kwestii video jest o 29% wyższy w porównaniu do CTR komputerów.
Z powyższej analizy płyną więc dwa wyraźne wnioski – smartfonów używamy do czytania artykułów, materiały video jednak zdecydowanie wolimy oglądać na tabletach.

Temat a używane medium

Jeśli chodzi o artykuły, CTR smartfonów/tabletów jest nieustannie wyższy niż CTR komputerów. Istnieją jednak pewne różnice w kwestii tematyki owych artykułów, a używanego urządzenia mobilnego.
W badaniach dotyczących artykułów, uwzględnione zostało 5 tematycznych kategorii: podróże, sport, rekreacja, rozrywka i elektronika. Za stały punkt odniesienia przyjmując komputery, dla kategorii podróżniczej, wskaźniki CTR smartfonów i tabletów są bardzo bliskie i oscylują ok. 28%. Podobnie sytuacja ma się w kategorii sportu, choć tutaj odrobinę popularniejsze są tablety . Dalej różnice są coraz bardziej znaczące. W temacie rekreacji różnica wynosi 15 punktów procentowych na korzyść smartfonów. Dla rozrywki, różnice te wynoszą +40% dla tabletów i +57% dla smartfonów. Największą dysproporcję widać pośród artykułów o tematyce elektronicznej – CTR tabletów jest wyższy od CTR komputerów o 44%, natomiast CTR smartfonów aż o 93%! O ile więc wybór urządzenia mobilnego nie ma większego znaczenia w kwestii czytania artykułów o podróżach, sporcie czy rekreacji, o tyle artykuły rozrywkowe i elektroniczne, zdecydowanie wolimy czytać na smartfonach.
W kwestii treści video, kierując się podobnymi kategoriami tematycznymi, zbadano CTR tabletów i smartfonów względem CTR komputerów. Pomimo zdecydowanego zwycięstwa tabletów w kwestii video, smartfony jednak mają nad nimi znaczną przewagę w kategorii video o biznesie i finansach oraz video podróżniczych. W kategorii biznes i finanse, CTR smartfonów jest aż o 222% (sic!) wyższy niż CTR komputerów. W kategorii podróży, CTR smartfonów wygrywa osiągając 107%. W obydwu tych kategoriach CTR tabletów wynosi ok. 40%. W pozostałych obszarach tematycznych – technologia i internet, sport, newsy oraz rozrywka, współczynnik CTR smartfonów znajduje się na minusie względem komputerów, podczas gdy CTR tabletów utrzymuje status dodatni. Dla rozrywki dysproporcja jest jeszcze bardziej widoczna – wskaźnik CTR smartfonów ma wartość -70%, natomiast tabletów jedynie +7%. Po smartfony sięgamy więc przede wszystkim w celach obejrzenia video biznesowych, natomiast ponoszą one porażkę, jeśli chodzi o video rozrywkowe – tablety zdecydowanie wysuwają się na prowadzenie.

Wzorce użytkowania względem pory dnia oraz dnia tygodnia

Użytkowanie komputerów osiąga swój szczyt w samo południe. Dla smartfonów i tabletów szczytowa jest godzina 21. Rozpoczynając dzień od godziny 5 rano, na 23 kończąc, użytkowanie komputerów od 5-12 systematycznie wzrasta, natomiast od 12 do mniej-więcej 18 systematycznie spada, uzyskując na chwilę stały poziom w zakresie 18-21. Wykresy dla tabletów i smartfonów są niemal bliźniacze – pomiędzy godziną 5 a 8 rano, tendencja do korzystania z tych urządzeń w niewielkim stopniu wzrasta, następnie opadając do godziny 12. Następnie zaczyna wzrastać – najpierw powoli, a od 17 coraz bardziej, osiągając szczyt o 21 wieczorem.
Ciekawe wnioski płyną także z obserwacji dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych w poszczególne dni tygodnia. Dla smartfonów wykres użytkowania utrzymuje się na stałym poziomie przez właściwie wszystkie dni tygodnia, nieznacznie wzrastając podczas weekendów. Dla tabletów istnieje tendencja odwrotna – przez cały tydzień utrzymując stały poziom, podczas weekendu nieznacznie spadając. Komputery natomiast podczas tygodnia są używanie intensywniej, niż tablety i smartfony, utrzymując stały poziom od poniedziałku do czwartku – od tego dnia tygodnia, aż do soboty, widoczny jest systematyczny spadek, natomiast poziom użytkowania komputerów w niedzielę utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, aby znów wzrosnąć z nadejściem poniedziałku.
 
0808-OB-infographic-Mobile-Global3-outline-gray
 
Źródło:
http://www.outbrain.com/blog/2013/08/how-do-you-like-your-content-depends-on-the-device-youre-using.html

Udostępnij
Zobacz także