Konferencje

Fundacja Widzialni i duże marki tworzą forum dyskusji o dostępności towarów i usług

Business Accessibility Forum (BAF) to inicjatywa partnerska Fundacji Widzialni, Allegro, Microsoft Polska, Orange Polska i Santander Bank Polska. Forum jest płaszczyzną do dyskusji i wymiany doświadczeń, aby lepiej odpowiadać na zobowiązania wynikające z Europejskiego Aktu o Dostępności, który niebawem znajdzie odzwierciedlenie w Polskim prawie.

EAA rozszerza obowiązki dostosowania produktów i usług do standardów dostępności na wiele obszarów biznesowych, takich jak m.in.: bankowość, transport, telekomunikacja, handel elektroniczny, usługi audiowizualne, e-książki, w tym  – na aplikacje mobilne. 

Co nowe i ciekawe, Europejski Akt o dostępności jest pierwszym dokumentem prawnym, tak bezpośrednio i wyraźnie odnoszącym się do dostępności aplikacji mobilnych.

Co to oznacza?

Oznacza to między innymi, że ustawa obejmie wszelkie aplikacje oferowane na terenie Unii Europejskiej, należące do wymienionych w ustawie branż, nawet jeśli ich twórcy pozostają poza strefą euro. Celem nowych regulacji w odniesieniu do aplikacji mobilnych, jest umożliwienie korzystania z nich jak największej grupie użytkowników, bez względu na ograniczenia, jak również poprawa doświadczeń użytkownika nawet przy braku jakichkolwiek barier. 

Na co deweloperzy aplikacji mobilnych będą musieli zwrócić szczególną uwagę? To przykładowo: alternatywa do zawartości nietekstowych, możliwość obsługi aplikacji przy pomocy technologii asystujących, jak czytniki, możliwość powiększania treści bez utraty czytelności, możliwość dostosowania kontrastu.

Oczywiście trzeba pamiętać, że EAA ma dużo szerszy zasięg.

Nie odnosi się tylko do aplikacji mobilnych, ale również do innych środków komunikacji i usług cyfrowych – do serwisów www, dokumentów cyfrowych a nawet do terminali samoobsługowych i wymaga kompleksowego podejścia.

Dlatego długofalowym celem BAF jest współpraca i wzajemna inspiracja w wypracowywaniu i promowaniu najlepszych standardów, oraz dobrych praktyk w cyfrowym dostępie do produktów i usług dla osób z indywidualnymi potrzebami, w tym także edukacja. Tym bardziej, że oprócz organizacji założycielskich wśród członków BAF znajdą się także liderzy różnych sektorów rynkowych, objętych EAA. 

„Wdrożenie nowych przepisów dotyczących dostępności to wielkie wyzwanie dla biznesu, ale również dla legislatorów. W ramach BAF chcemy doprowadzić do sytuacji win-win, aby na dostępności skorzystali wszyscy. Z jednej strony biznes dostosowując swoje towary i usługi, powiększa liczbę klientów, do których może dotrzeć, z drugiej strony klienci otrzymują bardziej dostępne produkty. Naszą intencją jest, aby BAF był miejscem wzajemnego uczenia się dostępności, tak aby lepiej realizować przesłanie, że dostępność jest prawem człowieka do swobodnego i wolnego od barier dostępu” mówi Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni

Jak bezpłatnie zbadać dostępność swojej firmy?

BAF opracowało narzędzie w postaci interaktywnej ankiety, dzięki której bezpłatnie można zbadać stan dostępności w swojej firmie – ANKIETA DOSTĘPNOŚCI. Ambicją BAF jest, aby było to odpowiednie narzędzie dla każdej organizacji zainteresowanej wdrożeniem standardów dostępności zgodnie z EAA.  

Po więcej informacji na temat Business Accessibility Forum zapraszamy na stronę www.baforum.pl oraz na najbliższą konferencję Mobile Trends Conference. 

Fundacja Widzialni (www.widzialni.eu) – pomysłodawca BAF, już od ponad 20 lat zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu.  

Głównym celem Widzialnych jest umożliwienie wszystkim użytkownikom swobodnego dostępu do zasobów internetowych oraz korzystania z aplikacji mobilnych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania. Fundacja Widzialni od samego początku swojej działalności kieruje uwagę opinii publicznej, administracji i biznesu na zagadnienia dostępności cyfrowej dla osób zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. 

Udostępnij
Zobacz także