Konferencje

Jakiej jakości jest polska reklama cyfrowa – Raport IAB Polska

IAB Polska opublikowało pierwszy raport na temat jakości w reklamie cyfrowej. Badanie objęło cztery kluczowe obszary, takie jak bezpieczeństwo marki, transparentność zakupu reklam w systemie programmatic, walkę z oszustwami reklamowymi oraz widoczność reklam.

Według sondażu branżowego przeprowadzonego przez IAB Polska we wrześniu 2023 roku z przedstawicielami wydawców, agencji reklamowych, dostawców technologii oraz reklamodawców, od chwili uruchomienia programu QUALID, we wszystkich powiązanych obszarach odnotowano wzrost poziomu edukacji polskiego rynku reklamy cyfrowej i poprawę jakości komunikacji marketingowej online.

Największy postęp widoczny jest w obszarach programmatic oraz viewability, gdzie czterej na pięciu ekspertów zauważyło wzrost wiedzy branżowej związanej z widocznością reklamy i automatycznym modelem sprzedaży i zakupu, a prawie trzy czwarte zauważyły poprawę poziomu usług w tych obszarach, z czego co czwarty w stopniu zdecydowanym. Dodatkowe szczegóły i perspektywy rozwojowe rynku zawarte są w dalszej części raportu, skupiającej się na wynikach badania eksploracyjnego.

Brand Safety a efektywność reklamy 

Brand Safety to nie tylko modny termin. To realna ochrona marek przed kontrowersyjnymi treściami. Jak podkreślają eksperci, coraz więcej firm inwestuje w systemy audytowo-analityczne, eliminujące ryzyko niewłaściwego kontekstu reklamowego. Ochrona wizerunku staje się kluczowym elementem strategii marketingowych.

Wyzwania i narzędzia

Pomimo rosnącej świadomości, nadal istnieje luka w stosowaniu filtra Brand Safety. Warto podkreślić, że Brand Safety, choć może ograniczać liczbę dostępnych odsłon reklamowych, jest kluczowym elementem obejmującym zabezpieczenia, takie jak „whitelista” witryn, wykluczanie wrażliwego kontekstu, kontrola viewability reklamy i filtracja nieprawidłowego ruchu. 

W przypadku reklamy programatycznej, która w 2022 roku stanowiła już 50% wydatków na reklamę display w Polsce, większość platform zakupowych oferuje te zabezpieczenia bez dodatkowych opłat. Jednak badania wskazują, że nawet 30% kampanii nie jest objętych odpowiednimi zabezpieczeniami. Dlatego edukacja branży i propagowanie kompleksowego stosowania filtrów stają się niezbędne.

Walka z oszustwami i botami

Fraud w reklamie cyfrowej to realne zagrożenie. Partnerstwa z ekspertami, transparentność, oraz wykorzystanie technologii to sposoby zwalczania oszustw. Choć nie ma idealnej platformy, świadome monitorowanie kampanii jest kluczem do ograniczenia oszustw.

Viewability: widoczność reklam a skuteczność

Oprócz bezpieczeństwa, widoczność reklam jest kluczowa dla sukcesu kampanii. Viewability, czyli wskaźnik realnej szansy zobaczenia reklamy, wyznacza jakość przekazu. Edukacja użytkowników i strategie oparte na danych są kluczowe w walce z mechanizmami adblockowymi.

Podsumowanie

Brand Safety i viewability stają się kamieniami węgielnymi skutecznej reklamy cyfrowej. Bezpieczeństwo i widoczność nie są tylko terminami – to podstawa, na której buduje się zaufanie i sukces kampanii. Ochrona marki oraz realna szansa zobaczenia reklamy stają się filarami nowoczesnego marketingu online.

Badanie zostało zrealizowane w ramach programu jakości reklamy cyfrowej QUALID, jaki IAB Polska uruchomił ponad trzy lata temu. Zachęcamy do pobrania raportu, aby dowiedzieć się jaką świadomość rynkową ma polska branża reklamy cyfrowej.

Żródło: „Jakość reklamy cyfrowej. Raport z badania. Wrzesień 2023”

Udostępnij
Zobacz także