Konferencje

Polacy motywują banki do ciągłego rozwoju

Polacy coraz chętniej rezygnują z tradycyjnych metod płatności – gotówki – na rzecz transakcji bezgotówkowych. Według danych NBP udział płatności gotówkowych w Polsce od 2005 roku spadł z 98 do 57 proc. w 2020 r. Polacy pokochali jednak nie tylko transakcje przy pomocy kart płatniczych, ale i płatności mobilne, z których licznie korzystają. Na horyzoncie widać także już nowe trendy takie jak autoryzacja głosowa (biometria głosowa) czy poszerzenie funkcji aplikacji bankowych o moduły Personal Finance Manager (PFM) oraz Value Added Services (VAS). W efekcie zmian zachowań konsumentów banki intensywnie pracują nad dostosowaniem zarówno swojej oferty, jak i systemów bankowych.

Dane nie oszukują, Polacy masowo korzystają z mobilnej bankowości – według raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych ciągle wrasta. Pod koniec II kwartału br. 18 milionów Polaków regularnie korzysta z bankowości mobilnej, to wzrost o 30% w stosunku do 2021 r. Jeszcze wyraźniej wzrasta liczba klientów, którzy korzystają wyłącznie z bankowości mobilnej – ich liczba wzrosła w ciągu kwartału o 21% i wynosi 12 milionów. Co za tym idzie, widoczny jest wzrost liczby transakcji zbliżeniowych nie przy użyciu karty płatniczej, ale urządzeń mobilnych – smartfonów, smartwatchów. W samym II kwartale 2022 wykonano ich 264 miliony, podaje Cashless.

Więcej transakcji, więcej danych do przetwarzania

Zmiana zachowań konsumentów – wzmożone użycie aplikacji mobilnych, przechodzenie tylko na ten sposób interakcji z bankiem – wiąże się ze znacznym wzrostem liczby danych do przetwarzania – zarówno bezpiecznie, jak i sprawnie. Według szacunków rynkowych już w 2025 roku liczba danych na całym świecie przekroczy 175 zettabajtów, wzrośnie pięciokrotnie w stosunku do 2020. 

Wpisywanie haseł powoli odchodzi do lamusa, przyszłością autoryzacji transakcji ma stać się biometryka behawioralna. Jedną z przyczyn rozwoju tego sektora jest rosnąca liczba przestępstw cyfrowych – phishingu, włamywania się na konta czy przejmowanie sesji. Dotychczasowe zabezpieczenia, jak podwójna weryfikacja za pomocą kodu wysyłanego SMS-em przestają wystarczać. Już teraz mBank wprowadził możliwość autoryzacji płatności w oparciu o biometrykę behawioralną – algorytm mierzy zachowanie użytkownika na podstawie sposobu używania klawiszy na klawiaturze (czy są to klawisze alfanumeryczne, nawigacyjne, manipulacyjne) oraz czasu kliknięć w poszczególne klawisze. Inne dane biometryczne wykorzystywane do autentyfikacji i autoryzacji to m.in. barwa głosu, obraz tęczówki czy kształt twarzy.

Z perspektywy danych rynkowych widać, że wykorzystywanie nowych sposobów autoryzacji i autentyfikacji nie jest tylko chwilową modą, ale nieodwracalnym trendem. Banki muszą zabezpieczać siebie i swoich klientów przed nowymi rodzajami cyfrowych przestępstw, wprowadzając coraz bardziej niezawodne rozwiązania – mówi Alicja Kozłowska, Senior Business Analyst w GFT Poland.

Przyszłość sektora bankowego

Z tych powodów sektor bankowy będzie dalej przechodził przyspieszoną cyfryzację i automatyzację nie tylko procesów i aplikacji na linii bank-klient końcowy, ale również – co wydaje się większym wyzwaniem – procesów wewnętrznych. Choć coraz więcej procesów jest przenoszonych do chmury, wiele organizacji nadal korzysta z systemów core’owych zbudowanych przed kilkoma dekadami. Dług technologiczny sektora bankowego nie pozwala na skuteczne zwiększenie efektywności działania systemów np. poprzez równoległą współpracę zespołów deweloperskich z biznesem czy UX, czy wręcz oddanie modelowania procesów w ręce osób nietechnicznych.

Dynamiczny rozwój wymaga dynamicznego i elastycznego środowiska IT, które umożliwia szybkie wprowadzanie zmian i ich wdrażania. Zmieniające się wymagania biznesowe i nowe regulacje prawne wymagają szybkiego dostosowywania lub wprowadzania nowych rozwiązań. Rozwiązania chmurowe, które są elastyczne i łatwo skalowalne oraz bezpieczne, przyczyniają się do sprawniejszego otwierania i rozwijania nowych projektów biznesowych w sektorze bankowym – tłumaczy Alicja Kozłowska, Senior Business Analyst w GFT Poland.

Banki wychodzą naprzeciw potrzebom klientów

W związku z coraz większym i intensywniejszym wykorzystywaniem aplikacji mobilnych, banki wprowadzają nowe funkcjonalności, jak Personal Finance Management, które – jak sama nazwa wskazuje – pomagają w zarządzaniu finansami i kontroli nad wydatkami. Niektóre banki, jak mBank czy PKO BP, wprowadzają VAS, czyli na przykład możliwość opłacania przejazdów autostradami czy możliwość zakupu biletów na komunikację publiczną.

Widać również, że banki poważnie podchodzą do czekających je wyzwań w nadchodzących latach. PKO BP zautomatyzował już prawie 200 procesów biznesowych, a w ich ramach roboty wykonały już ponad 100 milionów zadań. W SGB-Banku SA w ciągu kilku godzin jednego dnia operacyjnego narzędzie Pan ROBOT zawarło transakcję z osiemdziesięcioma sześcioma Bankami Spółdzielczymi na kwotę 2,658 mln złotych.

Jeden z naszych klientów z sektora funduszy inwestycyjnych dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań AI i ML zanotował wzrost wydajności w automatycznej identyfikacji tematów rozmów aż o 78%. Natomiast liczba danych przetwarzanych w systemie wzrosła o 2000% – z 500 tysięcy do 10 milionów rekordów w ciągu godziny – dodaje Alicja Kozłowska, Senior Business Analyst w GFT Poland.

Przyszłość sektora bankowego leży w dalszej automatyzacji procesów i transformacji cyfrowej, która powinna objąć wszystkie obszary działalności banków – od procesów zewnętrznych po systemy core.

Udostępnij
Zobacz także