Konferencje

Composable Commerce – ścieżka do skalowalnego biznesu e-commerce

Czy e-commerce jest taki sam jak jeszcze kilka lat temu? Zdecydowanie nie i nie mówimy tu wyłącznie o warunkach zewnętrznych, w jakich funkcjonują dziś biznesy e-commerce, ale również zmieniających się zachowaniach i oczekiwaniach użytkowników. To właśnie one pociągają za sobą konieczność dostosowywania sposobu działania współczesnego e-commerce. Stąd też coraz większą popularność zyskuje takie pojęcie jak composable commerce.

Czym jest composable commerce?

Composable commerce to budowa rozwiązań, które oparte są na uniwersalnych, gotowych modułach. Pojęcie to, którego po raz pierwszy użyto w 2020 roku w raporcie firmy analityczno-badawczej Gartner, można też przetłumaczyć jako handel kompozycyjny, który jest zupełnie świeżym podejściem do architektury e-commerce.  

Wprowadzenie koncepcji composable commerce zostało spowodowane przede wszystkim zmianami w zachowaniach użytkowników – znacząco rośnie bowiem liczba codziennych punktów styku klienta z daną marką m.in. w przestrzeni wirtualnej, na różnych urządzeniach i z różną intensywnością. Aby szybciej i bardziej elastycznie reagować na zachodzące na każdym etapie lejka sprzedażowego zmiany, potrzebne są więc inne rozwiązania niż popularne wcześniej systemy monolityczne, które skupiały obsługę wielu powiązanych ze sobą zadań. Z czasem okazało się, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest wydzielenie poszczególnych komponentów, przy pomocy których można realizować konkretne działania.

Composable commerce daje nową alternatywę w postaci architektury, która jest oparta o API, Cloud oraz Headless. Pozwala na tworzenie unikalnych doświadczeń cyfrowych dla każdego użytkownika, obniżanie kosztów oraz wprowadzanie nowych funkcji. Podejście kompozycyjne to również duża elastyczność i otwartość na klienta. Composable commerce zapewnia technologie oraz narzędzia, które pozwalają na szybkie oraz efektywne wprowadzanie zmian w działalności biznesu e-commerce. Opiera się na funkcjonowaniu modułów, które są ”osobnymi bytami”, pełniącymi inną rolę, ale jednocześnie komunikującymi się z pozostałymi poprzez API. Dzięki nim rozwój platformy e-commerce jest o wiele łatwiejszy i szybszy. 

Composable commerce a headless – jaka jest różnica?

Należy wspomnieć, że istotną częścią composable commerce jest architektura MACH (Microservices, API-First, Cloud-Native, Headless). 

Headless polega na oddzieleniu części, która jest prezentowana użytkownikom (front-end) od technicznego zaplecza (back-end). Pozwala ona na wprowadzanie optymalizacji, które sprawiają, że użytkownik jest jeszcze bardziej zadowolony ze swoich doświadczeń z daną marką i przyczyniają się do zwiększenia konwersji. 

Jak w porównaniu z podejściem headless wypada composable commerce?  W skrócie łączy on zdobycze headless, API oraz mikroserwisów, które stanowią niezależne kody np. do katalogu sklepu czy wyszukiwarki. Umożliwia przede wszystkim płynne i szybkie budowanie pozytywnych doświadczeń użytkowników w każdym punkcie styku, wprowadzanie nowości oraz eksperymentowanie. 

Jak na composable commerce może skorzystać Twój biznes?

Do najważniejszych zalet podejścia composable commerce należy zaliczyć większą wydajność, szybsze wprowadzanie zmian, dbanie o klienta w dowolnym miejscu jego kontaktu z firmą (sklep online, aplikacja mobilna, newsletter, SMS itp.) i stawianie go w centrum, redukcję kosztów, które były związane z utrzymaniem i optymalizacją platformy e-commerce, ale ostatecznie szybszą i większą skalowalność – to właśnie ona wpływa na zwiększenie wpływów przedsiębiorstwa i jego lepszy rozwój. 

Stosując rozwiązania w zakresie composable commerce, osiągniesz wymierne korzyści biznesowe, ale i technologiczne. Kompozytowe podejście do każdego z tych miejsc styku pozwala bowiem na budowanie własnego systemu oraz odłączanie i dołączanie elementów, które są odpowiedzialne za różne funkcje mogące pochodzić od wielu różnych dostawców. 

Dzięki temu możesz łatwo dostosowywać swój biznes do aktualnych potrzeb, wprowadzać nowoczesne rozwiązania, szybciej się skalować i dostarczać swoim użytkownikom bardziej pozytywnych wrażeń zakupowych.

Najlepsze rozwiązania composable commerce

Omawiając pojęcie composable commerce, warto też wspomnieć o trzech zaawansowanych rozwiązaniach, które pomagają jeszcze lepiej zadbać o doświadczenia użytkownika w kontakcie z marką, a jednocześnie przyczynią się do szybszego skalowania biznesu e-commerce.

Amplitude to cyfrowy system optymalizacji, który służy do przewidywania, jaka kombinacja różnych zachowań klienta i jego ścieżka zakupowa przekładają się na lepsze wyniki biznesowe. Ta zaawansowana analityka cyfrowa pokazuje jak lepiej zatrzymywać i angażować użytkownika.

Anagog to mobilna platforma do obsługi klienta, która wykorzystuje rzeczywiste informacje o użytkowniku w celu lepszej personalizacji oferty i wzmocnienia jego zaangażowania przy zachowaniu pełnej prywatności. Rozwiązanie pozwala przekształcać informacje użytkowników na temat ich zachowań, nawyków, a także preferencji, z korzyścią dla biznesu. 

Dynamic Yield to platforma optymalizacji doświadczeń, która umożliwia personalizację i optymalizację danych niezbędnych do tworzenia i testowania spersonalizowanych, zoptymalizowanych oraz zsynchronizowanych cyfrowych doświadczeń klientów.

Co Future Mind może zrobić dla Twojego biznesu?

W Future Mind patrzymy na Twój biznes indywidualnie. Pomagamy Ci budować zaawansowane rozwiązania oparte o composable commerce, osiągać lepsze wyniki i skalować biznes.

Możemy m.in. zbudować wydajny front-end dla Twoich aplikacji czy zaprojektować aplikację iOS lub Android bądź dedykowaną aplikację IoT. Przeprowadzimy Twoją firmę przez cyfrową transformację, która skieruje ją na drogę do bardziej elastycznego i opartego na danych procesu podejmowania decyzji, optymalizacji i cyfryzacji. 
Dostosuj swój biznes do nowych czasów z Future Mind.

Udostępnij
Zobacz także