Konferencje

Dlaczego twój produkt IT potrzebuje warsztatów produktowych?

W Twojej głowie powstaje pomysł na aplikację? Chcesz doprecyzować swoją wizję? Zastanawiasz się jak będzie działać aplikacja? Jeśli tak – warto skorzystać z pomocy profesjonalnego software house’u, który organizuje tzw. warsztaty produktowe. Ich głównym celem jest doskonalenie wizji produktu, proponując przy tym szereg rozwiązań i atrakcyjnych, nieodkrytych dotychczas możliwości. Warsztaty tego typu posiadają wiele zalet, dlatego też przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się wziąć w nich udział. W poniższym materiale przybliżamy temat warsztatów, nakreślając przy tym ich główne zalety oraz korzyści dla Twojego biznesu.

Czym są warsztaty produktowe?

Warsztat produktowe organizowane przez software house’y mają za zadanie pomóc w lepszym zrozumieniu produktu i procesu związanego z projektowaniem aplikacji internetowych. Podczas spotkań analizuje się działanie produktu, ocenia jego złożoność, analizuje funkcjonalności. Wszystko po to, aby ostatecznie zaproponować optymalizację i rozwiązania, które mają wspomóc realizację zamierzonego celu. Spotkania o charakterze warsztatowym pozwalają m.in. wskazać kluczowe funkcjonalności, przeanalizować konkurencję, czy wykryć elementy aplikacji, które wymagają uproszczenia.

Co ciekawe – różne firmy podchodzą do warsztatów w różny sposób, często wykorzystując własne, autorskie podejście i popularne techniki. Za przykładem Studio Software przedstawimy 3 przykładowe metody mogą zostać wykorzystane podczas warsztatu produktowego:

  1. Faza discovery – krok, mający na celu zrozumienie potrzeb i dokładne przeanalizowanie grupy docelowej produktu, a także omówienie korzyści jakie dana aplikacja może przynieść potencjalnym użytkownikom. 
  2. Event storming – niezwykle ważny i obszerny etap, mający na celu zrozumieć działanie aplikacji w momencie uruchomienia określonych zdarzeń/procesów. 
  3. Design sprints – proces poświęcony kreowaniu nowych koncepcji graficznych i możliwości. 

Wspomniane już Studio Software specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dla klientów z wielu branż i zakątków świata. Przebieg spotkań uzależniony jest od potrzeb klienta, a program determinowany jest m.in. założeniami biznesowymi i potrzebami projektowymi. Z tego też względu warsztaty produktowe mogą trwać zarówno 1, jak i 5 dni. 

Zalety warsztatów produktowych 

Mówiąc o warsztatach produktowych nie sposób pominąć głównych zalet. Wśród tych najczęściej wymienianych, jest:

  • Możliwość poznania jak działa Twój produkt – warsztaty umożliwiają Ci odkrywanie co dzieje się z Twoją aplikacją w momencie, gdy uruchamiane są poszczególne procesy. 
  • Zweryfikowanie pomysłów – nie każdy pomysł od początku jest doskonały, a spojrzenie na niego z nieco innej (czasami szerszej) perspektywy sprawia, że dużo łatwiej jest wychwycić elementy wymagające poprawy.
  • Szybszy start projektu – zebranie informacji pozwoli Ci zrealizować projekt szybciej i sprawniej. Zespół developerski otrzyma klarowną wizję na produkt, dzięki czemu efektywniej przystąpi do działania.
  • Sprawna estymacja kosztów projektu – zebrane przez software house dane pozwolą ocenić złożoność projektu, dzięki czemu łatwiej przygotuje dedykowaną estymację.

Kiedy warto się zdecydować na warsztaty? 

Wiele firm zainteresowanych realizacją projektu IT zastanawia się nad sensownością podjęcia warsztatów produktowych. Poniżej zebraliśmy więc kluczowe sytuacje, które powinny zmotywować Cię do podjęcia udziału w sesjach, które prowadzić musi doświadczona firma programistyczna:

  • Gdy chcesz przedyskutować pomysł z ekspertami – na organizowanych spotkaniach uczestniczy osoba techniczna, która ocenia produkt z punktu widzenia m.in. doboru dotychczasowych rozwiązań. Doradca, jeśli uzna za odpowiednie, może także zaproponować inne, efektywniejsze, prostsze lub… tańsze rozwiązanie.
  • Gdy chcesz poznać poziom złożoności aplikacji – dokładne przeanalizowanie działania aplikacji pozwoli Ci wykryć ewentualne luki w procesach, a także zobaczyć produkt z szerszej perspektywy. Na tym etapie koncentrujemy się na rozrysowaniu procesów w aplikacji, co jest bardzo cenne zarówno dla klienta, jak i developerów, którzy będą tworzyć rozwiązanie. 
  • Gdy nie masz wystarczającej wizji – lub gdy chcesz doprecyzować lub przetestować swój pomysł.

Gdy chcesz poznać estymację kosztów – zarówno w obrębie stworzenia, jak i wdrożenia aplikacji. Poznanie koniecznych kosztów jest kluczowe pod kątem budżetowym, a także – pod kątem realizowania celów i decyzji biznesowych.

Udostępnij
Zobacz także