Konferencje
Mobile Trends

Jak sfinansować firmowe zakupy?

Przedsiębiorcy na każdym etapie rozwoju biznesu zgłaszają mniejsze lub większe zapotrzebowanie na kapitał. O ile firma generuje odpowiednio duże zyski, z finansowaniem planowanych przedsięwzięć i zakupów nie ma większego problemu. Kłopot pojawia się w sytuacji, gdy zyski nie pokrywają bieżących potrzeb. Gdzie szukać wówczas pieniędzy na firmowe zakupy?

Gdzie szukać środków na finansowanie działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcy mają co do zasady do wyboru szeroką paletę różnych źródeł finansowania swojej działalności. Najprostsza kwalifikacja dzieli te źródła na wewnętrzne i zewnętrzne. Do wewnętrznych źródeł finansowania zalicza się przede wszystkim: wkład własny założycieli, zysk przedsiębiorstwa oraz środki pochodzące ze sprzedaży środków trwałych.

Zewnętrzne źródła finansowania to środki pochodzące od podmiotów trzecich. Mogą to być wszelkiego rodzaju instytucje rządowe, które realizują programy wspierające rozwój biznesu i oferują najróżniejsze formy wsparcia. Niestety na dotację nie zawsze można liczyć – na ogół uzyskanie środków wymaga spełnienia szeregu warunków. Między innymi z tego względu najbardziej popularnymi zewnętrznymi źródłami finansowania są kredyty, pożyczki, leasing i faktoring. Trzeba jednak w tym miejscu wspomnieć, że korzystanie, chociażby, z finansowania bankowego, wymaga udokumentowania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

Jak działa faktoring?

Ciekawą metodą finansowania bieżącej działalności jest niewątpliwie faktoring. Na czym polega? Faktoring w klasycznej postaci umożliwia przedsiębiorcy sprzedaż wystawionej kontrahentowi nieprzeterminowanej faktury, z odroczonym terminem płatności i niemal natychmiastowe odzyskanie zamrożonych na niej środków. Fakturę taką odkupuje firma faktoringowa, która następnie rozlicza się z kontrahentem – przekazuje mu numer rachunku, na jaki powinien przekazać środki z tytułu sprzedanej faktury.

To, co odróżnia faktoring od kredytu, to niewątpliwie uproszczone do minimum formalności, krótki proces wnioskowania oraz brak konieczności dokumentowania zdolności kredytowej. Istotną zaletą jest również to, że pozyskane ze sprzedaży faktury środki przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel. Kredyty mają charakter celowy, więc w ich przypadku o takiej elastyczności mówić nie można.

Czym jest faktoring zakupowy?

W ofercie wielu firm faktoringowych znaleźć dziś można wiele różnych odmian faktoringu, w tym faktoring zakupowy, który umożliwia finansowanie zakupów dla firm. Idea działania usługi jest bardzo prosta. Przedsiębiorca, który potrzebuje środków na sfinansowanie niezbędnych zakupów, zgłasza się do firmy faktoringowej i wnioskuje o niezbędną kwotę, a faktor rozkłada przedsiębiorcy spłatę pożyczonych środków na dogodne dla niego miesięczne raty. W rezultacie przedsiębiorca nie musi wnioskować o kredyt w banku i przechodzić długiej, złożonej procedury wnioskowania o kredyt, tylko bez zbędnych formalności finalizuje zakup np. materiałów i chwilę później może już przystąpić do realizacji kolejnego zlecenia.

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także