Konferencje

Mobilność systemów ERP

Mobilność jest nieodzownym elementem systemów ERP. Dziś praca zdalna, konieczność korzystania z systemu ERP w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, to nie wyjątek, tylko konieczność. Poza tym mobilność to nie tylko praca poza biurem – to także możliwość np. wewnętrznej obsługi magazynu czy prowadzenia inwentaryzacji bez konieczności ciągłego biegania z kartkami do stanowiska komputerowego, system ERP i współpraca z kolektorami danych, czy dostęp pracownika do swoich danych kadrowo-płacowych bez regularnych spacerów do Działu Kadr.

Kto potrzebuje rozwiązań mobilnych? Niemal każdy – m.in. przedstawiciele handlowi, serwisanci terenowi, pracownicy w delegacjach i podróżach służbowych, pracownicy magazynów, kierownictwo i zarząd chcące mieć dostęp do danych firmy w każdej chwili, czy choćby wszyscy pracujący w trybie home office.

Dedykowane aplikacje oraz mobilny dostęp do systemu ERP

Naprzeciw tym potrzebom wychodzą producenci systemów ERP, oferując coraz szerszy wachlarz rozwiązań mobilnych – od dostępu do programu w chmurze, za pośrednictwem komputerów, smartfonów czy tabletów, po aplikacje mobilne dedykowane konkretnym obszarom funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przykładowo producent systemu enova365, firma Soneta, proponuje użytkownikom moduły enova365 w wersji Multi. Jest to wersja dostosowana do pracy na wielu urządzeniach i przy różnych interfejsach – także na smartfony i tablety. Stosowana jest zawsze dla systemu enova365 w chmurze Microsoft Azure, ale – co szczególnie ważne – jest również dostępna jako opcja dla użytkowników korzystających z własnej infrastruktury serwerowej, a którym zależy na mobilności pracy w systemie ERP. Z kolei dedykowane rozwiązania zapewniające mobilność w enova365 to Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika (samoobsługa pracownicza), Pulpit Kontrahenta (obsługa B2B), Pulpit Klienta Biura Rachunkowego (komunikacja i wymiana danych między biurem rachunkowym a jego klientami). Nowością jest moduł Praca Zdalna, wspierający pracę rozproszoną, pozwalający na skuteczne zarządzanie zadaniami, delegowanie pracy i monitorowanie postępów projektów.

Firma Comarch proponuje mobilny dostęp do programów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL w wersji chmurowej, utrzymywanej na serwerach Comarch. Nie ma tu rozwiązania podobnego do wersji Multi enova365, natomiast producent kładzie duży nacisk na aplikacje i narzędzia dedykowane konkretnym obszarom. Tu mamy oczywiście samoobsługę pracowniczą w Comarch HRM, w pełni on-linową aplikację dla małych firm Comarch ERP XT, (obejmującą fakturowanie, magazyn, księgowość), rejestrację czasu pracy i zarządzanie nim za pomocą aplikacji Comarch TNA oraz całą linię Produktów Comarch Mobile: Sprzedaż oraz Zakupy (dla handlowców i zakupowców), Zarządzanie (zarządzanie pracownikami mobilnymi), mPos (mobilne stanowisko sprzedaży w sklepach), Serwis (dla serwisantów terenowych), WMS Zarządzanie i WMS Magazynier (obsługa magazynów WMS), Inwentaryzacja (przeprowadzanie inwentaryzacji) czy DMS (obieg i zarządzanie dokumentami). Aplikacje te współpracują z różnymi systemami Comarch.

Mobilność systemu ERP to korzyści!

Jak widać rozwiązań jest wiele i łatwo je dostosować do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. A co można zyskać? Podstawą jest bezpieczeństwo, spójność a przede wszystkim aktualność danych, na których pracują w systemie wszyscy pracownicy – i ci stacjonarni, i ci mobilni. Wszystkie operacje przeprowadzone w systemie są na bieżąco widoczne, zatem np. przedstawiciel handlowy ma wgląd w aktualne stany magazynowe, serwisant w nowe zlecenia, a kierownik w poszczególne zadania pracowników oraz stan ich realizacji. Korzystanie z mobilnych rozwiązań zwiększa komfort i efektywność pracy, zmniejsza ryzyko błędów i pomyłek, pozwala na lepszą i bardziej profesjonalną obsługę klienta, przyspiesza realizację zadań, procedur czy zamówień, ułatwia kontrolę nad nimi – a to wszystko przekłada się na wzrost konkurencyjności, lepsze postrzeganie firmy i oczywiście na zyski.

Udostępnij
Zobacz także