Konferencje

Największe wyzwania przygotowania MVP w branży healthcare

Branża opieki zdrowotnej stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, od sprostania ciągle zmieniającym się wymaganiom pacjentów po radzenie sobie z cyberatakami. Zapotrzebowanie na wydajne i bezpieczne rozwiązania IT nigdy nie było większe. MVP w sektorze opieki zdrowotnej stają się coraz bardziej popularne, ponieważ oferują opłacalny sposób wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek. Wiąże się z nimi jednak szereg wyzwań, które trzeba pokonać.

Organizacje opieki zdrowotnej muszą rozwijać produkty, które zaspokoją potrzeby ich pacjentów, zapewniając jednocześnie bezpieczne środowisko. Wiemy, że MVP to świetny sposób na start, ponieważ daje możliwość szybkiej walidacji pomysłu, przetestowania rynku oraz budowania i ulepszania koncepcji w małych kamieniach milowych z szybkimi pętlami informacji zwrotnej – mówi Piotr Sobusiak, CTO i współzałożyciel Applover.

1. Zwiększone ryzyko dla niektórych grup pacjentów

Bądźmy szczerzy – wprowadzenie MVP przyniosło istotne zmiany w branży medycznej. Jednakże, bez odpowiednich badań i walidacji, istnieje zwiększone ryzyko dla zdrowia niektórych grup pacjentów. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy są bardziej narażeni na ryzyko, takich jak osoby starsze, kobiety w ciąży lub osoby z wcześniej istniejącymi warunkami medycznymi.

Jakie MVP w branży Health Tech można wdrożyć bez większego ryzyka?

 • Urządzenia medyczne typu wearable,
 • aplikacje wspierające zdrowy styl życia, dostarczające rzetelnych treści, wskazówek lub porad,
 • aplikacje dostarczające informacji klinicznych lub referencji,
 • aplikacje przypominające o lekach,
 • aplikacje do zarządzania zdrowym stylem życia i monitorowania stanu zdrowia (np. trackery bicia serca lub temperatury wellness&fitness, diety, kontroli nawodnienia).

– Ponieważ opieka zdrowotna dotyczy życia i zdrowia ludzi, wprowadzanie nowych produktów cyfrowych w tej dziedzinie wiąże się z własnym zestawem ograniczeń. Z tego powodu tworzenie takich produktów jest bardziej złożone i musi przebiegać zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami informatycznymi, dlatego czas wprowadzania na rynek nawet dla MVP jest zwykle dłuższy, aby nie obniżać jakości produktu. . Szczególnie w przypadku ostrych chorób, skomplikowanych schorzeń lub ciężkich przypadków medycznych należy rozważyć inne rozwiązania. W przypadkach, gdy pacjenci potrzebują pilnej pomocy medycznej, powinni korzystać z profesjonalnego, dobrze przetestowanego oprogramowania – wyjaśnia Piotr Sobusiak.

2. Zmienne wymagania pacjentów

W nowoczesnej branży opieki zdrowotnej pacjenci stali się bardziej świadomi i mają większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Nie zadowalają się już tylko leczeniem swoich dolegliwości, ale teraz oczekują, że będą częścią procesu decyzyjnego dotyczącego ich opieki. Doprowadziło to do zmiany wymagań pacjentów, od tradycyjnego leczenia w kierunku spersonalizowanych i dostosowanych planów opieki, które spełniają ich indywidualne potrzeby. W związku z tym dostawcy usług opieki zdrowotnej muszą być przygotowani do adaptacji przy użyciu MVP i reagowania na te zmienne wymagania, aby zapewnić wysokiej jakości opiekę.

Branża opieki zdrowotnej znajduje się w stanie ciągłej ewolucji, napędzanej przez rosnące wymagania klientów i postęp technologiczny. Aby dostawcy usług medycznych mogli pozostać konkurencyjni, muszą być przygotowani na adaptację poprzez wykorzystanie Minimum Viable Products (MVP) i być w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki. Dzięki odpowiedniej strategii, MVP mogą pomóc dostawcom usług zdrowotnych wyprzedzić trendy i zapewnić swoim pacjentom najlepszą możliwą opiekę.

3. Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

MVP powinno być w stanie sprostać zmieniającym się wymaganiom pacjentów, a jednocześnie chronić przed cyberzagrożeniami. Można to osiągnąć poprzez wdrożenie silnych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i systemy kontroli dostępu. Dodatkowo, organizacje opieki zdrowotnej powinny zainwestować w szkolenie swoich pracowników w zakresie najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa i prywatności danych. W ten sposób mogą zapewnić, że ich MVP zapewnia bezpieczne środowisko zarówno dla swoich klientów, jak i pracowników.

– W dobie technologii cyfrowej, bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami są niezbędne dla MVP opieki zdrowotnej. Firmy muszą zapewnić, że ich produkty są zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa danych i przepisami, aby uniknąć potencjalnych naruszeń lub implikacji prawnych. Każde naruszenie danych lub naruszenie przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami, co sprawia, że deweloperzy MVP dla służby zdrowia muszą koniecznie wziąć pod uwagę te środki – dodaje współzałożyciel Applover.

4. Ustalanie priorytetów najważniejszych funkcji

Jeśli chodzi o rozwój oprogramowania i aplikacji, nadawanie priorytetów ważnym funkcjom jest krytyczne ze względu na ograniczone zasoby i ograniczenia czasowe. Zespoły często muszą podejmować trudne decyzje dotyczące tego, które funkcje są najważniejsze, a które można odłożyć na bok, aby wykorzystać efektywność czasową i energetyczną oraz skupić się na najważniejszych celach. W związku z tym zajęcie się wyzwaniem, jakim jest właściwe ustalenie priorytetów funkcji, jest niezbędne, aby projekty dotrzymywały terminów i osiągały swoje cele.

Najpopularniejszą ze standardowych metod, która doskonale sprawdzi się na początku Twojej drogi podczas budowania MVP, jest MoSCoW. Metoda „Must”, „Should”, „Could” i „Won’t” jest jednym z najprostszych sposobów ustalania priorytetów zadań, co czyni ją idealnym wyborem dla MVP. Sprawdza się szczególnie dobrze, gdy mamy do czynienia z mniejszymi produktami, które nie wymagają wielu barier technicznych czy zależności.

 • MUST: niezbędne funkcje muszą być zintegrowane z aplikacją, ponieważ bez nich cały projekt stanie się klapą. Posiadanie tych elementów jest konieczne, jeśli chcesz, aby Twój projekt odniósł sukces.
 • SHOULD: funkcje uważane za „świetne do posiadania” zazwyczaj nie mają poważnego wpływu na ogólny sukces projektu. Chociaż są one korzystne w pewnych aspektach, nie można na nich polegać jako na kluczowych komponentach dla pomyślnego wyniku.
 • COULD dotyczy drobnych usprawnień, które nie odgrywają krytycznej roli w projekcie, a ich brak nie przeszkadza w wydaniu.
 • WON’T: reprezentuje cechy o najmniejszym znaczeniu. Ze względu na ich nieistotność, mogą być łatwo pominięte lub odłożone do następnej edycji.

Inną metodą priorytetyzacji, która jest nieco bardziej złożona niż MoSCoW jest model KANO. Narzędzie to łączy cechy produktu i poziom satysfakcji klienta. Dzieli priorytety na pięć kryteriów:

 • Must-be: produkt jest uznawany za funkcjonalny tylko z tymi cechami.
 • Jednowymiarowe: cechy nie są obowiązkowe dla funkcjonowania produktu, ale są mocno pożądane przez klientów.
 • Atrakcyjne: cechy przyjemne dla użytkowników, ale też niespodziewane, więc ich brak nie będzie dla nich rozczarowaniem.
 • Obojętne: Cechy nie dodają żadnej wartości do produktu z perspektywy klienta.
 • Odwrócone: elementy, które negatywnie wpływają na poziom zadowolenia użytkowników i lepiej z nich zrezygnować.

5. Konkurencyjny rynek branży opieki zdrowotnej

– Branża opieki zdrowotnej jest wysoce konkurencyjnym rynkiem, na którym organizacje stale poszukują innowacyjnych sposobów na wyprzedzenie konkurencji. Wraz z rozwojem technologii i rosnącym zapotrzebowaniem na lepsze usługi opieki zdrowotnej, dostawcy usług opieki zdrowotnej muszą być na bieżąco informowani o najnowszych trendach i postępach, aby zachować konkurencyjność. Dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji dostawcy usług medycznych mogą wykorzystywać spostrzeżenia oparte na danych, aby podejmować bardziej świadome decyzje i zapewniać lepszą opiekę swoim pacjentom. Technologie AI mogą również pomóc w redukcji kosztów przy jednoczesnej poprawie wydajności i dokładności. W ten sposób AI może pomóc organizacjom w branży opieki zdrowotnej pozostać konkurencyjnym w ciągle zmieniającym się krajobrazie – podsumowuje CTO firmy Applover.

Podsumowując, aby sprostać tym wyzwaniom, organizacje muszą opracować kompleksową strategię, która uwzględnia wszystkie potencjalne ryzyka związane z ich MVP w zakresie opieki zdrowotnej. Powinny również upewnić się, że ich zespół rozwojowy posiada niezbędną wiedzę i zasoby potrzebne do ukończenia projektu. Wreszcie, w trakcie procesu rozwoju należy przeprowadzić odpowiednie testy i walidację, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla zdrowia określonych grup pacjentów. W końcu to właśnie to jest tutaj najważniejsze.

Udostępnij
Zobacz także