Konferencje

Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych – poznaj najlepsze projekty

Naukowa Fundacja Polpharmy przyznała nagrody pieniężne o łącznej wartości 260 tysięcy złotych. Tematem konkursu było „Wykorzystanie technik mobilnych  w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”.
Obserwując niespotykany dotąd rozwój nowych technik we wszystkich dziedzinach medycyny, Naukowa Fundacja postanowiła podjąć współpracę z twórcami technik mobilnych. W 2019 roku przeprowadziła nowy konkurs pt.: „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Do konkursu zostało zgłoszonych 45 aplikacji mobilnych. Autorom trzech najlepszych projektów Fundacja przyznała nagrody pieniężne o łącznej wartości 260 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój aplikacji.
Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100 tys. zł otrzymał:

  • dr biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Norbert Żołek, dyrektor ds. badań i rozwoju w Sensoriumlab, za aplikację „4Brain” monitorującą rozwój zaburzeń neurologicznych (np. w chorobie Parkinsona i Alzheimera) za pomocą prostego testu /gry na komputery i smartfony.

Drugie miejsce ex aequo i nagrody po 80 tys. zł otrzymali:

  • dr n. med. Łukasz Kołtowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za mobilny, telemedyczny system diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów z chorobami płuc – AioCare
  • dr n. med. Izabela Rozmiłowska z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, za aplikację mobilną „Time is brain” dedykowaną pacjentom po udarze mózgu bądź z czynnikami ryzyka.

Jerzy Starak Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA w swoim wystąpieniu powiedział – „Postęp technologii wyznacza nam nowy model dbania o zdrowie. Naukowcy twierdzą, że do 2050 roku co trzeci człowiek w Europie będzie mieć więcej niż 60 lat. W dobie starzejącego się społeczeństwa i chorób cywilizacyjnych, coraz większego znaczenia nabiera cyfryzacja opieki zdrowotnej, wsparcie pracowników ochrony zdrowia i udostępnianie pacjentom mobilnych usług medycznych. Wykorzystując potencjał technologii, chcemy być wsparciem dla pacjentów w trosce o długie i zdrowe życie, dostarczając kompleksowe rozwiązania prozdrowotne. Mogą być one połączeniem farmaceutyków i nowych usług, urządzeń medycznych czy platform edukacyjnych.”

Nagrody zostały przekazane podczas uroczystej gali wręczenia grantów laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy, która zgodnie ze swoją misją „Pomagamy Ludziom Nauki” od 18 lat wspiera rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. Wśród laureatów są autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XVII konkursie grantowym, laureaci konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski.
Decyzją zarządu w XVII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy granty o łącznej wartości 1 148 840,00 złotych otrzymali:
prof. dr hab. n.med. Marek Niedoszytko
Klinika Alergologii Katedry Pneumonologii i Alergologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Tytuł projektu: Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych.
Wartość grantu: 549 840,00 zł.
prof. dr hab. n.med. Tomasz Sarnowski
Zakład Biosyntezy Białka
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Tytuł projektu: Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki.
Wartość grantu: 599 000,00 zł.
Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku.
W 17 edycjach konkursu nadesłano 661 projektów i przyznano 72 granty naukowe  o łącznej wartości 21 269 422 zł. Zakończonych zostało już 58. projektów finansowanych z grantów Fundacji. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

Udostępnij
Zobacz także