Konferencje

Cyfrowa strategia biznesu receptą na sukces?


 Procesy realizowane w formie elektronicznej to konieczność w rzeczywistości cyfrowej. Takie podejście stwarza szansę na osiągnięcie lepszej efektywności i zwiększenie konkurencyjności.
Digitalizacja obejmuje wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj świat bez mobilnych rozwiązań jak e-mail, komunikatory internetowe, smartfony czy laptopy. Zmienia się środowisko pracy, zacieśniają wzajemne powiązania przedsiębiorstw i klientów. Konsumenci najczęściej oczekują możliwości komunikacji z wybranym dostawcą za pośrednictwem internetu. Tam też szukają też nowych partnerów biznesowych.

– Bez cyfrowej strategii biznes nie może efektywnie się rozwijać. Obecnie sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem każdej wielkości wymaga nowoczesnych narzędzi, wspomagających przetwarzanie i analizę informacji – uważa Mateusz Macierzyński, menedżer ds. systemów ITS w firmie Konica Minolta. – Ucyfrowienie wniosło rewolucyjne zmiany w społeczeństwach i gospodarkach, a firmy, aby sprostać rosnącym wyzwaniom, powinny szukać nowatorskich rozwiązań.

Polska na tle Europy

Komisja Europejska od 2015 roku monitoruje konkurencyjność cyfrową państw członkowskich. W opublikowanym za 2019 rok raporcie dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) Polska zajęła 25 miejsce wśród 28 krajów, wyprzedzając Grecję, Bułgarię i Rumunię. 1 Co prawda, w ciągu ostatnich kilku lat wynik naszego kraju poprawił się, ale wzrosła też średnia w całej Unii Europejskiej. Dlatego Polsce nie udało się awansować w rankingu ogólnym. Jeśli chodzi o wdrażanie technologii cyfrowej w przedsiębiorstwach, Polska zajmuje 26 miejsce wśród krajów UE. Sprzedaż w internecie prowadzi 12% firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To więcej niż w poprzednim badaniu DESI, ale nadal poniżej unijnej średniej, która wynosi 17%. Średnio 7% obrotów MŚP stanowi sprzedaż internetowa. Z elektronicznych narzędzi wymiany informacji korzysta 26% przedsiębiorstw. Tutaj nastąpił postęp, bo w 2016 roku wskaźnik ten miał 21%. Wśród kluczowych osiągnięć naszego kraju autorzy raportu wyróżniają cyfrową transformację opieki zdrowotnej. Uwagę przyciągnął pilotażowy projekt e-recept i skierowań elektronicznych oraz system elektronicznych zwolnień chorobowych. Od 1 stycznia 2020 e-recepty staną się obowiązkowe w całym kraju, rok później taki wymóg ma również dotyczyć skierowań elektronicznych. Z raportu wynika też, że większy wysiłek w cyfryzację powinna włożyć administracja. Pod względem cyfrowych usług publicznych Polska zajmuje 23 miejsce w UE, znacznie poniżej średniej unijnej. Dlatego zapewne z usług administracji elektronicznej aktywnie korzysta tylko połowa użytkowników internetu w Polsce.

Cyfryzacja szansą na rozwój

Digitalizacja jest procesem złożonym. Wymaga od kierujących przedsiębiorstwem określenia wizji i celu. W proces zmian muszą być też zaangażowani pracownicy, którzy nowe rozwiązania będą wykorzystywać. Dotyczy to właściwie każdego podmiotu, niezależnie od jego wielkości. Konica Minolta proponuje firmom rozwiązanie Workplace Hub – składa się na nie sprzęt, oprogramowanie oraz zestaw usług. Dostępne w ramach tego systemu autorskie narzędzia Workplace Go i Workplace Doc zapewniają zautomatyzowane przetwarzanie informacji i dokumentów oraz digitalizację i usprawnienie wybranych procesów biznesowych. Oprogramowanie to może być zintegrowane z systemami finansowo-księgowymi, sprzedażowymi, a także kadrowo-płacowymi.

 – Workplace Hub to prawdziwy wirtualny pracownik, który w cyfrowym świecie biznesu odnajduje się jak nigdy. Kompleksowo i proaktywnie łączy usługi IT, sprzęt i oprogramowanie w jeden sprawny organizm. Workplace Hub rozwiąże skomplikowane kwestie z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, czy digitalizacji, co ważne w obecnej sytuacji rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwom nie jest łatwo zatrudnić wykwalifikowanego informatyka. – dodaje Mateusz Macierzyński z Konica Minolta. Dzięki Workplace Hub nawet małe i średnie firmy zyskują dostęp do narzędzi obecnych do tej pory głównie w największych przedsiębiorstwach.

Każda zmiana, w tym cyfryzacja, powinna wynikać z konkretnych potrzeb biznesowych. Ułatwia to wybór adekwatnych rozwiązań, które następnie będą prowadzić do realizacji wyznaczonego celu. Inwestowanie w technologię cyfrową pozwala optymalizować procesy, które staną się szybsze i bardziej wydajne. Firmy zyskują nowe możliwości rozwoju oraz czas, który mogą spożytkować na poprawę konkurencyjności.

Udostępnij
Zobacz także