Konferencje
Mobile Trends
Product discovery

Czym jest product discovery? – Jak może zmienić rozwój produktu?

Kamil Cupiał na ostatnim wydarzeniu Mobile Trends Conference 2024, wygłosił niesamowicie inspirująca prelekcje dotyczącą tytułowego product discovery.
Dziś skupimy się na tym, czym jest wspomniane product discovery i w jaki sposób może zmniejszyć liczbę nieudanych inwestycji oraz jak przyśpieszyć czas wprowadzenia na rynek nowych produktów.

Product discovery – co to takiego? 

Product discovery to nic innego jak proces mający na celu zrozumienie problemów, potrzeb i oczekiwań użytkowników, aby stworzyć produkt, który będzie dla nich wartościowy i użyteczny.

Product discovery to ciągły proces odkrywania i weryfikacji szans na rozwój produktu, z wykorzystaniem badań i eksperymentów, przeprowadzony przez multidyscyplinarny zespół produktowy tłumaczy Kamil.

Jakie są kluczowe elementy product discovery?

Zrozumienie problemu

 • Określenie problemu, który produkt ma rozwiązać.
 • Rozmowy z użytkownikami i analiza ich potrzeb.

Badanie rynku

 • Analiza konkurencji.
 • Badanie trendów rynkowych.

Testowanie pomysłów

 • Tworzenie prototypów i ich testowanie z użytkownikami.
 • Zbieranie feedbacku i iteracyjne poprawianie pomysłów.

Definiowanie wartości

 • Określenie, jakie funkcjonalności są najważniejsze dla użytkowników.
 • Priorytetyzacja cech produktu.

Planowanie produktu

 • Tworzenie roadmapy produktowej.
 • Planowanie zasobów i harmonogramu wdrożenia.

Tylko 50% Nowo wdrażanych funkcji jest używana przez użytkowników zgodnie z naszymi założeniami, co z tym możemy zrobić? Przede wszystkim, nigdy nie zakładać a zawsze sprawdzać! – wyjaśnia Kamil Cupiał.

Jak product discovery może zmniejszyć liczbę nieudanych inwestycji?

Zmniejszenie ryzyka rynkowego

Product Discovery pozwala na wczesne wykrycie, czy istnieje realne zapotrzebowanie na produkt. Dzięki badaniom i analizom rynku można uniknąć inwestowania w produkty, które nie mają szans na sukces.

Unikanie błędnych inwestycji w funkcje

Proces ten pomaga zidentyfikować, które funkcje są kluczowe dla użytkowników, a które są zbędne. Dzięki temu zasoby są lepiej wykorzystane, a rozwój produktu jest bardziej efektywny.

Szybsze wykrywanie problemów

Prototypowanie i testowanie koncepcji umożliwia szybkie wykrycie i naprawianie problemów przed pełnym wdrożeniem produktu. To pozwala na uniknięcie kosztownych błędów na późniejszych etapach.

Lepsze zrozumienie użytkowników:

Dzięki głębokiemu zrozumieniu potrzeb i problemów użytkowników firmy mogą tworzyć produkty, które rzeczywiście odpowiadają na te potrzeby, co zwiększa szanse na rynkowy sukces.

Może Cię także zainteresować: Prawne konsekwencje złego UX – O czym warto pamiętać?

Jak przyśpieszyć czas wprowadzenia na rynek nowych produktów za pomocą product discovery? 

Wczesne i częste testowanie

Prototypowanie

 • Tworzenie prostych prototypów szybko i tanio, aby jak najszybciej uzyskać feedback od użytkowników.
 • Używanie narzędzi do szybkiego prototypowania (np. Sketch, Figma, InVision).

Minimum viable product (MVP)

 • Opracowanie minimalnej wersji produktu, która zawiera tylko najważniejsze funkcje.
 • Wczesne wprowadzenie MVP na rynek, aby zebrać rzeczywisty feedback od użytkowników.

Agile i lean metodyki

Agile

 • Stosowanie metodologii Agile, która opiera się na iteracyjnym podejściu do rozwoju produktu.
 • Regularne sprinty, retrospekcje i szybkie adaptacje na podstawie feedbacku.

Lean startup

 • Zastosowanie podejścia Lean Startup, które koncentruje się na szybkiej iteracji i uczeniu się poprzez eksperymenty.
 • Skupienie się na walidacji hipotez rynkowych przy minimalnych zasobach.

Bliska współpraca zespołów

Cross-functional teams

 • Tworzenie zespołów cross-funkcjonalnych, które łączą różne kompetencje (np. inżynierów, projektantów, marketerów) w jednym zespole.
 • Współpraca zespołów w jednym miejscu (lub przy użyciu narzędzi do współpracy online) w celu szybkiego rozwiązywania problemów.

Podsumowanie

Product discovery to kluczowy proces w rozwoju produktów, który umożliwia tworzenie wartościowych i użytecznych produktów poprzez głębokie zrozumienie użytkowników i rynku. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu product discovery można zmniejszyć ryzyko nieudanych inwestycji i przyśpieszyć czas wprowadzenia nowych produktów na rynek. Wczesne testowanie, iteracyjne podejście oraz bliska współpraca zespołów to kluczowe elementy, które przyczyniają się do sukcesu produktu. Po więcej informacji na temat product discovery zapraszamy do obejrzenia nagrań z ostatniej wydarzenia Mobile Trends Conference 2024! 

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także