Konferencje

Dlaczego warto organizować szkolenia?

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie wymuszają wśród pracodawców konieczność ciągłego inwestowania w swoje firmy. Nieustanny rozwój wpisany jest również w działania pracowników – istotne jest przecież zdobywania nowych umiejętności i doskonalenia tych już posiadanych. Jednym z narzędzi, które wykorzystuje się w tym celu, są programy szkoleniowe. Ich znaczenie zaczyna doceniać coraz więcej przedsiębiorstw – zarówno tych dużych, jak i tych niewielkich. Oto kilka faktów, które przekonają Cię do organizacji szkoleń.

Współczesny rynek pracy cechuje bardzo duża dynamika. Nikogo nie dziwi już fakt, że w niektórych sytuacjach trzeba po prostu zmienić branżę lub miejsce zamieszkania czy przystać na mniej sprzyjające warunki zatrudnienia. Pracownicy chcą się dziś rozwijać, czekają na możliwości awansu, chętnie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności. Pracodawcy także coraz przychylniej patrzą na dokształcanie swoich pracowników. Zaczynają postrzegać szkolenia już nie tylko jako koszty i wydatki z budżetu, ale przede wszystkim jako ważną inwestycję i niezwykle istotny element realizowanej przez nich strategii zatrudnienia oraz rozwoju. Często dochodzą do wniosku, że sami mogą zorganizować cykl szkoleń. Takie podejście procentuje – mówi pracownik firmy www.salerezerwacje.pl.

Szkolisz = inwestujesz

Szkolenia to jedna z najefektowniejszych form inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego, który stanowi najważniejszy składnik każdej organizacji. To dla pracowników szansa na podniesienie określonych kompetencji lub zdobycie całkowicie nowych umiejętności.
Szkolenia to obecnie jeden z najbardziej docenianych pozapłacowych benefitów. Pracownik, który może brać udział w tego typu inicjatywach, czuje się doceniony i jest zdecydowanie bardziej związany z organizacją, która w niego inwestuje.

Korzyści, które daje pracodawcy inwestowanie w szkolenie pracowników to:

 • wykwalifikowana kadra,
 • wizerunek firmy dbającej o rozwój swoich pracowników,
 • zmniejszenie fluktuacji kadr,
 • wiedza na temat poziomu oraz rodzaju posiadanych przez pracowników kompetencji,
 • skuteczne zarządzanie.

Co zyskuje pracownik?

 • większy poziom satysfakcji zawodowej,
 • podniesienie profesjonalizmu,
 • wzrost motywacji i zaangażowania,
 • zaspokojenie ambicji zawodowych,
 • posiadanie praktycznych umiejętności oraz kluczowych dla firmy kompetencji,
 • możliwość otrzymania podwyżki lub nagrody.

Gdzie zorganizować szkolenie?


Do wyboru mamy dwa rozwiązania: możemy zorganizować szkolenie w siedzibie firmy lub też postawić na profesjonalnie wyposażeniowe sale konferencyjne. Miejsce szkolenia należy dostosować przede wszystkim do liczby jego uczestników oraz charakteru spotkania.
Równie ważna jest lokalizacja – w tym przypadku należy uwzględnić wszelkie możliwości dotarcia na szkolenie. Jeżeli uczestnicy muszą pokonać wiele kilometrów, aby przybyć na miejsce, warto rozważyć opcję noclegu. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w niezawodny sprzęt, dzięki któremu organizacja przebiegnie sprawnie oraz bez niepotrzebnych zakłóceń. Mowa tu między innymi o odpowiednim nagłośnieniu, mikrofonach, czy rzutnikach multimedialnych.

Z dnia na dzień obserwujemy rozwój branży szkoleniowej i olbrzymi wzrost zainteresowania ze strony firm chcących organizować profesjonalne kursy i szkolenia dla swoich pracowników. Co ciekawe: firmy te coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na dobór profesjonalnej kadry szkoleniowej, ale przede wszystkim na wybór miejsc, w których szkolenia te mają się odbyć. Wynajmowane przez nich sale szkoleniowe i konferencyjne muszą posiadać specjalne udogodnienia, umożliwiające organizację na wysokim poziomie. Mowa tu przede wszystkim o profesjonalnym sprzęcie audiowizualnym, klimatyzacji czy obsłudze gastronomicznej. A wszystko po to, by nauka mogła odbywać się w najbardziej sprzyjających do tego warunkach – wyjaśnia pracownik firmy www.salerezerwacje.pl.

Szkolenia stanowią obecnie jedno z najważniejszych działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwa coraz częściej traktują je jako niezwykle istotny czynnik, który przyczynia się do wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku. Pracodawcy mają coraz większą świadomość tego, jak wielką wartość dla organizacji stanowi dziś wykwalifikowana kadra pracownicza. Dzięki wdrażanym w organizacji szkoleniom i podnoszeniu kwalifikacji pracowników, wzrasta jakość i wydajność tej organizacji, a co się z tym wiąże – wzrastają także jej zyski. Dbałość o rozwój zawodowy kadry pracowniczej wpływa także pozytywnie na employer branding firmy, gdyż pozwala pretendować do miana firmy odpowiedzialnej społecznie.
 

Udostępnij
Zobacz także