Konferencje
Mobile Trends

Pierwszy taki raport o dostępności cyfrowej w Polsce

Fundacja Widzialni wspólnie z agencją ExtraHut specjalizującą się w projektowaniu oraz tworzeniu produktów cyfrowych opracowała na potrzeby Business Accessibility Forum (BAF) raport dotyczący dostępności oraz użyteczności stron i aplikacji mobilnych w polskim biznesie. Widzialni oraz ExtraHut przeanalizowali 50 stron internetowych i aplikacji mobilnych polskich firm z pięciu sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego, e-commerce, transportowego i telewizyjnego. Agencja jest partnerem merytorycznym ds. User Experience (UX) oraz współautorem audytu.

Od 28 czerwca 2025 roku mają być egzekwowane w Polsce przepisy dostosowujące polskie prawo do Europejskiego Aktu o Dostępności*. Polska podobnie jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej pracują nad uregulowaniami prawnymi zapewniającymi spełnianie przez podmioty gospodarcze wymogów dostępności produktów i usług.

– Zauważyliśmy, że w naszym kraju nie ma analizy stanu dostępności cyfrowej biznesu. Brakuje również wiedzy i wskazówek, w jaki sposób optymalnie przeprowadzić transformację cyfrowej dostępności. Dlatego zainicjowaliśmy stworzenie dokumentu obrazującego sytuację w kluczowych sektorach polskiego biznesu. Nasz raport ma pomóc w ocenie skali wyzwań oraz dostarczyć firmom wiedzę, wskazówki i inspiracje jak efektywnie wdrażać dostępność mówi Artur Marcinkowski, Accessibility Evangelist, Założyciel Fundacji Widzialni.


Logo Business Accessibility Forum

Użyteczny produkt cyfrowy to produkt łatwy w obsłudze, intuicyjny i zrozumiały. – Jego użytkownik powinien naturalnie odnaleźć się w interfejsie i bez problemów poruszać się po stronie lub aplikacji, aby wykonać potrzebne czynności. Nasz raport podkreśla nierozłączność dostępności i użyteczności, a zidentyfikowane problemy mogą mieć wpływ na doświadczenia użytkownika i wiarygodność marki – wyjaśnia Tomasz Kulczycki, Head of UX w ExtraHut.

W raporcie znajdziemy omówienie problemów związanych z niezgodnością ze standardem WCAG, nawigacją, architekturą informacji, funkcjonalnością, designem, językiem, zaufaniem, obsługą błędów i inkluzywnością oraz wynikających z nich konsekwencji. Jego autorzy cytują użytkowników, a także używają wizualizacji jako przykładów problemów i ich rozwiązań, wskazują dobre praktyki.

– W badaniach kluczowe było podejście inkluzywne. Praca z osobami reprezentującymi różnorodne cechy (m.in. wiek, zdrowie, umiejętności korzystania z rozwiązań cyfrowych czy też płeć) pozwala uwzględnić różne perspektywy i potrzeby. Prowadzi to do tworzenia bardziej dostępnych rozwiązań. Umożliwia także identyfikację potencjalnych barier i wyzwań, z którymi mogą spotkać się niektórzy użytkownicy, oraz zniwelowanie tych barier podczas projektowania produktów cyfrowych – podkreśla Patrycja Kołodziejczyk, UX Research Lead w ExtraHut.

W każdym sektorze biznesu istnieje potrzeba poprawy dostępności i użyteczności, ale problemy można skutecznie rozwiązać. Kluczowe jest skupienie się na potrzebach użytkowników, by nie wykluczać żadnej grupy klientów. Wdrożenie wskazówek zawartych w raporcie może przynieść widoczne korzyści biznesowe, takie jak wzrost zaangażowania użytkowników, zwiększenie konwersji, lojalności klientów oraz wzmocnienie marki w konkurencyjnym środowisku cyfrowym.

Z treścią raportu można zapoznać się pod adresem www.baforum.pl/2023.

O Fundacji Widzialni

Fundacja przedstawiona w liczbach

  • 1600+wykonanych audytów dostępności,
  • 500+ – zrealizowanych stron internetowych,
  • 4000+ – uczestników szkoleń Fundacji,
  • 16 lat – doświadczeń w dostępności cyfrowej,
  • 8 edycji – „Raportu dostępności cyfrowej” prezentowanego w Sejmie RP,
  • 25 000+ – pobranych szablonów www z Polskiej Akademii Dostępności stworzonej przez Fundację Widzialni.

Fundacja Widzialni od 2009 r. zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu.

Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania.

Od lat kierujemy uwagę opinii publicznej, administracji i biznesu na problem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Aktywnie uczestniczymy w zmianie polskiego prawa. Przy naszej pomocy rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 2012 roku nakłada obowiązek dostosowania publicznych serwisów www do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a od 2014 prawo wymaga udogodnień podczas świadczenia usług telekomunikacyjnych. Opiniowaliśmy projekt Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która została uchwalona 4 kwietnia 2019 roku. Obecnie aktywnie uczestniczymy w opiniowaniu Ustawy o dostępności niektórych produktów i usług (EAA).

Jesteśmy członkami Rady Dostępności programu Dostępność Plus.

Wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowaliśmy opisy dziesięciu nowych Kwalifikacji z zakresu dostępności w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Jako Instytucja Certyfikująca jesteśmy uprawnieni do nadawania nowych kwalifikacji, m.in. z zakresu: Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG czy Wdrażanie standardów dostępności w organizacji.

Mówimy o sobie „jesteśmy inni niż inni” ponieważ w każdym naszym działaniu jesteśmy twórczy a nie odtwórczy. W ten sposób budujemy cyberprzestrzeń wolną od barier.

O ExtraHut Sp. z o.o.

ExtraHut jest polską agencją digital product design & development należąca do sieci agencji badawczych UX Fellows. Kieruje się ona zasadą „Simple Works” (ang. proste działa) i pracuje w autorskim procesie „Learn-Build-Test”. ExtraHut oferuje usługi projektowania i badania produktów cyfrowych (UX/UI), budowania Design System’ów, wdrożenia e-commerce, a także projektuje innowacje Mixed Reality na platformie Microsoft HoloLens. Z wiedzy zespołu projektantów tworzących produkty cyfrowe ExtraHut korzystają banki, przemysł, producenci samochodów, a także producenci rozwiązań dla inteligentnych domów oraz firmy wspierające cyberbezpieczeństwo. ExtraHut to spółka zależna Grupy TenderHut. 

Więcej informacji: https://extrahut.com

O Grupie TenderHut

Pochodząca z Białegostoku Grupa TenderHut w obecnym kształcie funkcjonuje od 2015 roku. Aktualnie ma ona 8 centrów programistycznych w Polsce i 5 spółek zagranicznych.

Grupa dzieli swoją działalność na następujące segmenty: rozwój oprogramowania i cyberbezpieczeństwo (spółki: Brainhint, Evertop, Kiss digital, ProtectHut i SoftwareHut); projektowanie cyfrowe i marketing (spółki ExtraHut i Kiss communications pod marką Human.pl), systemy laboratoryjne (spółki: Holo4Labs i Holo4Med w części wdrożeń LIS w laboratoriach szpitalnych oraz Solution4Labs,); rozwijanie startupów* oraz usługi holdingowe (spółki TenderHut i LegalHut). 

Zarówno TenderHut, jak i wchodzące w jej skład spółki zależne, od lat są wyróżniane w światowych, europejskich oraz polskich konkursach i rankingach takich jak: Deloitte Fast Technology 50 CE/500 EMEA, Financial Times 1000 Europe, Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu i Orzeł Innowacji Rzeczpospolitej. 

Od listopada 2022 roku grupa TenderHut notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Sponsorami raportu „Dostępność cyfrowa w polskim biznesie” są Allegro, Bank Gospodarstwa Krajowego, Microsoft Polska, Orange Polska, Santander Bank Polska oraz Związek Banków Polskich.

Więcej informacji: https://tenderhut.com  

Business Accessibility Forum (BAF)

To inicjatywa partnerska Fundacji Widzialni, Allegro, Microsoft Polska, Orange Polska i Santander Bank Polska. BAF jest platformą zrzeszającą organizacje zorientowane na zwiększanie dostępności towarów i usług dla wszystkich użytkowników Internetu. Forum będzie płaszczyzną do dyskusji i wymiany doświadczeń, aby lepiej odpowiedzieć na zobowiązania wynikające z Europejskiego Aktu o Dostępności.

Mając na uwadze, że dostępność cyfrowa jest prawem człowieka do swobodnego i wolnego od barier dostępu do zasobów cyfrowych, członkowie Business Accessibility Forum wyznaczyli sobie za cel wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska biznesowego w konsultacjach społecznych, których celem jest tworzenie regulacji prawnych w zakresie transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (European Accessibility Act) do prawa krajowego.

Raport „Dostępność cyfrowa w polskim biznesie”, który wspólnie stworzyli Widzialni oraz ExtraHut jest pierwszym z serii opracowań, którymi BAF będzie monitorować i wspierać polskie firmy w rozwoju dostępności i użyteczności. Sponsorami raportu są Allegro, Bank Gospodarstwa Krajowego, Microsoft Polska, Orange Polska, Santander Bank Polska oraz Związek Banków Polskich.

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także