Konferencje
Mobile Trends
gdzie stosowac design thinking

Gdzie można stosować design thinking i po co?

Design thinking pozwala na tworzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi. Wykorzystanie tej metodologii może przyczynić się do znacznej poprawy jakości produktów, usług oraz procesów, z których korzystamy na co dzień. W artykule tym omówimy, gdzie można stosować design thinking oraz wskażemy nietypowe obszary w jakich wykorzystuje się tę metodę. 

Design Thinking to podejście skoncentrowane na użytkowniku, które wykorzystuje kreatywne i iteracyjne metody do rozwiązywania problemów oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Może być stosowana w różnych dziedzinach i obszarach. Przyjrzyjmy się zatem w jakich: 

Zastosowanie design thinking w biznesie

Rozwój produktów i usług

 • Innowacje produktowe: Firmy mogą używać design thinking do tworzenia nowych produktów lub udoskonalania istniejących. Proces ten pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i szybkie prototypowanie rozwiązań.
 • Usługi: Design thinking jest również skuteczny w projektowaniu usług, które są bardziej zorientowane na użytkownika. Przykładem może być poprawa doświadczenia klienta w branży hotelarskiej czy bankowości.

Strategia i planowanie

 • Strategiczne myślenie: Design thinking może pomóc firmom w definiowaniu i realizacji ich strategii biznesowej, koncentrując się na potrzebach i oczekiwaniach rynku.
 • Planowanie marketingowe: Użycie design thinking w marketingu pozwala na lepsze zrozumienie grupy docelowej i tworzenie kampanii, które są bardziej angażujące i skuteczne.

Design thinking w edukacji

Kształcenie nauczycieli i uczniów

 • Programy nauczania: Design thinking może być stosowany do tworzenia innowacyjnych programów nauczania, które są bardziej interaktywne i angażujące dla uczniów.
 • Rozwój kompetencji: Nauczyciele mogą korzystać z design thinking, aby rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne i lepiej odpowiadać na potrzeby swoich uczniów.
 • Tworzenie kursów online: Metoda design thinking może zostać rownież wykorzystania podczas tworzenia swojego kursu, szkolenia, znacząco poprawiając ich jakość. Zapraszamy do wysłuchania podcastu w którym to Mateusz Kaliszewski, szczegółowo wyczerpuje temat design thinkingu w kursach online.

Projektowanie przestrzeni edukacyjnych

 • Klasy i laboratoria: Design thinking może pomóc w projektowaniu przestrzeni edukacyjnych, które sprzyjają kreatywności i współpracy. Przykładem może być tworzenie nowoczesnych klas czy innowacyjnych laboratoriów.

Nietypowe obszary zastosowania Design Thinking

Rolnictwo:

 • Innowacje w uprawach: Projektowanie nowych metod uprawy roślin, które są bardziej zrównoważone i efektywne. Przykładem może być projektowanie systemów hydroponicznych lub aeroponicznych, które optymalizują zużycie wody i przestrzeni.
 • Ulepszanie narzędzi rolniczych: Tworzenie bardziej ergonomicznych i efektywnych narzędzi dla rolników, które mogą zwiększyć ich produktywność i zmniejszyć ryzyko urazów.

Usługi publiczne:

 • Projektowanie przestrzeni miejskich: Ulepszanie parków, placów zabaw, oraz infrastruktury miejskiej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Przykładem może być projektowanie przestrzeni publicznych, które promują integrację społeczną i aktywność fizyczną.
 • Systemy transportu publicznego: Tworzenie bardziej intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika systemów biletowych, oraz optymalizacja rozkładów jazdy i tras transportu publicznego.

Może Cię zainteresować: Na czym polega design thinking? – Wyjaśniamy!

Po co stosować metodę design thinking? 

Lepsze zrozumienie użytkowników

Design Thinking pozwala na głębsze zrozumienie potrzeb, motywacji i problemów użytkowników poprzez różnorodne techniki badawcze i analityczne, takie jak:

 • Obserwacje: Bezpośrednie obserwowanie użytkowników w ich naturalnym środowisku, aby zobaczyć, jak rzeczywiście używają produktów lub usług.
 • Wywiady i ankiety: Przeprowadzanie rozmów z użytkownikami, aby zrozumieć ich doświadczenia, bolączki i oczekiwania.
 • Mapy podróży użytkownika (Customer Journey Maps): Wizualizowanie procesu, przez który przechodzą użytkownicy, aby zidentyfikować kluczowe punkty styku i obszary do poprawy.

Kreatywność i innowacyjność

Design Thinking promuje myślenie poza schematami, co sprzyja generowaniu nowatorskich pomysłów i rozwiązań poprzez:

 • Burze mózgów (Brainstorming): Sesje, w których uczestnicy są zachęcani do swobodnego dzielenia się pomysłami bez obawy przed krytyką.
 • Szybkie prototypowanie: Tworzenie wczesnych, często prostych modeli produktów lub usług, które mogą być szybko testowane i udoskonalane.
 • Eksperymentowanie: Zachęcanie do testowania i próbowania nowych rzeczy, nawet jeśli wydają się one nietypowe lub ryzykowne.

Zwiększenie satysfakcji użytkowników

Dzięki skoncentrowaniu na użytkownikach, końcowe produkty i usługi są bardziej dopasowane do ich potrzeb, co zwiększa satysfakcję i lojalność klientów poprzez:

 • Personalizacja: Tworzenie produktów i usług, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników.
 • Łatwość użycia: Projektowanie intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika interfejsów oraz procesów.
 • Wysoka jakość: Skupienie się na dostarczaniu wartościowych i funkcjonalnych rozwiązań, które spełniają lub przewyższają oczekiwania użytkowników.

Redukcja ryzyka biznesowego

Wczesne i częste testowanie prototypów pozwala na identyfikację i eliminację potencjalnych problemów przed wprowadzeniem produktu na rynek, co minimalizuje ryzyko biznesowe poprzez:

 • Walidacja koncepcji: Testowanie założeń i pomysłów przed pełnym wdrożeniem, co pozwala na weryfikację ich realności i potencjalnego sukcesu.
 • Zrozumienie rynku: Lepsze zrozumienie rynku i potrzeb użytkowników, co pozwala na tworzenie bardziej trafnych i skutecznych strategii biznesowych.
 • Adaptacja do zmian: Elastyczność i gotowość do wprowadzania zmian na podstawie zebranych danych i feedbacku, co pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Podsumowanie

Design thinking to uniwersalne narzędzie, które może być stosowane w wielu różnych kontekstach, od biznesu po edukację i sektor publiczny. Dzięki swojemu podejściu zorientowanemu na użytkownika, design thinking pozwala na tworzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi. 

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także