Konferencje

Praktykuj dynamiczną wynalazczość oraz innowacyjność! – Jeff Bezos

Tak brzmi jedna z zasad Bezosa opisana w książce „Z listów Bezosa. 14 żelaznych reguł rozwoju biznesu, dzięki którym wzrastał Amazon”. Książka ukazuje spojrzenie Bezosa na świat biznesu, inwestycji i ryzyka. Nie jest to wywiad rzeka, choć utwór genezę ma w samej jego branżowej twórczości. Nowa pozycja Helionu jest próbą analizy listów Bezosa, które pisał do swoich inwestorów i akcjonariuszy, na których podstawie stworzona została synteza w postaci zasad spisanych w owym kodeksie.

Dynamiczna wynalazczość pomaga wyzwolić kreatywność

Kładzenie nacisku w Amazonie na praktykowanie dynamicznej wynalazczości w całej organizacji jest jedną z jego podstawowych zasad rozwoju z wielu powodów, przy czym dwa z nich mają tu szczególne znaczenie.

Po pierwsze, pomagają zidentyfikować najbardziej pomysłowych członków Twojego zespołu.

Zatrudniając ponad 600 000 pracowników, o wiele łatwiej jest zachęcić każdego z nich do przetestowania i podzielenia się swoimi najlepszymi pomysłami, niż próbować określić, którzy z tych 600 000 pracowników są „wynalazcami” wymyślającymi nowe produkty, platformy, procesy lub generującymi pomysły. Pozwól wynalazcom ujawnić się, zachęcając wszystkich do tego, by proponowali sposoby tworzenia i doskonalenia czegoś (możesz być zaskoczony odzewem).

Po drugie, ta metoda upoważnia ludzi, którzy de facto wykonują konkretne zadania, do wymyślania nowych sposobów wykonywania swojej pracy lub doskonalenia procesów.

Jeśli przyjrzysz się uważnie, dostrzeżesz najbardziej produktywnych pracowników, którzy robią coś, co pomaga im wymyślać nowsze, lepsze lub szybsze sposoby wykonywania pracy niż inni. Żaden menedżer, który sam nie pracuje na danym piętrze, nie byłby w stanie wpaść na nowe pomysły, siedząc w sali konferencyjnej trzy piętra wyżej. Rzecz jasna wyszkolone oko zazwyczaj potrafi rozpoznać najbardziej produktywnego pracownika i przyczynę jego produktywności.

Jednak najlepsze pomysły są prawie zawsze inicjowane przez osoby wykonujące dane zadania, a nie przez pracowników pracujących na formalnych stanowiskach kierowniczych. Amazon daje swoim ludziom możliwość eksperymentowania i zachęca ich do dzielenia się swoimi najlepszymi pomysłami, aby cała organizacja mogła z nich skorzystać.


Bezos zawsze cenił kreatywny sposób myślenia. Tak wspomina początek działalności Amazona

„Pakowałem kartony, klęcząc i podpierając się rękoma w towarzystwie innej osoby klęczącej obok mnie. Podczas pakowania powiedziałem: »Wiesz, potrzebujemy nakolanników. Zniszczę sobie kolana«. A ten facet pakujący obok mnie powiedział: »Potrzebujemy stołów do pakowania«. I to był najgenialniejszy pomysł, jaki kiedykolwiek usłyszałem!” — wywiad z 2018 roku, The David Rubenstein Show, Bloomberg.

Dlaczego praktykowanie dynamicznej wynalazczości oraz innowacji jest niezbędne

Wynalazczość oraz innowacje pojawiają się na wiele różnych sposobów i iteracji. Wypowiadając się na temat „siły wynalazczości”, Bezos stwierdził:

„Wynalazczość przejawia się pod wieloma postaciami i w różnych wymiarach. Najbardziej radykalne i rewolucyjne wynalazki to często te, które dają innym możliwość uwolnienia swojej kreatywności w celu realizacji ich marzeń. To właśnie w dużej mierze dzieje się w przypadku Amazon Web Services, usługi logistycznej Fulfillment by Amazon oraz platformy wydawniczej Kindle Direct Publishing. Dzięki AWS, FBA i KDP tworzymy potężne platformy samoobsługowe, które umożliwiają tysiącom ludzi odważne eksperymentowanie i osiąganie wyników, które w innym przypadku byłyby niemożliwe lub nieefektywne. Te innowacyjne, skalowalne platformy nie są rozwiązaniem o sumie zerowej, lecz przynoszą korzyści wszystkim użytkownikom: programistom, przedsiębiorcom, klientom, autorom i czytelnikom” — Bezos (list z 2011 roku).

Praktykowanie dynamicznej wynalazczości jest widoczne na każdym poziomie w Amazonie.

Tworzenie czegoś nowego i ulepszanie tego, co obecnie robisz, jest podstawą rozwoju na miarę Amazona.

Wnioski wyciągnięte z poprzednich niepowodzeń pomagają złagodzić straty i udoskonalić plany przyszłych eksperymentów, dzięki czemu kolejne projekty mają większe szanse na sukces. Amazon wie, że wynalazczość i innowacja wymagają eksperymentowania, eksperymentowanie wymaga porażki, a uczenie się wymaga śledzenia i mierzenia wyników.

Książka pełna jest ciekawych sentencji i spostrzeżeń na temat otaczającej nas rzeczywistości. Warto się z nią zapoznać, chociażby z ciekawości jak działają najskuteczniejsi ludzie na tej planecie. Kupić ją można na przykład w tym miejscu!

Udostępnij
Zobacz także