Konferencje
Mobile Trends
Jak budowac zaangazowanie pracownikow

Jak budować zaangażowanie pracowników? – Zobacz czego unikać, a na co zwrócić uwagę!

– Żyjemy w czasach, gdzie atencja finansowa, czasowa, projektowa, na satysfakcję ludzi, jest tak duża, jakiej nigdy nie było i dlaczego zaangażowanie jest na poziomie dramatycznym?
Według najnowszych badań gallupa w Polsce 14% ludzi jest zaangażowanych w pracę, oznacza ze 86% nie – tymi słowami rozpoczyna swoją prelekcję Radosław Drzewiecki  na ostatnim wydarzeniu Mobile Trends Conference 2024
.

Ile procent pracowników w Polsce jest zaangażowanych w ciągłe doskonalenie? 

Jak podaje Radosław Drzewiecki wynik ten osiąga 3% pracowników! (przy założeniu, że pracownik zgłasza minimum 1 problem, pomysł, sugestie, w każdym miesiącu).
Daje nam to jasno do zrozumienia, iż 97% pracowników w Polsce, nie jest zaangażowanych.

Natomiast 90% Polskich firm ma systemy sugestii lub o nich myśli, co wiąże się z tym, że 85% firm płaci swoim pracownikom za pomysły lub sugestie. 

Jak wyjaśnia Radosław Drzewiecki – budowanie zaangażowania to nie jest przekupywanie ludzi i dawanie im coraz więcej pieniędzy, z uwagi na fakt, iż relacja transakcyjna ma swoje limity i jest krótkoterminowa.

3 patologie biznesowe  

1. „My i oni” – Silosy horyzontalne na kadrę zarządzającą i „resztę”

Pierwszą patologią biznesową jest tzw. „My i oni”, czyli tworzenie silosów horyzontalnych, które dzielą kadrę zarządzającą i „resztę” pracowników. Ta mentalność prowadzi do izolacji różnych grup w firmie, co skutkuje brakiem współpracy i komunikacji między nimi. Kadra zarządzająca tworzy własne, odizolowane środowisko, w którym podejmuje decyzje bez konsultacji z pracownikami niższego szczebla. W rezultacie dochodzi do niezrozumienia potrzeb i problemów pracowników, co obniża morale i efektywność całego zespołu. Silosy horyzontalne hamują innowacyjność i elastyczność organizacji, ponieważ brakuje przepływu informacji i pomysłów pomiędzy różnymi poziomami firmy.

2. Improwizowane zarządzanie

Drugą patologią biznesową jest improwizowane zarządzanie. W takim środowisku brakuje długoterminowych strategii i jasno określonych celów, a decyzje podejmowane są ad hoc, często pod wpływem chwilowych impulsów czy presji. Brak planowania i struktury powoduje chaos organizacyjny, nieefektywność oraz marnotrawienie zasobów. Pracownicy nie wiedzą, czego się spodziewać, co prowadzi do frustracji i zmniejszenia zaangażowania. Improwizowane zarządzanie uniemożliwia również monitorowanie postępów i wprowadzanie koniecznych korekt, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w dłuższej perspektywie.

3. Opinia zamiast faktów

Trzecią patologią jest „Opinia zamiast faktów”, gdzie społeczeństwo, a tym samym biznes, skupia się bardziej na tym, co słyszy i jakie są opinie innych, zamiast na rzetelnych faktach i danych. W rezultacie decyzje biznesowe często opierają się na subiektywnych opiniach, plotkach czy trendach, zamiast na solidnych analizach i dowodach. Taka praktyka prowadzi do błędnych decyzji, które mogą kosztować firmę czas, pieniądze i reputację. Opieranie się na opiniach zamiast faktów zniekształca rzeczywistość i utrudnia obiektywną ocenę sytuacji, co jest kluczowe dla rozwoju i przetrwania każdej organizacji

Najważniejsi są ludzie

3096 dorosłych Polaków wzięło udział w badaniach przeprowadzonych w GrupieLP. Celem badania jest określenie satysfakcji Polaków z obecnie wykonywanej pracy oraz określenie czynników wpływających na ich zadowolenie.

Zastosowane zostało w pełni anonimowe badanie CAWI (Computer-assisted Web Interview) Za pomocą kwestionariusza ankiety.

Do próby badawczej należy 52% mężczyzn oraz 48% kobiet. Natomiast branże, w jakich zostało przeprowadzone badanie, obejmują: Produkcję, Biuro oraz Administracje, Sprzedaż oraz Marketing, Sektor Publiczny, Technologie i Doradztwo, TSL, Gastronomie, oraz 16,8% to pozostałe branże.

NPS – Net Promoter Score, czyli przebadane prawdopodobieństwo polecenia swojego pracodawcy, wyniki kształtują się na -10 punktów za ostatni 2023 r.

Jak kwituje to Radosław Drzewiecki – jest to pierwszy raz w historii przeprowadzonych badań kiedy wszystkie branże osiągają wynik na minusie. 

7 Najważniejszych czynników mających związek z satysfakcją z pracy

  1. Dbanie o poczucie przynależności pracowników do organizacji
  2. Dbanie o satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych
  3. Zapewnienie przyjaznej atmosfery
  4. Oferowanie pracy, która jest atrakcyjna pod względem finansowym
  5. Umożliwianie zgłaszanie problemów i skuteczne ich rozwiązywanie.
  6. Umożliwienie rozwoju i nauki
  7. Umożliwienie godzenia pracy z życiem prywatnym 

Top 10 oczekiwań względem liderem

Idealny lider i zdrowa organizacja dbają o poczucie przynależności pracowników do firmy, co wzmacnia ich zaangażowanie i lojalność. Stwarzają warunki do otwartego mówienia o problemach i wspierają pracowników w ich rozwiązywaniu, budując atmosferę zaufania. Decyzje opierają na rzetelnych faktach, a nie na opiniach innych ludzi, co zapewnia obiektywność i skuteczność.

Dbałość o atmosferę i integrację zespołu jest kluczowa, co przekłada się na lepszą współpracę i efektywność. Szacunek dla innych ludzi oraz otwartość na nowe pomysły sprzyjają innowacyjności i rozwojowi. Liderzy, którzy znają misję, wizję oraz cele strategiczne organizacji, utożsamiają się z firmą i dbają o jej rozwój.

Dążenie do efektywności i produktywności idzie w parze z częstą i otwartą komunikacją, która jest fundamentem sprawnego działania całej organizacji. Taka postawa i wartości zapewniają nie tylko sukces firmy, ale także satysfakcję i rozwój jej pracowników.

Podsumowanie

Radosław Drzewiecki podsumował swoje wystąpienie, przedstawieniem najważniejszych kompetencji jakich trzeba się nauczyć. Należą do nich umiejętność radzenia sobie ze stresem i swoimi emocjami, miękkie umiejętności, budowanie zespołu, zarządzanie konfliktem oraz umiejętności twarde i kompetencje przyszłości.


Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także