Konferencje
Mobile Trends

Jak skonstruować dobrą ankietę na urządzenia mobilne?

Informacje zwrotne od użytkowników są często cenniejsze niż wielogodzinne testy aplikacji przed wypuszczeniem jej na rynek. Dlatego też tak ważne jest, by jeśli to tylko możliwe, w sposób nienachalny prosić użytkowników o tzw. feedback. Najprościej można zdobyć go za pomocą ankiet dostępnych wewnątrz aplikacji. W związku z tym startup Apptentive przygotował przewodnik dla deweloperów, 7 Steps to Mobile Survey Success, zawierający pożyteczne wskazówki na temat tworzenia efektywnych, mobilnych kwestionariuszy ankietowych.
W trakcie prowadzenia badań nad tematem mobilnej ankiety, startup Apptentive, opracował zestaw dobrych i złych praktyk przy tworzeniu ankiety (nie tylko mobilnej), które sprawią, że będzie cieszyła się ona dużą liczbą zwrotów i wartościowych informacji.

Co robić?

Wykorzystując smartfony użytkowników jako narzędzia do zbierania danych (niezależnie od tego czy chodzi o zbieranie danych wewnątrz i na temat aplikacji czy ogólnie projektowanie badań ankietowych na mobilne platformy) powinieneś:

 • mieć na uwadze, że projektujesz ankietę na urządzenie z małym ekranem;
 • stosować pytania o krótkiej i zwięzłej formie;
 • pozwalać respondentom na wycofanie się z wypełniania ankiety w każdej chwili (i ewentualny powrót do wypełnionych już pytań);
 • starać się osiągnąć swój cel badawczy przy pomocy jak najmniejszej liczby pytań;
 • ograniczać ilość opcji w pytaniach wielokrotnego wyboru;
 • sprawiać, by w jednym momencie na ekranie pojawiało się co najwyżej jedno lub dwa pytania;
 • jeśli sądzisz, że kafateria Twojego pytania jest niewyczerpująca powinieneś zdecydować się na dodanie opcji: „inna odpowiedź” (na wypadek gdyby użytkownik chciał udzielić innych odpowiedzi niż przewidziałeś w kafaterii);
 • dodawać odpowiedzi „nie wiem” oraz „nie dotyczy” w pytaniach, na które niektóre osoby nie będą w stanie odpowiedzieć;
 • przetestować trafność i rzetelność ankiety w pilotażowych badaniach;
 • w odpowiednim czasie zachęć użytkownika do wypełnienia ankiety, podczas gdy korzysta on z aplikacji;

Czego unikać?

Przy tworzniu ankiet (nie tylko mobilnych) powinno się unikać:

 • pytań wielokrotnego wyboru z nierozłącznymi (powtarzającymi się) odpowiedziami;
 • tworzenia pytań z bardzo rozbudowaną kafaterią wymagającą od użytkownika przewijania ekranu;
 • tworzenia pytań otwartych na interpretację (np. w przypadku pytań o częstotliwość wykonania jakiegoś zadania lepiej wykorzystać odpowiedzi „dwa razy na miesiąc”, „raz na tydzień” niż „często” czy „rzadko”);
 • formułowania pytań sugerujących (np. „dlaczego lubisz naszą aplikację?”)
 • umieszczania pytań metryczkowych na początku ankiety. Pytania o płeć, wiek, wykształcenie itd. powinno się umieszczać na końcu kwestionariusza (szczególnie jeśli w badaniu respondentom gwarantowana jest anonimowość).

Całe opracowanie na temat skutecznego tworzenia ankiet mobilnych opublikowane przez Apptentive dostępne jest dla twórców aplikacji pod tym adresem.
Źródło:
www.apptentive.com/blog/7-steps-to-mobile-survey-success

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także