Konferencje

Jak zadbać o bezpieczeństwo szpitalnej infrastruktury IT?

Szpitale i przychodnie przez kilka ostatnich lat przygotowały się do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz rozbudowały swoją infrastrukturę IT w celu zapewnienia jej przetwarzania. W ich sieciach IT istnieją jednak obszary, do zabezpieczeń których nie przykłada się zbyt dużej wagi.

– Szpitale nieustannie rozbudowują swoje środowiska informatyczne i infrastrukturę sieciową, dzięki czemu mogą efektywnie przetwarzać dokumentację medyczną. Natomiast w kwestii bezpieczeństwa największą uwagę kierują w stronę ciągłości zasilania, a więc instalują bardzo duże, przemysłowe UPS-y, gwarantujące nieprzerwaną pracę systemów szpitalnych – mówi Gerard Dermont, Head of Territory Sales Management w firmie Vertiv Poland. – Jednak w niektórych obszarach wciąż są luki, które potencjalnie mogą wpłynąć na powstanie poważnych problemów nie tylko dla szpitali, ale i dla pacjentów.

Eksperci Vertiv wskazują na trzy takie dziedziny.
Diagnostyka obrazowa: Postęp techniczny w tej dziedzinie – przede wszystkim związany ze wzrostem rozdzielczości skanowana i obrazowania – umożliwia ujawnianie na cyfrowych obrazach znacznie większej liczby szczegółów oraz stanów chorobowych. Ale to przekłada się także na znaczny wzrost ilości przesyłanych danych, które powinny trafiać na komputer lekarza bez żadnych opóźnień. Tymczasem niektóre starsze urządzenia infrastruktury IT, takie jak np. przełączniki KVM, które umożliwiają łatwy dostęp do zgromadzonych na serwerach danych ze stacji roboczych, nie są przystosowane do pracy z wykorzystywanymi dziś obrazami i wideo o wysokiej rozdzielczości. Natomiast bez problemu radzą sobie z tym nowe modele przełączników KVM – zapewniają lekarzom i chirurgom dostęp do materiałów w największej możliwej rozdzielczości, stosowanej obecnie w branży telewizyjnej.
Stacje pielęgniarskie: W wielu szpitalach funkcjonują centralne systemy UPS i generatory zapewniające zasilanie rezerwowe w całym obiekcie. Ich stosowanie jest konieczne, ale jeśli scentralizowane rozwiązanie zawiedzie, oznacza to nie tylko przestój pracy, lecz sytuacja ta może też wpłynąć na zagrożenie zdrowia lub życia pacjentów. Stanowiska pracy pielęgniarek są w tym kontekście szczególnie ważne, ponieważ w dużym stopniu wykorzystują systemy IT do aktualizacji informacji o statusie pacjentów oraz zarządzania lekami i planami leczenia. Lokalnie zainstalowany zasilacz UPS z wydłużonym czasem pracy baterii może zagwarantować redundancję i dostępność danych. Równie ważne jest zapewnienie alternatywnej łączności z centralnymi systemami. Stacje robocze pielęgniarek łączą się z nimi przez sieć, ale w przypadku jej awarii praca staje się niemożliwa. Dlatego warto jest wyposażyć je w dostęp do przełączników KVM, dzięki którym wybrane komputery mogą skorzystać z zasobów serwera z pominięciem łączności sieciowej. Przydadzą się także podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, w trakcie których funkcjonowanie podstawowych systemów IT może zostać zakłócone.
Dział księgowy: osoby odpowiedzialne za rozliczenia często równolegle mają dostęp do wrażliwych danych pacjentów oraz aplikacji, poprzez które może spłynąć zagrożenie. Na przykład, w trakcie uzupełniania danych osobowych pacjenta konieczne jest skorzystanie z przeglądarki internetowej w celu wyszukania informacji o ubezpieczycielu. Bez odpowiednich rozwiązań ochronnych istnieje ryzyko wykorzystania luk w oprogramowaniu przez hackerów i kradzież lub modyfikacja danych. Stosowane do tej pory głównie w placówkach rządowych specjalistyczne przełączniki umożliwiają separację danych wrażliwych od platform wystawionych na atak, dzięki czemu znajdują coraz więcej zastosowań w sektorze ochrony zdrowia.
Więcej informacji na temat wyzwań informatycznych, przed którymi stoją dzisiejsze szpitale i systemy opieki zdrowotnej można znaleźć na stronie Vertiv.pl lub w dokumencie “Jak uczynić cyfrowy szpital godnym zaufania?” (ang.).

Udostępnij
Zobacz także