Konferencje

Jakie są powody dla których firmy zlecają swoje usługi IT do Polski?

Od kilku lat Polska jest wymieniana w czołówce najlepszych lokalizacji dla outsourcingu usług IT w modelu nearshoring. Dostęp do światowej klasy specjalistów IT oraz mniejsze koszty są głównymi powodami, dla których firmy z zagranicy delegują realizację projektów do Polski.

Dlaczego warto wybrać outsourcing?

Jak można przeczytać na stronie ProdataConsult, outsourcing IT jest atrakcyjny z kilku powodów. Główną zaletą korzystania z zewnętrznych usług IT jest możliwość współpracy ze specjalistami bez konieczności rekrutowania ich do zespołu. To z kolei oznacza oszczędności zarówno pod względem czasu, jak i budżetu. W dobie, gdy dostęp do nowoczesnych technologii jest postrzegany w kategoriach przewagi konkurencyjnej, współpraca z zewnętrznym podmiotem mogącym zorganizować zespół w krótkim czasie przynosi wiele korzyści.

Inne zalety outsourcingu to:

  • kompleksowa pomoc konsultantów IT – mowa tu o najlepszych, niezależnych specjalistach IT,
  • efektywność – w ramach usług IT klient nawiązuje współpracę ze specjalistami, pomijając wewnętrzny proces rekrutacyjny,
  • jakość rezultatów – nad projektem pracują doświadczeni konsultanci IT, co zapewnia najlepsze efekty.

Onshore, offshore oraz nearshore

Zagraniczne firmy, które dostrzegają potencjał w outsourcingu usług IT, mogą wybierać wśród następujących modeli współpracy: onshore, offshore i nearshore. Czym się one od siebie różnią?

Onshore to wariant outsourcingu polegający na współpracy z firmą świadczącą usługi IT w tym samym kraju – konsultanci IT pochodzą właśnie z niego. W rezultacie między firmą zamawiającą usługi a specjalistami nie występuje bariera językowa czy kulturowa. Mimo niewątpliwych zalet modelu onshore wiele firm wyklucza go ze względu na wysokie koszty.

Offshore to przeciwieństwo onshore, gdyż konsultanci IT są poszukiwani za granicą, z reguły w odległych krajach. Przykładowo firma z Hiszpanii będzie poszukiwać specjalistów choćby Indiach czy Singapurze. Ten typ outsourcingu daje największe korzyści finansowe, ale oznacza też liczne bariery, w tym zwłaszcza językową, kulturową i związaną z różnicą stref czasowych.

Nearshoring na tle onshore i offshore stanowi rozwiązanie pośrednie. W tym przypadku konsultanci IT również pochodzą z zagranicy, ale jest to jeden z bliskich krajów. Przykładowo firma ze Szwecji korzysta z usług IT w Polsce. Mimo istnienia bariery językowej wyeliminowana zostaje bariera kulturowa.

Zlecanie usług IT do Polski – jakie są zalety nearshoringu?

Nearshoring to jeden z najpopularniejszych modeli outsourcingu IT. Specjaliści firmy ProdataConsult wskazują, że jego główne korzyści to:

  • konsultanci IT w działaniach nearshoringu – nearshoring pozwala w pełni korzystać z doświadczenia konsultantów IT o różnych kompetencjach. To pozwala zaprojektować, stworzyć i wdrożyć rozwiązania, jakich firma potrzebuje i jakie pomogą jej w dalszym rozwoju,
  • efektywność kosztowa i cyberbezpieczeństwo – korzystanie z nearshoring się opłaca – jest to rozwiązanie tańsze niż onshore. Jednocześnie współpraca ze specjalistami oznacza pracę w bezpiecznym środowisku. W tym przypadku cyberbezpieczeństwo jest kwestią kluczową,
  • brak bariery kulturowej i łatwiejsza komunikacja – dzięki temu, że konsultanci IT pochodzą z tej samej części świata, współpracy nie zaburza bariera kulturowa. Możliwy jest również szybki kontakt z konsultantami IT, ponieważ pracują oni w tej samej lub zbliżonej strefie czasowej.
Udostępnij
Zobacz także