Konferencje

Kompetencje cyfrowe – czym są i dlaczego warto je wzmacniać?

Epidemia COVID-19 zmusiła wielu przedsiębiorców do organizacji pracy zdalnej w firmie. W podobnym trybie działały też szkoły. Ta sytuacja pozwoliła ocenić, jak istotne znaczenie mają kompetencje cyfrowe, a więc umiejętności związane z właściwym dobieraniem i wykorzystaniem dostępnych narzędzi cyfrowych.

Znaczenie kompetencji cyfrowych

Kompetencje cyfrowe to obecnie jedna z podstawowych umiejętności współczesnego człowieka. Zalicza się do nich m.in. sprawność dobierania odpowiednich narzędzi cyfrowych oraz posługiwanie się nimi we właściwy sposób, ale też zdolność do innowacyjnego myślenia czy planowania procesów cyfrowych w organizacji. Według definicji Zaleceń Rady Europejskiej 2018 „Kompetencje cyfrowe obejmują krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie”. Jest to m.in. korzystanie z informacji i danych zamieszczanych w sieci, komunikowanie się z innymi użytkownikami, korzystanie z mediów różnego rodzaju, tworzenie treści cyfrowych, a także zachowanie bezpieczeństwa podczas wykonywania tych czynności. Do kompetencji cyfrowych zaliczane jest ponadto rozumienie zasad i mechanizmów technologii cyfrowych czy znajomość podstawowych funkcji różnych urządzeń, oprogramowania oraz sieci i korzystanie z nich.

Istotne znaczenie kompetencji cyfrowych we współczesnym świecie uwidoczniła epidemia COVID-19. Dynamiczna transformacja cyfrowa wymuszona przez tę nową rzeczywistość spowodowała jednocześnie lukę kompetencyjną. Dostosowanie się do sytuacji wymaga więc uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności pozwalających pozostać na rynku pracy. Właśnie dlatego polscy pracownicy chętnie biorą udział w specjalnych szkoleniach i kursach, dzięki którym mogą lepiej zrozumieć nowe technologie. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywają też pracodawcy – powinni oni umożliwić zatrudnianym przez siebie osobom zdobywanie kompetencji cyfrowych.

Dlaczego warto wzmacniać kompetencje cyfrowe pracowników?

Obecnie wiele firm korzysta ze specjalnych programów pozwalających zautomatyzować zachodzące w przedsiębiorstwie procesy. Dzięki nowoczesnym narzędziom żmudne i wymagające czasu zadania są wykonywane znacznie szybciej, zaś pracownicy mogą swój czas poświęcić innym, nie mniej ważnym obowiązkom.

Zdobywanie kompetencji cyfrowych jest we współczesnym świecie niezwykle ważne, bo pozwala lepiej zrozumieć nowe produkty i usługi, ale też zwiększa pewność siebie w procesie aplikowania o wymarzone stanowisko. Z punktu widzenia przedsiębiorcy posiadane przez pracowników umiejętności cyfrowe są nie mniej istotne, ponieważ wpływają na zwiększenie konkurencyjności firmy i pozwalają zapewnić klientom usługi i produkty najwyższej jakości.

Jak podnosić kompetencje cyfrowe?

Wielu pracodawców zapewnia swoim pracownikom możliwość podnoszenia kompetencji cyfrowych. Warto do realizacji tego celu wykorzystać nowoczesne narzędzia. Pomocna będzie np. specjalna aplikacja dla biznesu przeznaczona do sprawdzania poziomu kompetencji cyfrowych użytkowników oraz pozwalająca im uzupełniać wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Udostępnij
Zobacz także