Konferencje

Marketing MIX i jego trzy koncepcje 4P, 7P i 4C

Marketing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Nic w tym dziwnego, gdyż działania marketingowe pozwalają na osiągnięcie konkretnych korzyści biznesowych, zwiększenie sprzedaży oraz pozyskanie i utrzymanie zainteresowania odbiorców. Jedną z najważniejszych kompozycji marketingowych jest obecnie marketing MIX, którego trzy główne koncepcje powinna znać każda osoba pragnąca zoptymalizować swoje działania marketingowe.

Zobacz także: Jak rozwinąć sklep internetowy – perspektywy dla e-commerce  2022 roku

Czym jest marketing MIX? Definicja kompozycji marketingowej

Marketing jest doskonałym przykładem branży, na której rozwój wpływ mają sami jej praktycy – specjaliści od reklamy oraz przedsiębiorcy. Zmieniający się świat i postęp technologiczny widoczny zwłaszcza w sferze internetu przyczynił się do konieczności wdrożenia określonych zmian w działaniach marketingowych, które weszły w życie jeszcze zanim pojawiły się ich teoretyczne definicje.

Pod pojęciem marketing MIX kryje się zestaw powiązanych ze sobą elementów, które wspólnie przekładają się na zjawiska zachodzące na rynku. W jego skład wchodzą wszystkie istotne czynniki, które przedsiębiorstwo może wykorzystać w celu kształtowania popytu ze strony klientów na oferowane przez nie produkty i usługi. Poznanie oraz zrozumienie kompozycji marketing MIX pozwala na obranie strategii, dzięki której możliwe stanie się właściwe sterowanie procesami rynkowymi.

Trzy podstawowe koncepcje marketing MIX

Marketing MIX jest kompozycją marketingową, w skład której wchodzi kilka koncepcji. Do najbardziej znanych zaliczają się formuły 4P, 7P i 4C. Modele teoretyczne pomagają w lepszym i bardziej efektywnym planowaniu działań marketingowych oraz stanowią swoistą wskazówkę postępowania, która pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie prowadzonych działań marketingowych.

Wszystkie koncepcje wyrażają sposób postępowania przedsiębiorstwa na rynku, które pozwala mu na uzyskanie maksymalnych w konkretnych warunkach efektów w zakresie zaspakajania i kształtowania aspiracji nabywców. Wybór konkretnej formuły powinien być starannie przemyślany oraz dopasowany do zewnętrznych i wewnętrznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa i celów jego działalności.

Koncepcja 4P w marketing MIX

Koncepcja 4P jest najstarszą kompozycją teoretyczną związaną z marketingiem. Jej założenia zostały stworzone przez McCarthy’ego. Składa się z czterech elementów, które w języku angielskim rozpoczynają się na literę „P” – są to price (cena), product (produkt), place (miejsce/dystrybucja) oraz promotion (promocja). Pod pojęciem produktu kryje się to, co firma oferuje klientom oraz wartość, jaką niesie jej produkt – jego jakość, marka, opakowanie, gwarancja itp. Cena określa z kolei wydatek, który konsument musi ponieść, aby wejść w posiadanie produktu oraz wynagrodzenie firmy za jego wprowadzenie na rynek. Dystrybucja to sposób rozmieszczenia produktów na rynku. Do promocji natomiast zaliczany wszelkie działania mające na celu wypromowanie produktu – reklamę, działania z zakresu public relations, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży oraz działania sponsorowane. Są to podstawowe elementy, niezbędne do opracowywania działań promocyjnych. Bez ich uwzględnienia nie jest możliwe tworzenie skutecznych kampanii reklamowych.

Koncepcja 7P w marketing MIX

Bardziej rozszerzoną wersją klasycznej koncepcji 4P jest formuła 7P, do której, oprócz standardowych elementów, zaliczają się następujące dodatkowe składniki: people (ludzie), process (proces) i physical evidence (świadectwo materialne). Koncepcja 7P rozbudowuje formułę 4P uwzględniając istotne znaczenie zasobów ludzkich, w tym pracowników, których działania przyczyniają się do bezpośredniej sprzedaży produktów oraz wpływają na rozwój całej firmy. Proces z kolei to ciąg działań, które wywierają wpływ na jakość wykonywanych usług – jego prawidłowy kształt podnosi bowiem skuteczność firmy oraz satysfakcję klienta. Świadectwo materialne obejmuje natomiast wszystkie czynniki wpływające na wizerunek firmy oraz jej postrzeganie przez klientów. Zaliczamy do nich m. in. logo, stronę internetową, dress code pracowników, wystrój siedziby firmy itp.

Koncepcja 4C w marketing MIX

Zupełnie inne spojrzenie na działania marketingowe proponuje natomiast koncepcja 4C będąca spojrzeniem na działania marketingowe przedsiębiorstwa z punktu widzenia klienta. Została stworzona w 1990 r. przez Roberta Lauterborna, który zauważył, że klasyczna formuła 4P skupia się wyłącznie na punkcie widzenie firmy nie uwzględniając przy tym istotnej perspektywy odbiorców jej usług. Koncepcja 4C obejmuje następujące elementy: customer value (potrzeby klienta), cost (koszt dla klienta), convenience (wygoda zakupu) i communication (komunikacja dwukierunkowa na linii firma-klient). Koncepcja 4C marketing MIX opiera się na korzyściach, jakie dostarczy klientowi produkt oraz ukierunkowaniu działań marketingowych na zaspokojenie jego osobistych potrzeb we wszystkich aspektach związanych ze sprzedażą, co sprawi, że odbiorca chętniej dokona zakupu.

Udostępnij
Zobacz także