Konferencje

Narcyzm internetowy – Jak media i biznes kształtują stan psychologiczny społeczeństwa

Narcyzm w kontekście ludzkiej kondycji

Kultura konsumpcjonizmu

Media społecznościowe i kultura internetowa

Czy social media wychowują narcyzów?

Biznes rajem dla narcyzów?

Nadajmy sprawie szerszego kontekstu

Dlaczego ten temat jest ważny?

Problemy demograficzne efektem technologii?

Jak można ograniczyć rozwój cech narcystycznych w społeczeństwie?

 1. Edukacja i świadomość: Włączenie edukacji o zdrowych relacjach, samoświadomości i zdrowym korzystaniu z mediów społecznościowych do programów szkolnych i biznesowych firm powinno stać się nowym standardem.
 1. Promowanie autentyczności: Zachęcanie do bycia autentycznym w mediach społecznościowych poprzez pokazywanie rzeczywistego życia, nie wyłączając sukcesu, ale włączając w komunikację również porażki i trudności.
 1. Równowaga między online a offline: Kształtowanie równowagi między korzystaniem z mediów społecznościowych a rzeczywistymi interakcjami społecznymi może zminimalizować negatywne skutki dla psychiki.
 1. Wsparcie zdrowych relacji: Tworzenie programów wsparcia społecznego, które promują zdrowe relacje i empatię wśród młodych ludzi może zapobiec wzrostowi narcyzmu.
 1. Rozwój świadomości medialnej: Promowanie świadomego korzystania z mediów, wskazując na różnice między rzeczywistością a wykreowanymi wizerunkami oraz zwracanie uwagi na manipulacje oraz nieprawdę jest ważną częścią w tworzeniu zdrowszego świata.

Podsumowanie

Sources:

 • Christopher Lasch, „The Culture of Narcissism: American Life in An Age of Diminishing Expectations”
 • Erich Fromm, „The Heart of the Man”
 • Daria Jezierska Geburczyk, Zawodowy obraz siebie a obraz współczesnego narcyzmu. Rozwój zagadnienia vocational self-concept jako inspiracja do rozważań nad kulturą narcystyczną i jej krytyką 
 • Ulrich Beck „Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości”. 
 • Guy Debord „Społeczeństwo Spektaklu”
 • Kanał „BEZ ŻARTÓW” rozmowa z Miłoszem Brzezińskim
 • Magdalena Szpunar „Kultura cyfrowego narcyzmu” 
Udostępnij
Zobacz także