Konferencje

Nowoczesna strategia marketingowa według agencji mediowych?

Trudno wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach prężnie prosperujący biznes bez aktywnej współpracy z agencjami mediowymi. Można pokusić się o stwierdzenie, że obecność w powszechnym obszarze komunikacyjnym to 70% sukcesu. Kiedy ta norma zostanie osiągnięta, wówczas dalsza kariera (oczywiście w początkowej fazie rozpowszechniania i dystrybucji) produktu lub usługi zależy od jakości. Jak dzisiaj promują się firmy?

Metoda kija i marchewki? Nie dzisiaj

Jeszcze do niedawna wystarczało dążenie do samego ideału. Sama droga, a nie cel, stanowiła wspaniałą przygodę i przynosiła określone profity. Osiąganie celów było zatem wątkiem pobocznym. W dobie rozszerzonych działań komunikacyjnych osiągamy cel za celem. Metoda kija i marchewki nie jest już dzisiaj atrakcyjna zarówno dla firm, jak i agencji mediowych. Inny model zakłada zatem tworzenie sieci powiązań, które uwzględniają pięcie się do kilku różnych intencjonalnych dążeń.

Fragmentaryzacja telewizji

Czy największym medium informacyjnym i komunikacyjnym jest dzisiaj telewizja? Jak pokazują najnowsze badania programy telewizyjne przyciągają coraz niższą liczbę widzów. Telewizja nie gromadzi już zatem wielomilionowej widowni. Można śmiało powiedzieć, że współcześnie telewizja to medium wspomagające. Jeżeli mielibyśmy konkretnie określić dziedzinę przyciągającą jak największą liczbę osób to byłby to z pewnością Internet. Nieomalże każdy z nas jest dzisiaj internautą, który chcąc nie chcąc staje się podatny na przeróżne bodźce i informacje płynące z sieci.
Wróćmy jeszcze do telewizji. Okazuje się, że telewizję przyszłości czeka swoista fragmentaryzacja. Dla widza to przede wszystkim brak poczucia ciągłości w odbieraniu tego medium. Proces fragmentaryzacji oznacza między innymi utratę zasięgu oznaczającą malejącą liczbę odbiorców, rozczłonkowanie oferty mediowej, kanały tematyczne w telewizji, zanik zaufania, ucieczka w media interaktywne, pojawienie się tak zwanych „mediów ubogich” itp. Fragmentaryzacja dotyczy nie tylko telewizji, lecz także radia oraz prasy.
Cały czas kształtowane są nowe wzorce odbioru, które wynikają ze świadomego wyboru. Coraz mniej Polaków spędza czas przed telewizorem oglądając po kolei wszystkie emitowane programy. Łatwo dostępne kanały telewizyjne straciły już dawno na swojej atrakcyjności.

Strategia agencji mediowych

Znane agencje mediowe takie, jak http://www.mecglobal.pl/ opierają swoje działania na szeroko pojętej komunikacji. Wymaga to tworzenia efektywnych planów komunikacji poprzez poszerzanie kompetencji, a tym samym elastycznego podejścia. Myśl technologiczna dostosowuje się do tempa zmian. Dotyczy to także rodzaju współczesnych grup konsumenckich. Proces komunikacyjny bazuje na różnych punktach, które stykają się ze sobą w sposób logiczny i zazębiający się. Agencje mediowe dążą zatem do zintegrowanych planów komunikacyjnych, a taka wartość jest możliwa do osiągnięcia poprzez rozwój narzędzi i specjalistycznych serwisów w obszarze mediów cyfrowych.
Ponadto plan komunikacyjny musi opierać się także na ekspertyzie, która daje władzę w postaci wiedzy dotyczącej między innymi marketingu wyszukiwarkowego, mobile, social mediów lub chociażby performance. Badania marketingowe to między innymi modelowanie ekonometryczne, tracking marki, badania eksploracyjne oraz niezwykle istotna w każdym działaniu ewaluacja. Szereg działań marketingowych pozwala na podejmowanie właściwych i optymalnych decyzji biznesowych.

Udostępnij
Zobacz także