Konferencje

Polski sektor publiczny wciąż traktuję chmurę jako pomocniczą

Według Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu już 68% firm w Polsce korzysta z usług chmurowych. Stosunek do chmury zaczyna zmieniać się także w sektorze publicznym. Coraz więcej rządów i instytucji m.in. w Europie przekonuje się do zalet tej technologii. W Polsce chmura w sektorze publicznym pełni wciąż głównie funkcję pomocniczą dla rozwiązań serwerowych. Korzystanie z niej deklaruje tylko 1 na 4 organizacje z sektora GovTech. Coraz częściej jednak przedstawiciele instytucji państwowych zdają sobie sprawę, że rozwiązania chmurowe są konieczne do zapewnienia potrzebnej elastyczności i szybkości działania aplikacji. Barierę w rozwoju chmury stanowią głównie regulacje prawne i opór ze strony zespołów IT. 

Przede wszystkim oszczędność

Z danych Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) wynika, że najważniejszym czynnikiem zachęcającym do wdrożenia rozwiązań chmurowych wśród organizacji sektora publicznego w UE były oszczędności. Tradycyjne systemy IT są drogie zarówno w zakupie, jak i instalacji i utrzymaniu. Ponadto do ich obsługi potrzebni są odpowiedni specjaliści. Zarządzane usługi chmurowe zmniejszają potrzebę inwestowania w infrastrukturę fizyczną. Chmura pozwala korzystać ze wspólnej puli zasobów, które są utrzymywane i zarządzane przez zewnętrznego dostawcę. Umożliwia to redukcję kosztów operacyjnych, gdyż dany podmiot płaci wyłącznie za usługi z których korzysta. 

Jak płynnie obsłużyć procesy takie jak składanie PIT-ów?

Rozwiązania bazujące na chmurze pozwalają na elastyczność. Umożliwiają szybkie dostosowanie się do zmiennych warunków biznesowych, co sprawia trudności w przypadku tradycyjnej infrastruktury IT. Dzięki chmurze w czasie pandemii COVID-19 wiele organizacji mogło szybko wdrożyć model pracy zdalnej. W przypadku sektora publicznego, elastyczność chmury może być przydatna m.in. po to, aby obsługiwać zmieniające się obciążenia serwisów. Przykładowo: gdy rozliczamy PIT-y, większość podatników robi to na ostatnią chwilę, co wywołuje przeciążenia serwerów. Problem ten może rozwiązać chmura i konteneryzacja, która umożliwia dostosowywanie zasobów do bieżących potrzeb. W kwietniu, gdy większość podatników korzysta z programów do rozliczenia podatków, chmura umożliwia zwiększenie mocy obliczeniowej. Później można ją z powrotem zmniejszyć do stałego poziomu. Po obsłużeniu zwiększonej liczby zapytań nie ma też konieczności utrzymywania infrastruktury „na zapas”.

 Bezpieczeństwo wrażliwych danych 

Znaczącą korzyścią z wdrożenia rozwiązań chmurowych w organizacjach sektora użytku publicznego jest także poprawa bezpieczeństwa danych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wrażliwość zasobów, które przetwarzają instytucje publiczne. Dostawcy usług chmurowych korzystają z najnowszych zabezpieczeń i rozwiązań, które służą m.in. do tworzenia kopii zapasowych plików. Co więcej, używanie odpowiednio zabezpieczonej chmury obliczeniowej może pomóc w spełnieniu wymagań dotyczących prywatności danych, takich jak RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Przeszkody w migracji do chmury wciąż obecne

Organizacje sektora publicznego wciąż napotykają wiele wyzwań przy wdrażaniu chmury. Jedną z największych barier jest środowisko prawne – regulacje różnią się w zależności od regionów i krajów. 

Problem stanowić może tzw. „suwerenność cyfrowa”. Wiąże się ona z przechowywaniem i przetwarzaniem wrażliwych danych w chmurze, której dostawca zlokalizowany jest w innym kraju i podlega tamtejszej jurysdykcji. Aby przezwyciężać te wyzwania konieczne jest ustanowienie jednolitych dla Unii Europejskiej regulacji dotyczących chmur obliczeniowych oraz rozwój lokalnych, krajowych centrów danych. Ważne jest też jednak, aby przepisy nie ograniczały nadmiernie międzynarodowego przepływu danych. To właśnie on umożliwia wykorzystanie w pełni potencjału chmury. 

W Polsce przejście na chmurę w sektorze publicznym często natrafia też na opór ze strony zespołów IT. Specjaliści nie są chętni do wdrażania nowej technologii i uczenia się związanych z tym nowych procesów. Dlatego kluczowe jest szkolenie pracowników i uświadamianie ich na temat korzyści jakie może nieść korzystanie z rozwiązań chmurowych. 

W najbliższej przyszłości można spodziewać się coraz częstszego wykorzystywania usług chmurowych przez sektor publiczny. Są one niezbędne do zapewnienia elastyczności systemów i szybkości działania aplikacji.

Udostępnij
Zobacz także