Konferencje
Mobile Trends

Polskie firmy zaczynają wdrażać AI na potęgę

Między sierpniem a wrześniem 2023 r. Cube Research na zlecenie EY Polska przeprowadziło badanie. Wzięło w nim udział 501 dużych i średnich firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Najnowszy raport EY „Jak polskie firmy wdrażają AI” rzuca światło na coraz powszechniejsze wdrażanie narzędzi sztucznej inteligencji w polskich przedsiębiorstwach. Wyniki pokazują, że z otwartością podchodzimy do nowych możliwości. Obecnie 20% organizacji zakończyło proces wdrażania AI, a kolejne 42% jest w trakcie. Główne obszary zainteresowania to obsługa klienta (50%), sprzedaż (40%) i IT (37%). Źródła danych dla modeli obejmują przede wszystkim dane klientów (54%), dane transakcyjne (53%) i dane tekstowe (46%).

W ciągu najbliższych 18 miesięcy znaczny wzrost wydatków związanych ze sztuczną inteligencją spodziewany jest w 18% organizacji, a 41% doświadczy niewielkiego wzrostu. Warto zauważyć, że firmy, które zakończyły proces wdrażania, dwukrotnie częściej deklarują wzrost wydatków.

AI-formacja nabiera tempa

Spośród tych, które zakończyły proces wdrożenia, 80% potwierdziło osiągnięcie zamierzonych korzyści, a dwie trzecie przeszło szersze transformacje organizacyjne. Wyzwania prowadzące do zaniechania prób wdrożenia AI (8% respondentów) przypisywano głównie trudnościom technologicznym (42%) i wysokim kosztom (37%).

Polskie firmy optymistycznie postrzegają rozwój narzędzi sztucznej inteligencji, uznając, że ich efektywne wdrożenie zapewni im przewagę konkurencyjną. Entuzjazm ten jest jednak zrównoważony ostrożnością, biorąc pod uwagę złożoność wdrożenia AI wpływającą na różne funkcje organizacyjne. Jacek Kędzior, Partner Zarządzający w EY Polska, podkreśla znaczenie jasnego zdefiniowania celu i oczekiwanych korzyści z wprowadzanego rozwiązania.

Priorytety wdrażania sztucznej inteligencji

Głównymi czynnikami przemawiającymi za wdrożeniem rozwiązań AI w polskich firmach są usprawnienie/automatyzacja procesów wewnętrznych (40%) oraz zwiększenie zasięgu dotarcia do klienta (34%). Najrzadziej wymieniane są obawy o malejącą dostępność talentów (3%) i działania konkurencyjne (7%). Rozwiązania AI są wdrażane głównie w obsłudze klienta (50%), sprzedaży (40%) i IT (37%). Kwestie HR (17%) i prawno-proceduralne (6%) mają niższy priorytet.

Skuteczność zależy od jakości dostarczanych danych

Polskie firmy wykorzystują głównie dane klientów (bez identyfikatorów osobowych) (54%), a następnie dane transakcyjne (53%) i dane tekstowe (46%). Dane audio (15%) i wideo (18%) otrzymują najmniej wzmianek, co sugeruje skupienie się na podstawowych danych biznesowych.

Wdrożeniowy prym wiodą firmy zewnętrzne

Proces wdrażania sztucznej inteligencji odbywa się głównie za pośrednictwem firm zewnętrznych (32%), działów wewnętrznych we współpracy z dostawcami zewnętrznymi (29%) lub wyłącznie przy użyciu zasobów wewnętrznych (26%). Zrównoważony rozkład wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa są w fazie testowania, badając różne rozwiązania w celu określenia najlepszego dopasowania do ich możliwości.

Przewiduje się wzrost inwestycji

Badanie EY wskazuje na wyraźne intencje zwiększenia budżetu na narzędzia związane ze sztuczną inteligencją, przy czym 63% polskich firm planuje zwiększenie wydatków w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Wśród nich 22% planuje znaczący wzrost, podczas gdy 41% przewiduje niewielki wzrost. Tylko 3% organizacji planuje znacząco lub nieznacznie zmniejszyć swoje budżety na AI, a 23% utrzyma obecny poziom wydatków. Firmy, które zakończyły proces wdrożenia, wykazują większą skłonność do znacznego zwiększenia inwestycji, sygnalizując pozytywną korelację między osiągnięciem celów biznesowych a zwiększonymi budżetami.

Personalizowane narzędzia AI – nowa moda w IT

Polskie firmy coraz częściej dostrzegają potrzebę stosowania narzędzi AI dostosowanych do ich potrzeb, a tylko 6% planuje polegać wyłącznie na gotowych rozwiązaniach. Kolejne 7% dopuści ich wykorzystanie wraz z rozwojem autorskich technologii. Z kolei 35% zamierza wdrożyć narzędzia od zewnętrznych dostawców, a 17% planuje opracować je wewnętrznie. Podejście łączone, wykorzystujące obie opcje bez polegania na gotowych narzędziach, wybiera 25% organizacji.

W miarę jak polskie firmy rozumieją potencjalny wzrost wydajności dzięki narzędziom AI, widoczna staje się zmiana w kierunku personalizacji. Udostępnianie danych między pracownikami, zarządzane przez liderów IT i innowacji, jest uznawane za potencjalne ryzyko, co prowadzi firmy do coraz częstszego wybierania dedykowanych narzędzi dostosowanych do ich potrzeb i ograniczania dostępu do ich domen organizacyjnych. Oczekuje się, że zmiana ta spowoduje dalsze inwestycje w nadchodzących miesiącach.

Jednak trzeba mieć na względzie, że będzie to powolny i kosztowny proces. Jak wskazuje  Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska – „Implementacja rozwiązań AI to działanie kompleksowe, a cały proces wdrożeniowy dotyka wielu funkcji w ramach organizacji. Dlatego tak ważne jest klarowne określenie celu, któremu ma służyć wprowadzane rozwiązanie oraz spodziewane korzyści z wdrożenia”. 

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także