Konferencje

Program dla prawników, czyli sposób na podniesienie efektywności pracy

Skuteczne prawo to prawo uporządkowane, obejmujące wszystkie aspekty życia. Nie dziwi zatem fakt, iż wszelkie działania w tej materii podejmowane i przeprowadzane są na podstawie wcześniej ustalonych zasad i procedur. W życiu prawnika nie ma miejsca na improwizację, która prędzej czy później doprowadziłaby do chaosu. Innymi słowy, skuteczność a co za tym idzie efektywność, nierozerwalnie wiążą się z organizacją pracy kancelarii prawnych. Rozwój w sposób naturalny owocuje zwiększeniem obowiązków, koniecznością tworzenia zespołów, a w efekcie wymusza działania koordynacyjne. Wbrew pozorom nie jest to zadanie ponad siły, pod warunkiem, że korzysta się z nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie. Jak zatem zwiększyć efektywność pracy prawników? Zastanówmy się wspólnie, jak to osiągnąć.

Informatyka w służbie prawa

Dynamicznie rozwijający się rynek szeroko rozumianych usług prawniczych wprowadza do listy priorytetów konkurencyjność. W tym pojęciu mieści się nie tylko wiedza oraz skuteczność, mamy tu do czynienia także z wydajną organizacją, dzięki której nie tylko jest się w stanie kontrolować bieżące procesy zachodzące w kancelarii, lecz także skutecznie przewidywać oraz planować zdarzenia przyszłe. Firma jest organizmem generującym zarówno koszty, jak i przychody. Pracownicy są w stanie przynieść straty, lecz przy prawidłowym zarządzaniu czasem ich pracy z pewnością przysporzą profitów. Sekret sukcesu tkwi w tym, jaki program dla prawnikówbędzie najskuteczniejszy, do osiągnięcia naszych celów?

Niezbędne funkcje programu organizacyjnego

Warto zacząć od stworzenia warunków pracy niewymagających stałej obecności w siedzibie firmy. Jest to o tyle istotne, że często obowiązki wymagają udziału w posiedzeniach sądu, spotkań z klientami lub kontaktów ze źródłami informacji. Jesteś prawnikiem? Poznaj sposoby na zwiększenie efektywności swojej pracy!

Dedykowany system organizacyjny powinien umożliwiać:

  • Stworzenie wirtualnego miejsca pracy.

Dzięki systemowi Amberlo możliwe jest tworzenie oraz zarządzanie zespołami z dowolnego miejsca.

  • Dostęp do dokumentów.

Za pośrednictwem systemu możliwe jest opracowywanie dokumentów, a także wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu w czasie rzeczywistym, bez konieczności czasochłonnego zbierania wszystkich w siedzibie firmy.

  • Bezpieczny dostęp do danych w chmurze.

Dzięki uzyskanym certyfikatom bezpieczeństwa przez Amberlo, dane zapisywane w chmurze są w pełni zabezpieczone przed utratą lub wyciekiem. Uprawnieni pracownicy kancelarii mają do nich dostęp w każdej chwili i miejscu. Dostęp do informacji określany jest za pomocą ról przypisanych każdej z uprawnionych osób.

  • Przejrzysta klasyfikacja wiadomości.

System umożliwia porządkowanie wszystkich wiadomości pod kątem klienta lub prowadzonego postępowania. Dzięki temu prawnik ma dostęp do pełnej informacji dotyczącej konkretnej sprawy bądź osoby.

  • Kontrola czasu pracy i wydatków.

Za pośrednictwem dowolnego, uwierzytelnionego urządzenia możliwy jest wgląd we wszystkie podejmowane czynności oraz związane z tym koszty. Pozwala to na prawidłowe sporządzenie dokumentacji finansowej przeznaczonej dla płatników.

  • Kalendarz.

Nie tylko ukazuje działania bieżące oraz przyszłe. Amberlo także przypomina o istotnych zaplanowanych zdarzeniach, terminach, spotkaniach itp.

  • Badanie efektywności.

System organizacyjny rejestruje czas pracy podległych zespołów, wyniki ich działań w korelacji z przewidywanymi rozliczeniami z klientami. Dzięki takiemu podejściu każda czynność wykonana w sprawie znajduje swoje odzwierciedlenie w wystawionych fakturach.

Jak widać z powyższego, system Amberlo jest w stanie wykonać mnóstwo zadań, bez konieczności zwiększania poziomu zatrudnienia. Zarządzanie kancelarią poprzez zmniejszenie kosztów pracowniczych znacznie odciąża firmę, przyczyniając się tym samym także do podniesienia jej efektywności, co potwierdzają liczne opinie usatysfakcjonowanych użytkowników.

Udostępnij
Zobacz także