Konferencje
Mobile Trends

Przyszłość aplikacji hybrydowych? Wzrost, wzrost i jeszcze raz wzrost – Honza Sladek

Przed Państwem kolejna odsłona cyklu „3 pytania do prelegenta”. Tym razem na pytania odpowiada Honza Sladek, ekspert z zakresu Responsive Web Desig i CSS, który przyjedzie na Mobile Trends Confernce 2014 za Czech.
Grzegorz Kozubowski: Co Twoim zdaniem jest lepsze – strony mobilne czy Responsive Web Design? Dlaczego?
Honza Sladek: Jestem twórcą stron internetowych i wierzę w „jedną sieć” („one web”),  jak to ujął Tim Berners-Lee. Zatem Responsive Web Design jest najbliższy mojemu sercu i tak się składa, że rozwiązanie to jest najlepsze dla około 80% stron internetowych. Nawet mimo to, że właściwe zastosowanie RWD to duże wyzwanie. Jednak strony mobilne są dalej użyteczne i osobiście zdarzyło mi się kilkukrotnie wybierać je, jako najbardziej pasujące do projektu. Dlatego dam ci uczciwą odpowiedź: to zależy.
Jaka Twoim zdaniem jest przyszłość aplikacji hybrydowych?
Wzrost, wzrost i jeszcze raz wzrost. Wraz ze zwiększaniem się prędkości mobilnych urządzeń, aplikacje hybrydowe staną się doskonałą formą dla wielu aplikacji, szczególnie w segmencie niekomercyjnym. Już spotkałem się z kilkoma korporacjami, które eksperymentują z zastosowaniem aplikacji hybrydowych jako ich wewnętrznych systemów zarządzania.
Wygłosisz prelekcję podczas Mobile Trends Conference 2014. Jaka będzie tematyka twojego wystąpienia?
Codziennie spotykam ludzi, którzy podejmują bardzo istotną decyzję – w jaki sposób wejść do świata mobile. I bardzo często widzę, że podejmują tę decyzję opierając się na swoich prywatnych preferencjach, ignorując obiektywne dane oraz za i przeciw każdego podejścia. Podczas mojej prelekcji, pokażę każdemu co moim zdaniem jest dobrą ramą do podejmowania tego typu decyzji, jakie są niepisane zasady oraz jakich przeszkód i radości można oczekiwać podczas tworzenia mobilnych stron, responsywnych czy też prowadzących do sklepu z aplikacjami, zarówno hybrydowymi, jak i natywnymi.

Honza Sládek

Honza Sládek jest współwaścielem Clevis oraz jednym z najlepszych ekspertów w tematyce CSS i Responsive Web Design w Czechach. Honza przemawiał na kilku konferencjach, w tym na największej czeskiej konferencji WebExpo. Honza organizuje także zajęcia z Responsive Web Design (jego klientami byli między innymi Seznam.cz, Milton Media i CzechTV). Aktualnie pracuje jako inżynier funkcjonalności oraz oddaje się swojemu hobby, którym jest orientacja sportowa.

English version:

Grzegorz Kozubowski: What, in your opinion, is better: mobile websites or Responsive Web Design? Why?
Honza Sladek: I’m a web developer and I believe in “one web” as explained by Tim Berners-Lee. Therefore Responsive Web Design is closer to my heart and as it happens, better fit for around 80 % websites out there. Though it’s quite a challenge to do right. But mobile websites also have their usage and I personally chose them more then once as a best fit for a project. So to give you the honest answer: it depends.
What, in your opinion, is the future of hybrid mobile apps?
To grow and grow and grow. As mobile devices get faster, hybrid mobile apps will be a great fit for many apps, especially in non-consumer segment. I see corporations already playing with the idea of developing hybrid apps for their internal management systems.
And, lastly, please tell me briefly about the subject of your lecture during Mobile Trends Conference 2014.
Daily I see people making very important decision: how to approach mobile. And many times I see them making this decision based on their personal preferences disregarding data and pros and cons of each approach. I’ll show everyone what I think is a good framework to make this kind of decision, what are some rules of thumb and what obstacles and delights you should expect when developing mobile website, Responsive one or going to an app store, either with hybrid app or native one.

Honza Sládek

Honza Sládek, co-owner at Clevis, is one of the top Czech experts on CSS and Responsive Web Design. He spoke at several conferences, he’s probably best known from the Czech largest conference – WebExpo. He hosts public Responsive Web Design workshops (clients include Seznam.cz, Miton Media or Czech TV). He’s currently working as an interaction designer and he loves orienteering.

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także