Konferencje

Sztuczna inteligencja skróci kolejki do lekarzy

Zdaniem firmy Gartner zastosowanie sztucznej inteligencji doprowadzi do rozwiązania palących problemów społecznych w takich dziedzinach, jak służba zdrowia czy bezpieczeństwo osobiste. Już w 2023 r. w samych tylko USA wzrost możliwości analitycznych i zdolności poznawczych AI pozwolą zmniejszyć liczbę przyjęć na oddziałach ratunkowych o 20 milionów.
Według opublikowanego pod koniec 2018 r. raportu Budowanie inteligentnych doświadczeń w epoce ciągłych zmian, w ciągu najbliższych czterech lat obsługa na oddziałach ratunkowych zostanie usprawniona dzięki zastosowaniu narzędzia, jakim jest wirtualna rejestracja. Pacjenci zostaną szybciej zdiagnozowani, a do szpitala przyjadą tylko w celu koniecznych badań lub konkretnego leczenia. Co więcej, sama liczba przyjęć na amerykańskich oddziałach ratunkowych zmniejszy się o 20 milionów dzięki wprowadzeniu wirtualnej opieki medycznej, która będzie mogła częściowo wyręczyć lekarzy w poradnictwie, a także odciążyć chorych, którym przypomni na przykład o konieczności wzięcia kolejnej dawki leku.

Wirtualna opieka medyczna pozwala przełamać bariery związane z miejscem pobytu pacjentów i zapewnić mieszkańcom wsi podobny poziom opieki medycznej, co w miastach. Według raportu fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej gęstość placówek medycznych na terenach wiejskich (3 przychodnie na 10 tys. mieszkańców) jest ponaddwukrotnie mniejsza niż w miastach gdzie na 10 tys. mieszkańców przypada prawie 6,5 przychodni. W gorzej skomunikowanych, peryferyjnych regionach jest też wysoka liczba wakatów na stanowiskach lekarskich. Tymczasem obsługa pacjenta na odległość i wirtualna opieka medyczna wykorzystująca sztuczną inteligencję pozwalają wyrównać te dysproporcje i zapewnić mieszkańcom tych obszarów opiekę medyczną. Byłoby to dobre uzupełnienie istniejącego systemu ochrony zdrowia, umożliwiające rozwiązanie wielu jego bolączek stosunkowo niskim kosztem – mówi Artur Chmielewski, dyrektor zarządzający Avaya na Polskę.

Autorzy opracowania powołują się na przypadek chorób przewlekłych: stanowią one poważny, globalny problem społeczny i pochłaniają niewspółmiernie dużą część nakładów na opiekę zdrowotną. Podobnie jest w Polsce: na walkę z cukrzycą wydajemy od 1,5 do 2 miliardów złotych rocznie, a jeszcze wyższe są wydatki z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz koszty pośrednie wynikające z epidemii cukrzycy – tylko w 2012 roku wyniosły one ponad 3 miliardy złotych. Analitycy widzą w tym obszarze okazję do lepszego wykorzystania środków pochodzących z obniżonych kosztów obsługi: postuluje się między innymi przeznaczenie ich na działania związane z innowacyjnymi metodami terapii oraz zwiększeniem komfortu pacjentów. Spośród 3 milionów polskich cukrzyków aż milion osób nie wie o swojej chorobie i przez to nie korzysta z potrzebnych terapii. Medyczna AI, dostępna na wyciągnięcie ręki i zaopatrzona w wiedzę niezbędną do diagnozy pomogłaby objąć opieką także tych pacjentów.

Udostępnij
Zobacz także