Konferencje
Mobile Trends

Technologie mobilne kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw w 2023

Kiedy myślimy o tym, jak wiele w naszym codziennym życiu zmieniły technologie mobilne, trudno uwierzyć, że ta (r)ewolucja zaczęła się w Polsce zaledwie ćwierć wieku temu. Dziś ponad 90% polskiego społeczeństwa korzysta z telefonów komórkowych, a smartfony stały się urządzeniami pierwszej potrzeby. Choć nadal kojarzymy je przede wszystkim ze stałym dostępem do Internetu i komunikacją, to rola gospodarcza technologii mobilnych rośnie nawet szybciej niż ich znaczenie społeczne. 

Znacznie technologii mobilnych dla biznesu

Dzięki urządzeniom mobilnym mamy stały i niezależny od miejsca czy czasu dostęp do pożądanych przez nas informacji. Obejmuje to zarówno usługi komercyjne, jak i publiczne. Technologia mobilna umożliwiła nam zintegrowanie prywatnego „centrum zarządzania”. Z poziomu smartfona przesyłamy i szukamy informacji, operujemy naszymi finansami, zamawiamy jedzenie, robimy zakupy, załatwiamy sprawy urzędowe, a nawet sięgamy po konsultacje medyczne. Firmy handlowe i usługowe budują swoją pozycję konkurencyjną, integrując serwisy internetowe z aplikacjami, by skuteczniej docierać do klientów i zwiększać zyski. Najwyższa pora, by również przedsiębiorstwa nadgoniły obszar innowacji w technologiach mobilnych, tym samym dając sobie szansę na szybszy i efektywniejszy rozwój. 

Poprawa komunikacji, automatyzacja procesów, zwiększenie produktywności – to tylko niektóre z korzyści, jakie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dzięki wdrożeniom infrastruktury mobilnej. Według danych IDG już w 2015 roku 64% organizacji wskazało technologię mobilną jako najważniejszy punkt rozwoju technologicznego firm i jeden ze strategicznych kierunków inwestycyjnych. Również obecnie trwająca czwarta rewolucja przemysłowa w dużej mierze opiera się na postępie w mobilności. Bez rozwoju tych technologii trudno wyobrazić sobie choćby pełną integrację produkcji fizycznej z Internetem, która decyduje w tej chwili o przewadze rynkowej przedsiębiorstw. 

Usługi dla urządzeń mobilnych wśród kluczowych technologii bezprzewodowych

W latach 2017-2021 98% przedsiębiorstw w Polsce posiadało szerokopasmowy dostęp do Internetu, a wśród dużych przedsiębiorstw było to już 100%, co bezpośrednio przełożyło się na rozwój infrastruktury mobilnej. Tylko w 2021 ponad trzy czwarte firm wyposażyło swoich pracowników w urządzenia przenośne, co sprawiło, że Polska przekroczyła w tym obszarze średnią dla Unii Europejskiej (69%). Wpływ na tak dynamiczne zmiany z pewnością ma również intensywny rozwój 5G, który pomaga w szerszym zastosowaniu technologii mobilnych w przedsiębiorstwach. Największy udział technologii mobilnej odnotowują branże informatyczne i związane z komunikacją (ponad 90%), ale wysoko jest również administracja, transport i gospodarka magazynowa, dostawa wody, gospodarka odpadami czy wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (ponad 80%). 

Ciekawym przykładem z rynku jest projekt pilotażowy w zakresie produkcji napędów elektrycznych, który prowadzi firma ABB. W projekcie połączono wykorzystanie technologii komunikacyjnej 5G oraz algorytmów sztucznej inteligencji (AI), by wspierać pracowników odpowiedzialnych za procesy montażowe. Aplikacja jest rozwijana w zakładzie w Helsinkach, gdzie system wizyjny monitoruje przebieg montażu, gwarantując, że pracownik wykonuje swoją pracę zgodnie z zamówieniami klientów i odpowiednimi instrukcjami pracy. 5G zapewnia przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym, co umożliwia efektywną dwustronną komunikację oraz wyświetlania instrukcji dla poszczególnych stanowisk na bieżąco.

Jeszcze więcej mobilności w biznesie

Dzięki technologiom mobilnym firmy mogą nie tylko zwiększać dostępność systemów, ale również automatyzować i usprawniać wiele procesów. To z kolei przekłada się na poprawę jakości pracy i wydajności na przykład linii produkcyjnej. Opłacalność tych zmian dla przedsiębiorstw potwierdzają także dane rynkowe. Według analiz Deloitte w 2015 roku zaledwie 13% globalnych firm planowało podjęcie jakichkolwiek działań w kierunku szeroko zakrojonej automatyzacji procesów. Obecnie aż 74% przedsiębiorstw z całego świata wdraża rozwiązania automatyzujące powtarzalne procesy biznesowe. Prognozy na 2023 rok przewidują, że rynek usług Robotic Process Automation (RPA) wzrośnie do 12 mld USD.

Michał Walędziak

Mobile Team Leader, Android Developer w GFT Poland

Zjmuje się realizacją kluczowych projektów w Polsce i na świecie. Od lat związany z Androidem, którego ekosystem zna na wylot. Aktualnie zainteresowany frameworkiem Flutter i oferowanymi przez niego możliwościami. Od roku buduje ofertę mobilnych rozwiązań GFT Poland. Interesuje się digital bankingiem, koncepcją „white label” oraz ułatwianiem i przyspieszaniem powtarzalnych czynności przy użyciu możliwości, jakie dają smartfony. W wolnym czasie boksuje i pływa na desce surfingowej.

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także