Konferencje

Ubieralne komputery to coś, co zdecydowanie stanie się standardem! – Jonathan Smiley

Cyklu „3 pytania do prelegenta” ciąg dalszy. Przed Państwem rozmowa z Jonathanem Smiley’em, partnerem i głównym designerem w ZURB – amerykańskiej firmie, która brała udział w projektowaniu takich witryn jak eBay, Facebook, czy Photobucket. ZURB stworzył również framework do tworzenia stron i aplikacji mobilnych – Foundation, który należy do 12 najpopularniejszych projektów na github.com.  Prelekcję Jonathana będziemy mogli usłyszeć podczas Development Day na Mobile Trends Conference 2014.
Czy Twoim zdaniem, w niedalekiej przyszłości, Google Glass zastąpią smartfony?
Jestem uczestnikiem programu „Glass Explorers” od kilku miesięcy i mam dwa… objawienia, które nawiedziły mnie przez ten czas. Pierwsze z nich mówi, że Google Glass, w tej formie jakiej są obecnie, zdecydowanie nie zastąpią komórek. Współczynnik kształtu (form factor) jest zbyt nowy, zbyt obcy i jeszcze nie poznany na tyle, by mógł być powszechnie akceptowalny. Ale nic w tym złego! Moje drugie objawienie mówi, że ubieralne komputery to coś co zdecydowanie stanie się standardem! Nasze smartfony już są całkiem bliskie idei „rozszerzania człowieka” – ubieralne komputery to kolejny, logiczny etap rozwoju.
Czy myślisz, że któryś z mobilnych systemów typu Firefox OS czy Ubuntu Mobile, ma szansę w starciu z „wielką trójką”?
Szansą dla tych systemów jest zdobycie „reszty świata”. Smartfony „wielkiej trójki” są skoncentrowane na terenach, które są głęboko zakorzenione w technologii.  Oprócz tego istnieje świat, który nie został jeszcze w wystarczający sposób wystawiony na możliwości i szanse, jakie są oferowane przez wszechobecne skomputeryzowanie. Te terytoria mogą zrobić gigantyczny użytek z Firefox OS czy Ubuntu Mobile by przeobrazić swój krajobraz.
Ostatnie pytania dotyczy twojego wystąpienia na Mobile Trends Conference. Będziesz przemawiał podczas Development Day – powiedz nam proszę, o czym będzie Twoja prelekacja?
Podczas MTC 2014 będę mówił o responsive web design – skąd to się wzięło, gdzie jesteśmy teraz i, co najciekawsze, gdzie będziemy wkrótce oraz co to oznacza dla projektowania na urządzenia mobilne (i nie tylko). Przyszłość jest całkowicie reponsywna i stanie się to faktem szybciej niż niektórzy mogliby oczekiwać.

Jonathan Smiley

Jako partner i główny designer w ZURB, Jonathan Smiley jest jedną z najbardziej wpływowych osób w Foundation – najbardziej zaawansowanym frameworku dla stron responsywnych na świecie. Jako jedna z osób kierujących ZURB, Jonathan pracował nad projektami dla firm takich jak Intuit, McAfee, Yahoo!, Facebook. Współpracował także z wieloma fascynującymi startupami. Jonathan jest zagorzałym zwolennikiem projektowania responsywnego, które ułatwia korzystanie z urządzeń, bez których nie wyobrażamy sobie życia codziennego. W przerwach między próbami przejęcia władzy nad światem w ZURB, Jon lubi grać w swoje ulubione gry wideo.

English version:

Will Google Glass substitute smartphones in near future? What is your opinion about that?
I’ve been in the Glass Explorers program for a few months now and I have had two… epiphanies I guess during that time. The First is that Glass, as it stands now, will definitely not replace cellphones. The Form factor is too new, too foreign, and not nearly well enough explored to be widely accepted. That’s okay! Because the second epiphany is that wearable computing is absolutely going to happen, through future version of Glass and other devices. Our smartphones are already pretty close to human augmentation through proximity to us… this is the next logical step.
Do you think that one of the less popular mobile operational systems, like Firefox OS or Ubuntu Mobile, may have any chance in scuffle of “big three”?
The opportunity for these systems is to capture the rest of the world. Smartphones amongst the “big three” are largely focused in areas already deeply embedded with technology, but there is a whole world that hasn’t been exposed in a major way to the capabilities and opportunities that ubiquitous computing can bring. Those parts of the world can make heavy use of Firefox OS or Ubuntu Mobile to really reshape their own landscape.
And, lastly, please tell me briefly about the subject of your lecture during Mobile Trends Conference 2014.
For Mobile Trends 2014 I’ll be speaking about responsive design – where it came from and where we are, but much more fun, where we’ll be soon and what that means for mobile (and otherwise) design. The future is entirely responsive, and we’ll be there sooner than people expect.

Jonathan Smiley

ZURB Partner and Design Lead Jonathan Smiley has been one of the driving forces behind Foundation, the most advanced front-end responsive framework in the world. As one of ZURB’s leads, he’s worked on projects for big companies like Intuit, McAfee, Yahoo! and Facebook, as well as a bunch of fascinating startups. He is an ardent proponent of responsive design in a world where our devices have become extensions of ourselves. When not pursuing world domination at ZURB, Jon might be found playing the occasional video game.

Udostępnij
Zobacz także