Konferencje

Użytkownicy Androida są co najmniej tak samo zaangażowani jak ci korzystający z iOS – Steven Hoober

Tym razem prezentujemy Państwu pierwszą mini-rozmowę z prelegentem zagranicznym! Na nasze pytanie odpowiedział Steven Hoober, wybitny specjalista z zakresu UX, który na Mobile Trends Conference przyleci prosto ze Stanów Zjednoczonych.
Grzegorz Kozubowski: Co Twoim zdaniem jest lepsze – strony mobilne czy Responsive Web Design? Dlaczego?
Steven Hoober: Ani jedno, ani drugie. Ten wybór jest sprawą za bardzo taktyczną i przez to rozmija się z kluczową kwestią, jaką jest prezentowanie właściwych informacji, dzięki którym użytkownicy mogą osiągać swoje cele. „Adaptacyjny” (ang. Adaptive) to najlepszy termin jaki znalazłem na zbiór obejmujący wiele różnorodnych technologii i technik, które mogą skutkować stroną poprawnie wyświetlającą się na wielu urządzeniach. Przy czym, struktura i zawartość są co najmniej tak ważne do zaprojektowania, jak sam interfejs.
Z tego co teraz powiem, zadowoleni będą wszyscy fani RWD (które jest częścią designu adaptacyjnego): „płynny” układ strony jest zawsze dobrym rozwiązaniem. Projekt w każdym przypadku, powinien być elastyczny na tyle, by działać i wyglądać dobrze na każdym urządzeniu.
Który system Twoim zdaniem jest najlepszy: Android, iOS czy może Windows Phone? Dlaczego?
Ponownie muszę powiedzieć, że żaden z nich. Trzeba tworzyć na takie systemy, z jakich użytkownicy chcą korzystać. BlackBerry, a nawet Symbian, to w dalszym ciągu główni gracze w niektórych niszach. Na części rozwijających się rynków i w określonej grupie użytkowników w Pierwszym Świecie, większość osób używa ciągle tzw. feature phones (czyli telefonów z rozszerzonymi funkcjami, ale nie smartfonów – przyp. red.), dlatego ważne jest, by tworzyć również usługi poprzez SMS-y, żeby dotrzeć do tej grupy. W Indiach ludzie zbijają fortuny na monetyzacji serwisów SMS, na podobnej zasadzie, jak my robimy to ze stronami internetowymi i aplikacjami.
Spośród wszystkich systemów, najwięcej projektów wykonuję na Androida. Nie ze względu na prywatne preferencje, ale ponieważ klienci posiadają dane i wiedzą z jakim systemem pracują ich użytkownicy. Duża część moich klientów spotyka się także ze statystykami zaangażowania, które rozmijają się z większością utartych opinii. Wynika z nich, że użytkownicy Androida są co najmniej tak samo zaangażowani (używanie i kupowanie) jak ci korzystający z iOS, a na niektórych rynkach nawet znacznie bardziej. Android także wydaje się stwarzać większe możliwości do użytkowania funkcji natywnych urządzenia i, na przykład, łącznia się poprzez Bluetooth,  co lepiej współgra z nadchodzącym trendem, jakim jest „internet rzeczy”.
Na sam koniec, proszę streść nam o czym będzie Twoje wystąpienie w Polsce, podczas Mobile Trends Conference 2014.
Pracuję głównie z firmami, które nie mają teamu odpowiedzialnego za User Experience. Chcą one polepszyć swoje produkty w tym zakresie, ale kompletnie nie mają pomysłu, jak się do tego zabrać. Mam wrażenie, że ludzie poznali wartość User Experience i większość twórców aplikacji zdaje sobie sprawę, że działania w tej materii to konieczność. Więc zamiast mówić wam, dlaczego ważne jest kreowanie świetnego UXa, zgromadziłem pewne użyteczne taktyki i zasady. Mam nadzieję, ze każdy będzie potrafił przełożyć je na praktykę i zacznie lepiej rozumieć swoich użytkowników oraz przekona się, jak projektować bardziej przyszłościowo i z większym nastawieniem na odbiorcę, a także jak wykonywać podstawowe testy, żeby trafnie diagnozować ich problemy.

Steven Hoober

Stevena Hoobera można określić jako stratega branży mobile, architekta oraz projektanta interakcji. Jego firma 4ourth Mobile pomaga dużym firmom, usługodawcom mobilnym i startupom zrozumieć, jak wykorzystywać technologie mobilne tak, aby były przyjazne dla użytkowników i pomagały w rozwoju firmy. W branży mobile pracuje od 1999 i zdążył już poznać każdy jej aspekt – od najwcześniejszych sklepów z aplikacjami i pierwszej wersji wyszukiwarki Google, przez przeglądarki mobilne, aż po strony takie jak Weather.com czy aplikacje dla dużych firm takich jak Hallmark, US Bank czy Cummins. Steven jest też współautorem książki „Designing Mobile Interfaces” wydanej przez O’Reilly, zarządza repozytorium o tematyce projektowania mobilnego oraz rozwoju informacji na 4ourth Mobile Patterns Wiki i posiada własną kolumnę dedykowaną tematyce mobile w magazynie UX Matters, publikując także w innych czasopismach.

Wersja angielska / english version

Grzegorz Kozubowski: What, in your opinion, is better: mobile websites or Responsive Web Design? Why?
Steven Hoober: Neither. These choices are basically too tactical and miss the point, which is serving the right information so the user can accomplish their goals. Adaptive is the best single term I have found, and encompasses a range of technologies and techniques, which might end up with multiple sites, but designed as one and fed from a single content repository. Structure and content are at least as important to design for as the interface.
And for all the RWD fans, that’s still a part of adaptive design, in the same way fluid design has always been a good idea. Within a single range, the design should be flexible enough to work well and look good on the whole range of devices.
Which operational system, in your opinion, is the best? Android, iOS or maybe Windows Phone?
Again, I have to say none of them. You have to build for what users want and use. Blackberry, and even Symbian are still major players in some markets. In some developing markets, or for certain types of users in the First World, most people use featurephones, so it’s important to build services over SMS to get to them. In India, people are getting rich by monetizing SMS services like we do with the Web and apps.
I do more projects first on Android than anything. Not because of personal preference, but because clients have the data and know what their users are working with. Almost all of my clients also see engagement numbers that don’t meet the general narrative. Android users are at least as engaged (use and buy) as iOS users, and in some markets or industries are much more engaged. Android also seems generally more able to use device features, and do things like connect over Bluetooth, enabling the coming trend of the Internet of Things better.
And, lastly, please tell me briefly about the subject of your lecture during Mobile Trends Conference 2014.
I work mostly with people who have no User Experience team, and a desire to improve their products but no idea how to go about it. We’ve turned that corner, and most seem to understand it’s a need now, so instead of telling you why it’s important to create great experiences, I have assembled some tactics and principles. My hope is that anyone can apply them, and start to understand their users, understand how to design in more future-proof, user-centric ways, and do the most basic testing to find out where their problems are.

Steven Hoober

Steven Hoober is a mobile strategist, architect, and interaction designer whose 4ourth Mobile helps large companies, mobile service providers and startups understand how to exploit mobile technology to meet the needs of their users, and the goals of their organizations. He has been doing mobile and multi-channel design since 1999, working on almost every type of product, from the earliest mobile app store and the first Google mobile search for Sprint, to mobile browsers, mobile sites like Weather.com and apps for companies like Hallmark, US Bank and Cummins. Steven co-wrote the O’Reilly book Designing Mobile Interfaces, maintains a repository of mobile design and development information at the 4ourth Mobile Patterns Wiki and publishes a regular column on mobile in UX Matters magazine, among other writing.

Udostępnij
Zobacz także