Konferencje

Wyjątkowy wykres ilustrujący mobilną ewolucję internetu

Wszyscy użytkownicy internetu powoli „przesiadają się” na smartfony. To skutek ewolucji mobilnej i coraz większej popularności urządzeń mobilnych nad komputerami osobistymi. The Next Web przygotowało wyjątkowy wykres, bazujący na danych TNS. Ilustruje on stosunek użytkowników komputerów do użytkowników mobilnych i jego zmianę na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wizualne odwzorowanie następujących zmian miesiąc po miesiącu uzmysławia, jak bardzo dynamiczne okazały się zmiany w tej przestrzeni. Daje on również możliwość na porównanie dynamiki tych zmian w niemal każdym kraju świata.

Mobilność przede wszystkim

Nie wyobrażamy sobie życia bez komputerów i oczywiście korzystamy na nich z internetu, jednak często jest tak, że korzystamy równocześnie z obydwu ekranów – smartfona i komputera. Zamiast ukrywać przed szefem otwarte okienko przeglądarki podczas pracy lub narzekać na blokadę nałożoną na służbowe komputery, omijamy ten problem, korzystając z internetu na komórkach, a pracując na komputerach. Ponadto w dzisiejszych czasach, kiedy każda sekunda jest na wagę złota, wolimy sprawdzić newsy czy maila w biegu, przy okazji wykonywania innych czynności, a do tego idealnie nadają się urządzenia mobilne. Stąd też ich dominacja nad komputerami wydaje się naturalna i oczywista.

Jak zmieniał się świat?

Serwis The Next Web przygotował wyjątkowy wykres, który w wyraźny sposób obrazuje wzrost użytkowania smartfonów w porównaniu do malejącego korzystania z internetu na komputerach. Na wykresie zebrano dane z ostatnich trzech lat (marzec 2011- marzec 2014), bazując na danych z kilkudziesięciu krajów całego świata. Wykres bazuje na danych pozyskanych przez TNS Infratest Germany. Dane mogą nie być w 100% precyzyjne, ale na pewno obrazują całokształt zmian, jakie nastąpiły w sposobie, w jaki korzystamy z internetu. Kliknijcie „Play” i przyglądajcie się dokonującym się na przestrzeni lat zmianom.

Na wykresie oś pionowa odpowiada odsetkowi dorosłych osób użytkujących smartfona, oś pozioma – osób użytkujących komputery. Z wykresu zauważyć można, iż wiele linii cofa się w poziomie, co wskazuje na coraz rzadsze użytkowanie komputerów. Jeśli nie następuje cofnięcie, to wzrost w tej kwestii przebiega bardzo powolnie i statycznie lub utrzymuje wartość niemal stałą. Inaczej sprawa ma się w przypadku smartfonów. Do pierwszego kwartału roku 2012 możemy zauważyć, że linia użytkowania smartfonów w przypadku wielu krajów chyli się ku dołowi. Jednak od wiosny 2012 większość z nich gwałtownie startuje w górę – można to odbierać jako początek mobilnej ewolucji, kiedy liczba użytkowników smartfonów zaczęła gwałtownie rosnąć na całym świecie. Wiele krajów  podziela tę samą tendencję wzrostową. Na tle wykresu wyraźnie odznaczają się przede wszystkim Indie, gdzie do marca 2013 następuje spadek użytkowania zarówno komputerów (gwałtowny), jak i smartfonów (powolny). Od wiosny 2013 linia natomiast gwałtownie startuje w górę, utrzymując bardzo niski odsetek osób korzystających z komputerów (ok. 13%) oraz gwałtownie rosnący odsetek osób korzystających ze smartfonów.

A co z Polską?

Polska również została uwzględniona na wykresie. Według danych do początku roku 2012 malał odsetek osób korzystających z komputerów, jak i ze smartfonów. Na początku roku 2012 nastąpił gwałtowny zwrot, gdzie obydwie z tych wartości zaczęły wzrastać. Od początku roku 2013 jednak odsetek osób korzystających z komputerów zaczął spadać (z 79% do 75%), natomiast liczba użytkowników smartfonów wzrosła z 35% do 41%. W sumie od roku 2011 do 2014 liczba użytkowników smartfonów w Polsce wzrosła z 23% do 41%, a liczba użytkowników komputerów zmalała o 4%.
Źródło:
http://thenextweb.com/shareables/2014/08/19/watch-world-move-towards-smartphones-one-simple-chart/
Zdjęcie:
cherezoff © Więcej zdjęć na Fotolia.pl
 

Udostępnij
Zobacz także