Konferencje

Z perspektywy dewelopera cały czas preferuję Androida nad iOS i Windows Phone – Tim Messerschmidt

W dzisiejszej odsłonie cyklu „Trzy pytania do prelegenta”, wywiadu udzielił nam Tim Messerschmidt piastujący stanowisko Developer Evangelist w Paypal Developer Network. Tim opowie nam o swoich sympatiach w dziedzinie mobilnych systemów operacyjnych oraz podzieli się z nami swoimi opiniami, na temat nowych „smart urządzeń”.
Grzegorz Kozubowski: Który system Twoim zdaniem jest najlepszy: Android, iOS czy może Windows Phone? Dlaczego?
Tim Messerschmidt: Z perspektywy dewelopera cały czas preferuję Androida nad iOS i Windows Phone. Jest to najbardziej wszechstronna platforma, pozwalająca na głębsze interakcje z systemem operacyjnym a także wspiera urządzenia z nowymi, ekscytującymi współczynnikami kształtu (form factors), jak smart watche, telewizory a nawet okulary.
Z kolei, z perspektywy użytkownika, nie widzę zbytniej różnicy między trójką głównych graczy. Przemawiają za tym trzy rzeczy. Po pierwsze, zarówno Apple, Microsoft, jak i Google dostarczają nam świetną jakość użytkowania oraz dobrze wykonane urządzenia. Po drugie, większość liczących się firm publikuje obecnie swoje aplikacje na wszystkich trzech platformach. Po trzecie wreszcie, deweloperzy zauważyli, jak ważna jest jakość aplikacji dla kreowania wizerunku ich własnej marki, dlatego apki na każdą platformę są podobnej, wysokiej jakości.
Czy uważasz, że nowe urządzenia typu Google Glass czy Smart Watch staną się tak popularne jak smartfony i tablety?
Jako codzienny użytkownik smartwatcha Pebble oraz monitora aktywności Withings Pulse widzę bardzo duży potencjał dla nowych „smart urządzeń”, które pomagają usprawniać życie użytkowników.
Osobiście preferuję urządzenia, które współdziałają z innymi (tak jak Google Glass i Pebble używające smatfona jako źródła łączności), zamiast wymuszać całkowicie wyizolowane doświadczenie. Za pomocą takich technik jak Bluetooth Low Energy, smartfony powoli zaczynają dowodzić pracą wielu różnych urządzeń i pomagają zagwarantować by wszystkie istotne aplikacje i funkcjonalności były dostępne zawsze i wszędzie.
Tim, wygłosisz prelekcję podczas Development Day, na Mobile Trends Conference 2014. Powiedz proszę w skrócie, o czym będzie Twoje wystąpienie?
Podczas mojej prelekcji „Konkretna tożsamość” („Concrete Identity”) poruszę ważną kwestię jaką jest tożsamość użytkownika w Internecie oraz opowiem o różnorodnych technikach(zarówno soft- jak i hardware’owych), które ułatwiają stworzenie lepszego doświadczenia dla użytkownika. Miliony ludzi tworzą swoje konta z serwisami takimi jak PayPal, Google, Twitter i Facebook. Są to wartościowe źródła danych, które pomagają wchodzić w interakcje z użytkownikami i gwarantują mobilną swobodę użytkowania.
Zagłębię się w różnice pomiędzy technikami oraz naświetlę najlepsze praktyki, które pomogą ustalić właściwe ustawienia tożsamościowe (identity providers) w twoim serwisie. Kluczowy jest tutaj koncept określany jako „konkretna tożsamość” (concrete identity), który doprecyzowuje wartościowe dane ze świata realnego (real world data).

Tim Messerschmidt

Tim Messerschmidt posiada wieloletnie doświadczenie w mobilnym oraz webowym rozwoju dla systemu Android. Swoje doświadczenie wykorzystuje w Paypal Developer Network, gdzie pracuje na stanowisku Developer Evangelist. Tim uwielbia startupy – jest mentorem dla takich firm jak Seedcamp, Wayra, Startup Wise Guys oraz Rockstart. W wolnym czasie organizuje i prowadzi szkolenia zajmujące się różnymi zagadnieniami związanymi z Androidem. Jest też autorem rozdziału poświęconego Androidowi w książce „Mobile Developer’s Guide to the Galaxy” oraz wielu artykułów publikowanych między innymi w magazynie „Web&Mobile Developer”. Jego ciągła praca w tym środowisku oraz fakt, że aplikacja Tima została ściągnięta z Google Play ponad 300 000 razy sprawia, że jest on nieprzebranym źródłem wiedzy, potrafiącym odpowiedzieć na większość pytań związanych z branżą mobile.

English version:

Grzegorz Kozubowski: Which operational system, in your opinion, is the best? Android, iOS or maybe Windows Phone? Why?
Tim Messerschmidt: From a developer’s perspective I still prefer Android over iOS and Windows Phone. It’s the most versatile platform, allows applications the deepest interaction with the OS and features exciting new form factors like smartwatches, TVs and even glasses.
From an end user’s perspective I don’t see too much of a difference between all three major players: Apple, Microsoft and Google managed to provide great experiences and well manufactured devices. Most major players publish their applications on all three platforms and app quality is getting better as developer’s learnt that it’s crucial for promoting their own brand.
Do you think that new type of devices, like Google Glass or Smart Watches, will become as popular as smartphones and tablets?
Finding myself using a Pebble smartwatch and a Withings Pulse on a daily base I absolutely see much potential for new smart devices that help to enhance a user’s life.
Personally I do favour devices that work seamlessly together (like Google Glass and the Pebble using the smartphone as source for connectivity) instead of trying to push a completly isolated experience. Through techniques like Bluetooth Low Energy the smartphone is slowly starting to orchestrate the user’s devices and helps to ensure that all important applications or functionalities are available everywhere.
And, lastly, please tell me briefly about the subject of your lecture during Mobile Trends Conference 2014.
In my speech „Concrete Identity” I will be going into the importance of the user’s identity in the internet and a variety of techniques (both soft- and hardware wise) that help to facilitate providing a great user experience. Millions of people have accounts with services like PayPal, Google, Twitter and Facebook – valuable sources of data that help to interact with users and ensure mobile ease of use.
I will be going into differences of these techniques and highlight best practices that help with choosing the right set of identity providers for your service. Key to this is a concept called concrete identity which defines valuable real world data.

Tim Messerschmidt

As a long time mobile and web developer specializing in Android, Tim channels his knowledge and experience as a Developer Evangelist across Europe for PayPal’s Developer Network. Tim is very passionate about startups, and serves as a mentor of Seedcamp, Wayra, Startup Wise Guys & Rockstart. In his spare time, he leads and creates training classes in all sorts of Android related topics, and is the author of the Android chapter of the Mobile Developer’s Guide to the Galaxy, as well as numerous articles published in magazines like Web&Mobile Developer. His ongoing work on this topic and having an app in Google’s Play Store with more than 300,000 downloads makes him a great resource for mobile related questions.

Udostępnij
Zobacz także