Konferencje

Agencja SEO vs. własny pracownik odpowiedzialny za optymalizację i pozycjonowanie

Właściciele firm oraz osoby odpowiadające za strategie marketingowe wielokrotnie stają przed dylematami dotyczącymi pozycjonowania. Jeden z nich jest fundamentalny – dotyczy kwestii, komu należy powierzyć cały proces SEO? Firmie zewnętrznej czy specjaliście zatrudnionemu w firmie? 

Plusy pozycjonowania przez agencję SEO

Zlecenie pozycjonowania strony agencji jest dobrym pomysłem z kilku powodów. Przede wszystkim powierza się swój biznes grupie specjalistów mającej wysokie kompetencje. W firmie zajmującej się pozycjonowaniem zatrudnione są osoby będące specjalistami w różnych dziedzinach związanych z SEO. Dzięki temu mogą one uzupełniać swoją wiedzę oraz wspólnie decydować o kluczowych sprawach. Agencje SEO mają dostęp do rozbudowanej, bardzo kosztownej infrastruktury analitycznej i testowej. Na przykład w Takaoto korzystamy z kilkunastu takich narzędzi (między innymi Ahrefs, Senuto, Surfer SEO). Dzięki testom, doświadczeniom i case’om z innych kampanii pozycjonowana strona nie będzie królikiem doświadczalnym. Agencje mają swoich zaufanych podwykonawców oraz liczne kontakty biznesowe. Zmniejsza to znacznie koszty działań związanych z pozycjonowaniem. Finalnie powierzenie SEO agencji będzie też tańsze niż zatrudnienie własnego pracownika.

Minusy pozycjonowania przez agencję SEO

Pozycjonowanie strony przez agencję SEO niesie jednak za sobą pewne ryzyko. Niektóre firmy nierzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków. Ze względu na fakt, że agencje obsługują kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu klientów, specjaliści w nich zatrudnieni nie mają możliwości dogłębnego poznania produktu oferowanego przez swojego klienta. Ponadto firmy zajmujące się SEO podpisują mało elastyczne umowy zakładające wykonywanie takich samych czynności w danym miesiącu. Skupiają się przy tym na ilości, a nie jakości działań. Ze względu na obsługę wielu kampanii jednocześnie zdarza się, że firmy zajmujące się SEO nie mogą sobie pozwolić na kontakt z klientem w dowolnym momencie.

Plusy zatrudniania własnego specjalisty SEO

Najważniejszym plusem powierzenia SEO własnemu specjaliście jest fakt, że jako osoba na stałe zatrudniona w firmie skupia się ona tylko na jednym projekcie. Pracownik zajmujący się pozycjonowaniem będzie zawsze pod ręką. Dzięki temu na bieżąco można z nim konsultować wszelkie nurtujące kwestie. Specjalista zatrudniony w firmie ma czas na dogłębne poznania oferowanych usług czy dopasowanie pozycjonowania do szerszego planu marketingowego. Ponosi on także pełną odpowiedzialność za wyniki przeprowadzanych działań, co najczęściej działa motywująco.

Minusy zatrudniania własnego specjalisty SEO

Z zatrudnieniem własnego pracownika łączy się niestety także wiele minusów. Przede wszystkim dobrego specjalistę, który będzie pracował na wyłączność w firmie, po prostu trudno znaleźć. Ponadto jedna osoba najpewniej nie będzie ekspertem w każdej dziedzinie związanej z SEO. Zatrudnienie pozycjonera wiąże się z dużymi, nie dla wszystkich oczywistymi kosztami. Do nakładów związanych z zatrudnieniem seowca należy doliczyć także wydatki na działania z zakresu SEO. Dotyczy to nie tylko kosztów związanych z pozyskiwaniem linków. Fundusze trzeba przeznaczyć także na zakup odpowiednich narzędzi, bez których pozycjonowanie jest niemożliwe lub utrudnione. Ceny oprogramowania SEO liczy się raczej w tysiącach niż setkach złotych, a wiele z nich wymaga opłacania miesięcznego abonamentu. Dla wielu firm będzie to znaczny wydatek. W ostatecznym rozrachunku zatrudnienie własnego pozycjonera najczęściej będzie dużo droższe niż zlecenie pozycjonowania agencji.

Wersja hybrydowa, czyli kompromis

Często dobrym rozwiązaniem okazuje się pójście na kompromis, czyli korzystanie z usług agencji oraz zatrudnienia pracownika kompetentnego w kwestii SEO. Specjalista ten jednocześnie może zajmować się innymi obszarami marketingu internetowego lub dbać o witrynę od strony programistycznej. Osoba ta może realizować część strategii pozycjonowania – na przykład wdrażać zalecenia z audytu czy kontaktować się z partnerami biznesowymi w celu pozyskania wartościowych odnośników. W takim hybrydowym układzie firma unika kosztów związanych z zakupem narzędzi SEO. Korzysta ponadto z wiedzy i kontaktów agencji. Jednocześnie ma przy tym pracownika, który będzie w stanie weryfikować postępy czynione w procesie pozycjonowania.

Wybór pomiędzy zatrudnieniem własnego specjalisty a powierzeniem SEO agencji nie jest prosty. Zależy on od wielu czynników i musi być dostosowany do potrzeb i aktualnych możliwości finansowych firmy. Mniejsze marki najczęściej powinny decydować się na współpracę z agencją SEO, co znacznie zmniejszy koszty pozycjonowania. Firmy obsługujące kilka lub kilkanaście stron, lub duże sklepy internetowe mogą pokusić się o zatrudnienie własnego specjalisty. Jednakże tak jak wspomniano wcześniej, znalezienie pozycjonera na wyłączność nie jest łatwe. Dlatego często optymalnym rozwiązaniem okazuje się oddelegowanie pracownika do wykonywania czynności związanych z SEO przy jednoczesnej współpracy z agencją. 

Mateusz Kowolik
Head of SEO
Takaoto.pro

Udostępnij
Zobacz także