Konferencje

Biznesowe zastosowania wearables przenikają się z codziennymi – Kazimierz Murzyn

Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu Fundacji i Dyrektor Zarządzający Klastra LifeScience w Krakowie, człowiek z ogromnym doświadczeniem w swojej branży, odpowiada na „3 pytania do prelegenta”. W wywiadzie opowiada o tym, jak postrzega wearable technologies oraz tłumaczy, czym jest connecting w kontekście aplikacji mobilnych i nie tylko.
Czy uważasz, że nowe urządzenia typu Google Glass czy Smart Watch znajdą zastosowanie w wsparciu biznesu?
Dlaczego pytamy tylko o biznes? Myślę, że w wielu dziedzinach życia zacierać się będzie różnica pomiędzy zastosowaniem w biznesie i poza biznesem. Mobilność oznacza właśnie to, że informacja może do mnie docierać, być przetwarzana i wysyłana w każdym momencie, niezależnie od tego co robię. Ta sama informacja może mieć wartość w kontekście komercyjnym, społecznym, wojskowym, politycznym, rodzinnym i każdym innym. GG, SW  i inne „wearable technologies” są tylko interfejsem o określonej funkcjonalności i w pewnym momencie nie będzie jasne, czy to ja wykorzystuję GG, czy to GG korzysta ze mnie. Biznes powinien podejść do technologii GG i SW jak wojsko i policja, które testują, jak i do czego można urządzenia wykorzystać. Wystarczy jedna sesja typu hackathon, aby wymyśleć wiele zastosowań dla wsparcia biznesu, z których jedno-dwa znajdą powszechne zastosowania.
Kto twoim zdaniem powinien posiadać aplikację mobilną, a dla jakich firm jest ona zbędna?
Biorąc pod uwagę tempo rozwoju naszej cywilizacji i zależności tego rozwoju od technologii cyfrowych, trzeba będzie z świecą szukać firm, które nie będą potrzebować aplikacji mobilnych w żadnym kontekście. Firmy zorganizowane są wokół wielu funkcji i procesów z których najważniejsze to innowacyjność i marketing. Ten ostatni, w świecie cyfrowym należy rozumieć jako „connecting”, na który w praktyce składają się procesy i funkcje, dzięki którym firma jest połączona z klientami. Proszę mi wskazać firmy lub indywidualnych konsumentów, którzy nie używają i nie będą używać żadnych technologii mobilnych, a wskażę, jakim firmom aplikacje mobilne będą całkowicie zbędne.
Wygłosisz prelekcję na Mobile Trends for Business. O czym będzie Twoje wystąpienie?
Aplikacje mobilne zyskują coraz większe zastosowanie w obszarze life science. Jakie są uwarunkowania, jakie wyzwania i jakie trendy będą wyznaczały kierunki rozwoju? Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, co mieści się w pojęciu „life science”, a co za tym idzie, jakie zastosowania technologii mobilnych można sobie wyobrazić w tej dziedzinie. Chciałbym opowiedzieć o tym, co już się dzieje i co (prawdopodobnie) będzie się działo na styku technologii mobilnych i life science.

Kazimierz Murzyn

Prezes Zarządu Fundacji i Dyrektor Zarządzający Klastra LifeScience w Krakowie. V-ce Prezes Global Innovation Network, organizacji non-profit w Pn. Karolinie, USA, członek Komitetu Biotechnologii PAN. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Dodatkowo: Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu w Krakowie (Zarządzanie i marketing), Sloan School of Management, MIT Cambridge USA (Dynamika Systemów), Rutgers University, NJ N.Brunswick, USA (Biopharma Global Entrepreneurship) i inne. Zajmuje się rozwojem innowacyjnych ekosystemów, oceną i transferem technologii, innowacyjnością i przedsiębiorczością. Ekspert w zakresie planowania strategicznego, planowania scenariuszowego, kreatywności i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania projektami.

Udostępnij
Zobacz także