Konferencje

„Byłbym szczęśliwy, gdyby inżynierowie najpierw rozwiązali bardziej przyziemne problemy, a mianowicie – żywotność baterii” – 3 pytania do Antona Sakharova, prelegenta #MTC2016

Anton Sakharov to współzałożyciel, prezes i dyrektor ds. technologii w MLSDev.com, międzynarodowej firmie zajmującej się outsourcingiem IT. Podczas Mobile Trends Conference 2016 będzie opowiadał o pułapkach, które czekają na deweloperów podczas tworzenia rozwiązań mobilnych. W wywiadzie opowiada m.in. o tym, co jego zdaniem stanowi największy problem, stojący przed twórcami smartfonów i urządzeń z zakresu Internetu Rzeczy.
Internet Rzeczy to coraz prężniej rozwijająca się dziedzina mobile. Które z inteligentnych urządzeń powitałbyś w swoim domu najchętniej i dlaczego?
Chciałbym kupić kontroler bezpieczeństwa domu z kamerami i czujnikami, który mógłby być zdalnie sterowany za pomocą smartfona. Dlaczego? Bezpieczeństwo jest kluczowe w przypadku domu. Później zainwestowałbym w zdalnie sterowaną maszynę do gotowania, żeby gotowy obiad czekał na mnie, gdy wrócę do domu po pracy 🙂
Czy sądzisz, że w kategorii smartfonów producenci mogą nas jeszcze czymś zaskoczyć? Czym?
Oczywiście. Zawsze pozostaje pewien margines na usprawnienia i ulepszenia, a ludzka kreatywność nie ma granic i jest nieprzywidywalna. Jednak byłbym szczęśliwy, gdyby inżynierowie najpierw rozwiązali bardziej przyziemne problemy, a mianowicie – żywotność baterii. Nie chcę już nosić ze sobą wszędzie zapasowej baterii. Również w przypadku Internetu Rzeczy żywotność baterii odgrywa kluczową rolę – sensory muszą być autonomiczne tak długo, jak to tylko możliwe.
Wygłosisz prelekcję na Mobile Trends Conference 2016. O czym będzie Twoje wystąpienie?
Technologie takie jak Cordova/PhoneGap, Appcelelator Titanum, Xamarin i inne cross-platformowe frameworki mogą stanowić świetny wybór, jeśli chodzi o startupowe projekty. Możesz wykorzystać web deweloperskie technologie, takie jak HTML , CSS czy JavaScript, do stworzenia rozwiązań mobilnych. Jednak powinieneś być świadom ryzyka, jakie ponosisz, decydując się na takie rozwiązanie: zamknięcie w ramach jednego frameworku, problemy z kompatybilnością, inżynierią odwrotną, wydajnością itp. W mojej prezentacji szczegółowo omówię te ryzykowne zagadnienia i podam linka wskazówek, jak ich unikać.
Wersja oryginalna:
Internet of Things is one of the quickest developing branches of mobile. Which smart device would you like to have in your home and why?
I would buy some home security controller with cameras and sensors which can be controlled remotely by smartphone. Why? Safety is a first thing at home. Then I would buy a remotely-controlled cooking machine so my dinner is ready when I arrive home from work 🙂
Do you think that there is still something in the smartphone industry, that producers can suprise us with? If yes, what could that be?
Of course, there’s always a room for improvement and human creativity is endless and unpredictable. However, I would be happy if engineers solve more down-to-earth problem: battery life. I don’t want to take mobile battery with me everywhere anymore. Also, battery life is a big challenge in IoT world – sensors must be autonomous as long as possible.
You will have a lecture on Mobile Trends Conference 2016. Can you familiarize the readers with the theme of your presentation?
Technologies like Cordova/PhoneGap, Appcelerator Titanium, Xamarin and other cross-platform app development frameworks may be a great choice for your startup project. You can take advantage of web development technologies (HTML, CSS, JavaScript) for mobile platform development. However, you should be aware of the risks you take with this choice: framework lock-in, compatibility issues, easiness of reverse engineering, performance and so on. In my presentation I will tell you about these risks in detail and give some advices on how to avoid them.

Udostępnij
Zobacz także