Konferencje

Co to jest system ERP?

Na efektywność nowoczesnych przedsiębiorstw wpływa wiele zróżnicowanych czynników. Bez wątpienia najważniejszą rolę odgrywa zarządzanie posiadanymi zasobami. W dobie cyfryzacji i automatyzacji tradycyjne modele kierowania firmą nie są w stanie zagwarantować wysokiej efektywności. Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców są systemy ERP.

Kontrola zasobów

Sukces firmy zależy przede wszystkim od posiadanych przez nią zasobów i sposobu ich wykorzystania. Te z kolei stają się coraz bardziej rozproszone i zróżnicowane. Obok stosunkowo łatwych do określenia zasobów rzeczowych, do których należą m.in. posiadane nieruchomości, sprzęty czy surowce, zalicza się do nich również środki pieniężne, aktywa, zasoby ludzkie oraz informacyjne. Wszechobecna cyfryzacja sprawia, że standardowe metody zarządzania przedsiębiorstwem nie pozwalają już na maksymalizację efektywności, a bez niej utrzymanie się na rynku i konkurowanie z największymi podmiotami jest niemożliwe. Wprowadzenie centralnego systemu zarządzania jest koniecznością, która nie tylko ułatwia bieżącą działalność, ale pozwala także na kontrolowanie i planowanie wszystkich procesów zachodzących w firmie.

System ERP

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa) pozwala na integrowanie i kompleksowe zarządzanie wszystkimi segmentami działalności firmy. Z jednej strony umożliwia koordynowanie zachodzących w niej procesów, w tym zarządzanie jakością, serwisem, kadrami i płacami, z drugiej daje także możliwość sprawnego operowania finansami i przeprowadzania analiz niezbędnych do maksymalizacji zysku i podejmowania kluczowych decyzji. W przeciwieństwie do systemów wyspowych ERP operuje na jednej bazie danych i umożliwia błyskawiczną pracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy we wszystkich działach firmy dysponują aktualnymi, zintegrowanymi informacjami. Pozwala to na automatyzację większości procesów i znaczne zwiększenie efektywności. Więcej o założeniach i zastosowaniach systemów ERP w biznesie przeczytasz także na blogu firmy Kotrak, integratora usług IT.

Jak można wykorzystać ERP?

W zależności od przyjętej koncepcji ERP można wykorzystać w każdym segmencie działalności przedsiębiorstwa. System usprawnia obieg dokumentów, realizację projektów, daje możliwość sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi, stanami magazynowymi, sprzedażą, logistyką i działaniami marketingowymi. Jest także nieodzownym elementem łańcucha dostaw – systemu koordynującego pełen cykl życiowy produktu, rozpoczynając na pozyskiwaniu surowców, kończąc na dostawie bezpośrednio do odbiorców.

ERP – nie tylko dla dużych podmiotów

Wbrew pozorom ERP nie jest zarezerwowany wyłącznie dla korporacji i dużych zakładów produkcyjnych. Większość systemów działa na zasadzie integrowalnych modułów, dzięki czemu można dostosować je do charakterystyki i zasobów konkretnej firmy. Wymierne korzyści można zaobserwować nawet w przypadku mikroprzedsiębiorstw: ERP wspiera sprzedaż, ułatwia prowadzenie księgowości i rozliczanie się z kontrahentami, pozwala na łatwe zarządzanie magazynem. Również w takim przypadku może okazać się elementem, który pozwoli wyprzedzić konkurencję i minimalizować koszty prowadzenia działalności.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Jedną z najważniejszych zalet ERP jest gwarancja bezpieczeństwa na wszystkich poziomach działalności firmy. Z jednej strony zabezpiecza jej bieżące funkcjonowanie i pozwala przewidywać możliwe zagrożenia, z drugiej – wykorzystuje zabezpieczenia chroniące przed wyciekiem wyjątkowo cennych informacji. Właściwie dobrany system ERP gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, umożliwia także błyskawiczne dostosowanie baz danych do zmieniających się warunków i wymogów narzucanych przez ustawodawcę.

Udostępnij
Zobacz także