Konferencje

Cyfrowa troska: 66% Polaków obawia się o bezpieczeństwo młodych internautów

W erze cyfrowej, w której dzieci i młodzież spędzają coraz więcej czasu w sieci, bezpieczeństwo online stało się priorytetem dla wielu Polaków. Najnowsze badanie opinii publicznej ujawnia niepokojące statystyki: 66% Polaków uważa, że ochrona młodych internautów jest niewystarczająca, a 56% krytycznie ocenia działania mediów społecznościowych w tej kwestii. Jakie są główne obawy społeczeństwa i kogo Polacy uważają za odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w sieci?

Internet stał się nieodzowną częścią codziennego życia wielu Polaków, w tym również dzieci i młodzieży. Jednak z najnowszego badania wynika, że społeczeństwo jest głęboko zaniepokojone poziomem ochrony najmłodszych użytkowników w sieci. Aż 66% respondentów wyraziło opinię, że obecne środki bezpieczeństwa nie są wystarczające, aby skutecznie chronić dzieci i młodzież przed potencjalnymi zagrożeniami w internecie.

“Ten alarmujący wynik wskazuje na potrzebę refleksji nad obecnymi praktykami, narzędziami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa online.” – mówi Mateusz, twórca bloga KwestiaBezpieczenstwa.pl. “W obliczu rosnącej liczby zagrożeń, takich jak cyberprzemoc, dezinformacja czy dostęp do nieodpowiednich treści, społeczeństwo wyraźnie sygnalizuje potrzebę podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w cyfrowym świecie.”

Kto ponosi odpowiedzialność?

Kwestia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie budzi wiele emocji i dyskusji. Badanie przeprowadzone wśród Polaków pokazuje, kogo społeczeństwo uważa za głównie odpowiedzialnego za ochronę najmłodszych w świecie online.

Najczęściej wskazywanymi byli:

  • Rodzice – 65,54% respondentów uznaje ich za pierwszą linię obrony przed zagrożeniami w sieci.
  • Twórcy treści – zdaniem 29,79% badanych, to oni powinni dbać o to, aby ich materiały były odpowiednie dla młodszej publiczności.
  • Dostawcy internetu – 23,39% Polaków uważa, że mają oni obowiązek chronić dzieci przed niebezpieczeństwami, które mogą czyhać w sieci.
  • Media społecznościowe – zdaniem 21,18% respondentów, platformy te powinny być bardziej zaangażowane w tworzenie bezpiecznego środowiska dla młodych użytkowników.

Inne odpowiedzi, takie jak Rządzący, Media czy Nauczyciele, choć ważne pojawiały się wyraźnie rzadziej.

“O ile wysoki procent odpowiedzi wskazujący na Rodziców jest naturalny i oczekiwany, o tyle zaskakuje spora liczba osób wskazująca na Twórców treści w internecie, takich jak influencerzy, oraz Dostawców internetu jako kluczowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online.” – komentuje redaktor serwisu TopVPN.pl. “Ten trend wskazuje na rosnące znaczenie tych grup w percepcji społecznej w kontekście ochrony najmłodszych w cyfrowym środowisku.”

Media społecznościowe i edukacja cyfrowa w centrum uwagi

Media społecznościowe, choć stanowią ważne narzędzie komunikacji i interakcji w dzisiejszym świecie, budzą również wiele kontrowersji w kontekście bezpieczeństwa młodszych użytkowników. Z najnowszego badania wynika, że ponad połowa (56%) respondentów jest przekonana, że platformy takie jak YouTube, Facebook, Instagram czy TikTok nie podejmują wystarczających działań, by chronić dzieci i młodzież przed nieodpowiednimi treściami.Polacy widzą także kluczową rolę edukacji w zapewnieniu bezpieczeństwa online. Z badania wynika, że zdecydowana większość Polaków (87%) jest przekonana, że szkoły powinny prowadzić regularne lekcje na temat bezpieczeństwa w internecie. Takie podejście podkreśla znaczenie edukacji cyfrowej i świadomości zagrożeń w sieci, co w połączeniu z odpowiedzialnością platform społecznościowych może stanowić skuteczną barierę przed potencjalnymi zagrożeniami dla młodych internautów.

O badaniu

Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie bloga KwestiaBezpieczenstwa.pl i serwisu TopVPN.pl przez SW Research techniką CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków (N=808) w październiku 2023 roku.

Kwestia Bezpieczeństwa to blog internetowy poświęcony praktycznemu podejściu do tematyki bezpieczeństwa w sieci. Autorzy publikują na nim porady, instrukcje i wskazówki dotyczące cyberbezpieczeństwa skierowane dla każdego internauty.

Top VPN to serwis internetowy, testujący i recenzujący usługi VPN pozwalające zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa online oraz inne oprogramowanie takie jak programy antywirusowe czy menedżery haseł.

Udostępnij
Zobacz także