Konferencje

"Czuję, że w roku 2016 integracja pomiędzy smartfonami i Internetem Rzeczy, będzie jeszcze większa i zabierze nas w cudowne miejsca" – 3 pytania do Marcos Placona, prelegenta #MTC2016

3 pytania do prelegenta Mobile Trends Conference 2016 skierowane są do Marcos Placona, który wystąpi podczas Development Day. Marcos to developer evangelist w Twilo, firmie stworzonej by zdezorganizować telekomunikację. Pracuje przy open source’owych projektach Java i .Net, jest również wielkim entuzjastą API. Czytając nasz wywiad, dowiecie się, dlaczego Marcus jest tak wielkim entuzjastą rozwiązań mobilnych i jak jego zdaniem rysuje się przyszłość tej branży.
Internet Rzeczy to coraz prężniej rozwijająca się dziedzina mobile. Które z inteligentnych urządzeń powitałbyś w swoim domu najchętniej i dlaczego?
W tej chwili jestem posiadaczem Amazon Echo, dzięki któremu kontroluję urządzenia w moim domu. Ponieważ mam możliwość mówienia do niego, niezależnie od tego, gdzie jestem, oznacza to że np. będąc w moim biurze, mogę sprawdzić czy ogólna temperatura w moim domu jest za niska czy też za wysoka. Dzięki integracji z moim smart termostatem, mogę zmienić temperaturę w moim domu, bez potrzeby opuszczania biura. Możliwości, jakie daje Internet Rzeczy, są ogromne, ale w tej chwili ciągle dążymy do całkowitej immersji w Internecie Rzeczy.
Jakich nowości, zmian lub trendów możemy się spodziewać w branży mobilnej w 2016 roku?
Jestem superpodekscytowany faktem, że telefon komórkowy nie jest już urządzeniem służącym wyłącznie do wykonywania połączeń telefonicznych. Poruszamy się wszędzie, mając przy sobie potężne komputery, które mieszczą się w naszych kieszeniach, i fakt, że te potężne komputery mogą obecnie sterować naszym domem, płacić nasze rachunki i poprowadzić nas, gdziekolwiek chcemy się udać, jest niesamowity. Internet Rzeczy staje się wielką rzeczą i jest coraz bardziej obecny w naszym życiu. Czuję, że w roku 2016 integracja pomiędzy smartfonami i Internetem Rzeczy, będzie jeszcze większa i zabierze nas w cudowne miejsca.
Wygłosisz prelekcję na Mobile Trends Conference 2016. O czym będzie Twoje wystąpienie?
W mojej prezentacji przedstawię wam kilka powszechnych scenariuszy, w których całkowicie zawalamy sprawę komunikacji z naszymi odbiorcami i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Później rzucimy okiem na to, jak możemy uniknąć takich sytuacji i przywrócić kontekstowość z powrotem do naszych aplikacji.
Wersja oryginalna:
Internet of Things is one of the quickest developing branches of mobile. Which smart device would you like to have in your home and why?
Right now, I have an Amazon Echo which i use to control things around my house. Because I have the ability to talk to it from distance, it means that when I’m in my home office for example, I can check whether the general temperature in the house is too high or too low. Through integration with my smart thermostat, I can then change the temperature inside my house without having to leave my office. The possibilities are immense, but we’re still crawling towards full IoT immersion at the moment.
What novelties can we expect in mobile in 2016?
I am super excited about the fact that a mobile phone is not only used to make calls anymore. We walk around with super powerful computers in our pockets, and the fact that these powerful computer can now do things like control our home, pay our bills and guide us to where we want to go is really amazing. IoT is becoming a big thing and is ever more present in our lives. I feel like in 2016, the integration between smart phones and the Internet of things will grow even more and take us to great places.
You will have a lecture on Mobile Trends Conference 2016. Can you familiarise the readers with the theme of your presentation?
In this presentation I will show you some common scenarios where we completely fail to communicate with our audience and don’t even realise it. We will then look at some ways we can avoid that and bring context back onto our applications.

Udostępnij
Zobacz także