Konferencje

Jak chronić pliki i dane firmy przed atakiem hakera 

Ilość wrażliwych danych przekazywanych między pracownikami, firmami i stronami trzecimi stale rośnie. Ciągłość biznesowa przedsiębiorstw uzależniona jest w dużym stopniu od bezpiecznego przesyłania plików elektronicznych. Eksperci z firmy Progress przewidują, że w związku ze stale rosnącą liczbą cyberataków, priorytetem zarządów firm w tym roku oraz w kolejnych latach będzie minimalizowanie ryzyka wycieku danych. 

Osoby decyzyjne w firmach muszą pamiętać, że jednym z kluczowych czynników, które mają wpływ na rozmiar negatywnych konsekwencji naruszenia danych w wyniku cyberataku jest czas, który upływa od jego zaistnienia do momentu wykrycia. Z raportu IBM z 2022 roku wynika, że średnio na wykrycie ataku potrzeba aż 277 dni. Z kolei przeciętny koszt takiego incydentu to 4,35 miliona dolarów. 

Siedem sposobów na ochronę najważniejszych zasobów danych

Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że połowa Polaków obawia się wycieku ich danych poza przechowujące je firmy i instytucje. Dlatego też szefowie bezpieczeństwa informacji (CISO) muszą dysponować odpowiednimi narzędziami z zakresu cyberbezpieczeństwa i wiedzieć, jak się nimi posługiwać, aby chronić firmowe sieci. Obejmuje to znajomość najskuteczniejszych sposobów ochrony dokumentów, do których należą: 

Szyfrowanie plików 

Szyfrowanie chroni wrażliwe pliki przed nieautoryzowanym dostępem. Stają się one nieczytelne dla osób trzecich – do ich odszyfrowania potrzebny jest specjalny klucz. Standardowe strony internetowe używają certyfikatu SSL (Secure Sockets Layer) jako formy szyfrowania, która zapobiega przechwyceniu przesyłanych danych przez przestępców. Szyfrowanie może być symetryczne (jeden klucz jest używany do szyfrowania i deszyfrowania danych) lub asymetryczne (gdzie używane są dwa klucze – publiczny i prywatny).

Regularne tworzenie kopii zapasowych 

Tworzenie kopii zapasowych gwarantuje bezpieczeństwo i dostępność danych przez cały czas, niezależnie od ich lokalizacji. 41% użytkowników nie tworzy kopii zapasowych swoich danych lub robi to bardzo rzadko. Kopie zapasowe przechowywane są na zewnętrznym dysku twardym lub poza serwerami firmy, w chmurze. Dodanie szyfrowania może dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi.

Wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego 

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa, wymagając od użytkowników dodatkowej weryfikacji, aby uzyskać dostęp do danych, co utrudnia hakerom kradzież ważnych Informacji. Metoda ta obejmuje podanie hasła oraz innego klucza, np. odcisku palca, tokenu zabezpieczającego lub kodu wysłanego SMS-em.

Edukacja pracowników 

Jednym z najczęstszych sposobów atakowania pracowników przez oprogramowanie ransomware są wiadomości phishingowe. E-maile te podszywają się pod znane firmy czy instytucje w celu wyłudzenia poufnych informacji. Jeśli działania te nie zostaną wykryte, mogą skutkować poważnymi naruszeniami danych. Najbardziej narażeni na tego typu ataki są pracownicy mniejszych firm. Przedsiębiorstwa muszą więc budować kulturę bezpieczeństwa poprzez tworzenie odpowiednich polityk i procedur, zapewnianie regularnych szkoleń dla pracowników i zachęcanie do stosowania najlepszych praktyk. Kluczowe jest upewnienie się, że pracownicy będą w stanie zidentyfikować oszustwa i uniknąć ich.

Wdrożenie oprogramowania antywirusowego i menedżera haseł 

Oprogramowanie antywirusowe zapewnia szereg narzędzi do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Warto też pamiętać o takich narzędziach, jak niszczarka danych, inteligentny firewall, osłona kamery internetowej, usługa tworzenia kopii zapasowych w chmurze i bezpieczne sieci VPN. 

Menedżer haseł to z kolei skuteczny sposób na tworzenie silnych i unikalnych kluczy do wszelkich kont, stron czy aplikacji, bez konieczności ich zapamiętywania. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych. 

Regularne audyty bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo danych powinno być traktowane jako priorytet. Dlatego też należy przeprowadzać regularne oceny podatności na cyberataki, aby upewnić się, że pliki są bezpieczne. Kontrola ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych luk w systemie oraz wykazać, czy należy podjąć działania naprawcze w celu ich wyeliminowania, zanim hakerzy znajdą sposób na ich wykorzystanie.

Bezpieczne metody przesyłania plików 

Ograniczenia protokołów przesyłania plików (FTP) i poczty e-mail, takie jak brak szyfrowania i uwierzytelniania użytkowników, sprawiają, że nie chronią one skutecznie danych wrażliwych i osobowych oraz nie zapewniają zgodności z przepisami. Jednym z rozwiązań jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania, które oferuje zaawansowane podejście do przesyłania plików i danych, z możliwością szyfrowania, śledzenia i uwierzytelniania użytkowników korzystających z transferu plików. Taką technologię oferuje firma Progress. Technologia MFT wykorzystuje szyfrowanie, podpisy cyfrowe i uwierzytelnianie, aby zabezpieczyć dane podczas transmisji i przechowywania oraz zapewnić zgodność z przepisami. Liczne korzyści obejmują zwiększoną produktywność użytkowników, lepszą zgodność z przepisami i zaufanie użytkowników do danych, które ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu biznesowego.  

– Stosowanie siedmiu wymienionych powyżej zasad może przynieść korzyści w obszarach bezpiecznego przesyłania plików, a także wpłynąć na efektywne zarządzanie całym procesem przesyłania danych. Firmy wdrażające praktyki bezpiecznego transferu plików i korzystające ze skutecznych oprogramowań budują kulturę cyberbezpieczeństwa, która poprawia produktywność wśród pracowników i pozytywnie wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstwa – mówi Sara Faatz, Director, Technology Community Relations w firmie Progress.” 

Źródła: 

Udostępnij
Zobacz także