Konferencje
cx

Jak podejść do automatyzacji  usług telekomunikacyjnych? 

Niemal 70% firm na rynku operatorskim w Polsce planuje wdrażać lub rozwijać rozwiązania cyfrowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dostawcy usług telekomunikacyjnych muszą stawiać czoła rosnącym wymaganiom klientów, a jednocześnie nieustannie unowocześniać i rozbudowywać swoją ofertę. Dochodzą do tego wymagania optymalizacji kosztów operacyjnych. Automatyzacja zarządzania infrastrukturą i aplikacjami biznesowymi staje się w sektorze komunikacyjnym koniecznością. Aby jej wdrożenie pomagało budować przewagę konkurencyjną, konieczne jest uwzględnienie kilku aspektów. 

Wdrożone we właściwy sposób mechanizmy automatyzacyjne pozwalają zespołom technicznym i programistycznym zmniejszyć obciążenie powtarzalnymi, ręcznie wykonywanymi zadaniami. Prowadzi to do redukcji kosztów w wyniku szybszego podejmowania decyzji oraz skrupulatnej kontroli wydajności procesów. Odciążenie człowieka lub ograniczenie jego interakcji w kontekście wykonywania zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT i sieciową może być zrealizowane za pomocą oprogramowania, które swoim zasięgiem powinno obejmować także aplikacje biznesowe.

Automatyzacja na dużą skalę 

Firma analityczna Gartner wprowadziła w ostatnim czasie pojęcie „hiperautomatyzacji”. Odnosi się ono do szybkiej automatyzacji jak największej liczby procesów biznesowych i IT w celu zoptymalizowania wydajności w dużej skali. Podstawowym filarem tego podejścia jest automatyzacja IT, a szczególnie bazowanie na oprogramowaniu GitOps (zestaw zasad dotyczących obsługi systemu oprogramowania i zarządzania nim). Dzięki jego zastosowaniu można uzyskać znaczne korzyści w całym przedsiębiorstwie usługowym, w tym poprawę wydajności, bezpieczeństwa, szybkości, zwinności i konkurencyjności operacji biznesowych. Takie podejście umożliwia zespołom programistycznym, operacyjnym i odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zwiększenie produktywności przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów w takich zadaniach jak monitorowanie i raportowanie dotyczące funkcjonowania starszych systemów, usług chmurowych i modeli sztucznej inteligencji.

Skuteczna strategia automatyzacji

Oto kilka kluczowych obszarów, które firmy powinni wziąć pod uwagę, aby ich obejmująca całe przedsiębiorstwo strategia automatyzacji odniosła sukces:

Stworzenie podstaw dla zautomatyzowanej infrastruktury

Wdrożenie dynamicznych, opartych na oprogramowaniu modeli automatyzacji w całej działalności dostawcy usług pozwala na ciągłe innowacje oraz spójne i niezawodne zarządzanie cyklem życia aplikacji. Ta zmiana jest wspierana przez mechanizm Zero-Touch Provisioning (ZTP), szczególnie przydatny w radiowych sieciach dostępowych (RAN). ZTP pozwala on przygotować jeden wzorcowy pakiet ustawień konfiguracyjnych i automatycznie instalować go na wielu, także oddalonych geograficznie urządzeniach w infrastrukturze. Dzięki tak uproszonej metodzie wprowadzania zmian w oprogramowaniu możliwe staje się zwiększenie częstotliwości jego aktualizacji, a przez to wprowadzanie nowych funkcji, jak też zapewnianie bezpieczeństwa infrastruktury, zasobów chmurowych i aplikacji biznesowych.

Implementacja mechanizmów ochronnych

Kwestie związane z bezpieczeństwem oraz minimalizowaniem ryzyka włamania lub utraty ciągłości pracy powinny stanowić filar infrastruktury, wdrażany na jak najwcześniejszym etapie jej rozwoju. Dotyczy to także umożliwiających zarządzanie nią aplikacji – przez cały cykl ich życia. Fundamentalne znaczenie ma tu integracja z wdrożonymi w przedsiębiorstwie usługodawcy mechanizmami funkcjonowania zespołu DevSecOps. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa operacji warto rozważyć wdrożenie podejścia zero trust, polegającego na wymuszeniu nieustannej zautomatyzowanej weryfikacji uprawnień wszystkich osób i urządzeń próbujących uzyskać dostęp do infrastruktury i znajdujących się w niej zasobów. W połączeniu z praktykami ZTP zapewni to bezpieczne procedury wdrażania oprogramowania i aktualizowania go w całej rozległej infrastrukturze sieciowej, bez konieczności interwencji człowieka, co nie jest proste do osiągnięcia w przypadku tradycyjnych procesów wdrażania.

Rozszerzenie automatyzacji na całe przedsiębiorstwo

Dostawcy usług telekomunikacyjnych już automatyzują sposoby ich świadczenia. Kolejny krok to zastosowanie tego modelu na poziomie aplikacji biznesowych. Poprawi to wydajność operacyjną po stronie klienta. W praktyce takie podejście może objąć automatyzację funkcjonującego w całym przedsiębiorstwie portalu korporacyjnego. Taka platforma, umożliwiając współpracę pomiędzy różnymi zespołami, może poprawić ogólną wydajność i produktywność, a także skrócić czas poświęcany na zarządzanie i konserwację systemów.

Przyszłość automatyzacji: sztuczna inteligencja

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz bazujących na zdarzeniach modeli predykcyjnej analizy możliwe jest uzyskiwanie informacji przydatnych do optymalizacji infrastruktury i zapewnienia jeszcze większego poziomu wydajności, bezpieczeństwa oraz odporności na niezaplanowane przestoje. W ten sposób dodatkowe i pracochłonne zadania, które wymagają czasu i uwagi, mogą zostać przeniesione z pracowników na zautomatyzowane systemy. Dzięki temu zespoły IT mogą skupić się na działaniach przynoszących wartość dodaną, wykorzystując swoje specjalistyczne umiejętności do zaspokajania potrzeb biznesowych.

Nie tylko dodatek a obowiązek!

Automatyzacja nie jest w sektorze usług telekomunikacyjnych już tylko ciekawym dodatkiem. Stała się koniecznością, jeśli dostawcy chcą pozostać konkurencyjni w obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej. Korzystanie z niej umożliwia wprowadzanie innowacji, przy równoczesnym zarządzaniu kosztami biznesowymi i efektywnością czasową. Dlatego, zamiast skupiać się na pojedynczych obszarach działalności, warto rozważyć skalowalne podejście poprzez automatyzację funkcjonujących w ramach całego przedsiębiorstwa – infrastruktury IT, sieci, rozwiązań brzegowych i aplikacji biznesowych.

Autor: Ian Hood, chief strategist for global industries, Red Hat 

Udostępnij
Zobacz także