Konferencje

Każdy pracownik firmy może zainicjować technologiczną rewolucję – Raport Accenture Technology Vision 2021

Najnowsza odsłona raportu Technology Vision 2021 zatytułowana „Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth” omawia, w jaki sposób wiodące przedsiębiorstwa wprowadzają cyfrową transformację. Działania, które w przeszłości zajmowały dekady, teraz wdrażane są w ciągu roku lub dwóch. Wiele firm podejmuje wysiłki, by na nowo zdefiniować swój sposób działania i dostosować się do realiów w czasie trwania pandemii COVID-19 wykorzystując przy tym innowacje technologiczne.

– Globalna pandemia spowodowała gigantyczne przyspieszenie procesów cyfryzacji. Wiele organizacji zaczęło wykorzystywać technologię w wyjątkowy sposób, aby utrzymać swoje firmy i społeczności na rynku. Robiły to w tempie, które wcześniej wydawało im się niemożliwe – powiedział Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce. – Mamy teraz okazję, która zdarza się raz na pokolenie, aby wykorzystać moment kryzysu, jako katalizator zmian, które dzięki technologii na nowo zdefiniują przyszłość biznesu – dodaje ekspert.

Na potrzeby raportu Technology Vision, Accenture przeprowadziło rozmowy z ponad 6200 liderami biznesowymi i technologicznymi. 92% z nich stwierdziło, że w tym roku ich organizacje koncentrują się na szybkim wprowadzaniu i wykorzystaniu innowacji w praktyce. 91% kadry zarządzającej zgadza się, że zdobycie udziałów w rynku w przyszłości będzie wymagało od ich organizacji zdefiniowania na nowo rynku, na którym operują.

Wśród najistotniejszych czynników mających zapewnić organizacjom sukces, ankietowani wskazują trzy elementy. Po pierwsze, bycie liderem wymaga wdrażania pionierskich rozwiązań technologicznych. Era szybkich naśladowców dobiega końca. Liderami będą ci, którzy postawią technologię na pierwszym miejscu swojej strategii biznesowej. Po drugie, liderzy nie będą czekać na ustabilizowanie sytuacji i wówczas dostosowywać się do nowych realiów. Samodzielnie je stworzą, wykorzystując odmienne sposoby myślenia i modele operacyjne. Wreszcie, liderzy przyjmą na siebie szerszą odpowiedzialność, zaangażują się społecznie, świadomie projektując i stosując technologię w celu wywierania pozytywnego wpływu na środowisko, wykraczającego daleko poza przedsiębiorstwo, aby stworzyć bardziej zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu świat.

Raport Technology Vision identyfikuje pięć kluczowych trendów, które będą kształtować biznes w ciągu najbliższych trzech lat:

Stack Strategically: Architecting a Better Future (Strategiczne wykorzystanie stosów technologicznych: budowanie lepszej przyszłości) – Zmiany i nagły napływ nowych technologii, które były odpowiedzią firm na pandemię COVID-19, zapoczątkowały nową erę w biznesie – taką, w której architektura ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej, a konkurencja w branży jest walką między stosami technologii. Zbudowanie i dysponowanie najbardziej konkurencyjnym stosem technologii oznacza zmianę myślenia o technologii. Strategie biznesowe i technologiczne staną się nierozłączne. 89% kadry zarządzającej uważa, że zdolność ich organizacji do generowania wartości biznesowej będzie w coraz większym stopniu uzależniona od ograniczeń i możliwości architektury technologicznej.

Mirrored World: The Power of Massive, Intelligent, Digital Twins (Świat w cyfrowym odbiciu: potencjał funkcjonujących na szeroką skalę, inteligentnych cyfrowych bliźniaków) -Cyfrowe bliźniaki to reprezentacje lub symulacje rzeczywistych podmiotów lub systemów. Liderzy budują inteligentne, cyfrowe bliźniaki, aby stworzyć żywe modele fabryk, łańcuchów dostaw, cykli życia produktów itp. Połączenie danych i analityki w celu odwzorowania świata fizycznego w przestrzeni cyfrowej stworzy nowe możliwości działania, współpracy i innowacji. 65% ankietowanych przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej przewiduje, że inwestycje ich organizacji w inteligentne bliźniaki cyfrowe wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat.

I, Technologist: The Democratization of Technology (Ja, technolog: demokratyzacja technologii) – Potężne możliwości technologiczne są teraz dostępne dla ludzi z różnych działów firmy, co pozwala nawet szeregowym pracownikom mieć swój wkład w kształtowanie strategii innowacyjnych przedsiębiorstw. Takie podejście pozwala ludziom na optymalizację ich pracy lub samodzielne rozwiązywanie problemów. To szansa dla każdej firmy, aby uczynić swoich pracowników kluczowym elementem ich wysiłków związanych z transformacją cyfrową. Aby jednak dokonać tego z powodzeniem, liderzy będą musieli wdrażać innowacje w każdej jednostce biznesowej, dać pracownikom dostęp do nowych narzędzi, ale także uczyć pracowników myślenia o technologii. 88% kadry zarządzającej uważa, że demokratyzacja technologii staje się kluczowa dla ich zdolności do inicjowania innowacji w całej organizacji.

Anywhere, Everywhere: Bring Your Own Environment (Zawsze i wszędzie: stwórz miejsce pracy w dowolnym miejscu) – Największa zmiana kadrowa, jaka kiedykolwiek miała miejsce, zmusiła firmy do rozszerzenia granic przedsiębiorstwa. Po pandemii nikt już nie wróci do stylu pracy, jaki istniał wcześniej. Zarówno organizacje, jak i pracownicy wkraczają w nową rzeczywistość, taką, w której praca może być wykonywana z dowolnego miejsca na świecie. W przeszłości firmy pozwalały pracownikom przynosić do biura własne laptopy lub smartfony. Pracodawcy musieli ustalić nowe zasady i znaleźć rozwiązania technologiczne, zapewniając elastyczność, a jednocześnie zmniejszając ryzyko związane z pojawieniem się urządzeń, nad którymi nie mieli pełnej kontroli. Dało to pracownikom szansę na lepsze doświadczenia zawodowe, a firmom pozwoliło poczynić oszczędności. Teraz skala tego zjawiska się zwiększa: pracownicy tworzą własne miejsca pracy. 81% kadry zarządzającej zgadza się, że wiodące organizacje w ich branży zaczną przechodzić od podejścia „przynieś własne urządzenie” do podejścia „stwórz własne środowisko”.

From Me to We: A Multiparty System’s Path Through Chaos (Przejście od ja do my: wspólna systemowa ścieżka w chaosie) – Systemy wielostronne dzielą dane między osobami i organizacjami w sposób, który zwiększa wydajność, buduje nowe modele biznesowe i generowania przychodów. Obejmują one blockchain, rozproszony rejestr, rozproszoną bazę danych, tokenizację oraz wiele innych technologii i możliwości. 90% ankietowanych przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej twierdzi, że systemy skupiające wielu interesariuszy umożliwią ich ekosystemom budowę bardziej odpornych i elastycznych fundamentów oraz stworzenie nowej wartości z partnerami ich organizacji.

Nadawanie priorytetowego znaczenia innowacjom technologicznym w odpowiedzi na szybko zmieniający się świat jeszcze nigdy nie było tak ważne. Weźmy na przykład branżę gastronomiczną: 60% restauracji, które w lipcu znalazły się na liście działalności „tymczasowo zamkniętych” w serwisie Yelp, do września definitywnie zakończyło swoją działalność. W całym tym chaosie Starbucks wyłonił się jako lider, wykorzystując technologię do rozszerzenia kanałów obsługi klienta i sprzedaży detalicznej. Do sierpnia ubiegłego roku aplikację Starbucksa pobrały 3 miliony nowych użytkowników na świecie, a zamówienia mobilne i możliwość odbioru w drive-thru odpowiadały za 90 proc. sprzedaży. W związku z rosnącym popytem firma wdrożyła zintegrowany system zarządzania zamówieniami, który łączy zamówienia z aplikacji, Uber Eats i od klientów drive-thru w jeden system dla baristów. Starbucks wprowadził też nowy ekspres do kawy z czujnikami, które śledzą ilość nalewanej kawy i przewidują konieczność serwisu. To znakomita ilustracja tego, że technologia jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym firmie sprawne, elastyczne i skuteczne reagowanie na zmiany – mówi Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Od 21 lat Accenture systematycznie analizuje sytuację w przedsiębiorstwach w celu określenia nowych trendów technologicznych, które mają największy potencjał, aby zmienić oblicze firm i branż. Pełny raport dostępny jest na stronie: Accenture Technology Vision 2021.

O metodologii

Proces badawczy na potrzeby raportu obejmował m.in. pozyskanie opinii zewnętrznej rady doradczej Technology Vision – grupy składającej się z ponad 20 doświadczonych osób z sektora publicznego i prywatnego, środowisk akademickich, firm typu venture capital i przedsiębiorstw. Ponadto zespół Technology Vision przeprowadził wywiady z ekspertami technologicznymi, a także z blisko 100 liderami biznesowymi Accenture. Równolegle, Accenture Research przeprowadziło globalną ankietę internetową wśród 6241 przedstawicieli kadry kierowniczej działów biznesowych i informatycznych, aby uzyskać informacje na temat wdrażania nowych technologii. Ankieta pomogła określić kluczowe kwestie i priorytety w zakresie wdrażania technologii i inwestycji. Respondentami byli członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz dyrektorzy w firmach z 31 krajów i 14 branż.

Accenture na świecie i w Polsce

Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów z ponad 40 branż oferujemy usługi w obszarach: Strategy & Consulting, Interactive, Technology i Operations przy wykorzystaniu największej na świecie sieci centrów zaawansowanych technologii i inteligentnych operacji. Zatrudniamy 514 000 pracowników wywiązujących się ze złożonej obietnicy w zakresie rozwoju technologii i ludzkiej pomysłowości, świadcząc usługi klientom w ponad 120 krajach. Accenture wykorzystuje innowacje do tworzenia wartości i wspólnego sukcesu dla klientów, partnerów i społeczności. W Polsce biura Accenture mieszczą się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Katowicach. Pracuje w nich ponad 6 000 pracowników. Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej: www.accenture.com.

Udostępnij
Zobacz także