Konferencje
Mobile Trends
Prognoza dla Google Play i rynku mobile na 2025 - Raport Sensor Tower

Prognoza dla Google Play i rynku mobile na 2025 – Raport Sensor Tower

Kilka dni temu powzięliśmy próbę opisania raportu firmy analitycznej Sensor Tower. Skupiliśmy się tam na danych bliżej zorientowanych wokół sklepu App Store. Teraz przyjrzymy się sklepowi z aplikacjami od firmy Alphabet Inc, czyli platformie Google Play.

“W poprzednim odcinku”

Poprzedni artykuł poruszył kwestię struktury raportu, zahaczył o kwestie wzrostów będących następstwem pandemii oraz w głównej mierze omówił potencjalną sytuację rynkową i jakie perspektywy rozwijają się przed cyfrowym sklepem technologicznego giganta z Cupertino. Za najciekawszą wzmiankę uznaliśmy największe tempo wzrostu na terenie Europy, choć nadal pozostanie ona w tyle za takimi graczami jak rynek azjatycki czy północnoamerykański, to jej przyrosty mogą zrobić na nich wrażenie.

O danych – jak Sensor Tower stworzyło raport

Ważną kwestią porządkującą cały kontekst danych jest sposób ich pozyskiwania i analizy. Zespół Mobile Insights firmy Sensor Tower stworzył prognozy przychodów i pobrań dzięki swojej platformie Sensor Tower Store Intelligence. 

Według ST raportowane dane są odzwierciedleniem wydatków konsumentów na platformach Google Play i AppStore, a szacunki pobrań są wykalkulowane na podstawie danych z okresu od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku. Prognozy rynkowe na lata 2021-2025 są wynikiem trendów zauważonych obecnie na rynku, uwzględniających czynniki rynkowe i makroekonomiczne. Wydatki konsumentów są ujęte w przychodzie brutto.  Same przychody to suma kwoty którą uzyskują deweloperzy i sklep łącznie. Uwzględniają wydatki konsumentów (przychód brutto). Szacunki dotyczące systemu Android przedstawiają przychody i pobrania tylko z Google Play Store. 

Szacunki dla rynku mobile – Google Play

Sensor Tower twierdzi, że Google Play urośnie w ciągu 5 lat o kolejne 17  proc. w skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR), a liczba pobrań aplikacji sięgnie do tego czasu 187 miliardów, czyli wzrost w CAGR wyniesie prawie 11,5 proc. W Stanach Zjednoczonych wydatki użytkowników na przestrzeni kolejnych pięciu lat mają się podnieść o 14 proc do poziomu 23 miliardów dolarów, przy szacowanych pobraniach w liczbie ponad 6 miliardów ściągniętych aplikacji do 2025 roku

Prognoza dla Google Play i rynku mobile na 2025 - Raport Sensor Tower

Regionalne wydatki konsumentów w Google Play

Wedle szacunków ST największy wzrost w zakresie wydatków konsumentów na aplikacje zaliczy po raz kolejny region afrykański, będąc wciąż najmniejszym rynkiem ze wszystkich. Z poziomu 145 milionów dolarów w 2020 roku, do 2025 roku wydatki wzrosną o 320%, czyli do kwoty 611 milionów dolarów

Największym rynkiem pozostanie rynek azjatycki, który z 16,9 miliardów dolarów z 2020 roku wzrośnie w ciągu 5 lat o 104% czyli do kwoty 34,3 miliardów dolarów. Na drugim miejscu zachowa się Ameryka Północna, której mieszkańcy w 2020 roku wydali 12,7 miliardów dolarów w sklepie Google’a. Liczba ta do 2025 roku ma wzrosnąć o kolejne 97%, czyli do prawie 24,9 miliardów. Wydatki eurazjatyckich użytkowników systemu Android pozwalają im zająć znów trzecią pozycję – do 2025 roku wydadzą oni o niecałe 16 miliardów dolarów mniej od Azjatów, co stanowi wzrost o 11,6 miliarda dolarów, czyli 169% w porównaniu lat 2020 do 2025. 

Jeśli chodzi o wydatki na aplikacje do 2025 roku to w Arabii Saudyjskiej szacuje się je na 1,5 miliarda dolarów (+150%), w Australii jest to 1,8 miliarda dolarów (+168%), a dla Ameryki Południowej kwota ta wzrośnie o 215%, czyli do 3 miliardów dolarów.

Azjatycki wskaźnik pobrań aplikacji w App Store

Raport nie uwzględnia Chin w wynikach. Wylicza on natomiast, że liczba pobrań w sklepie Google’a w 2025 roku może wynieść w Azji nawet 103 miliardy. W 2021 roku zarejestrowany poziom ściągniętych aplikacji jest o 8 miliardów większy niż w 2020 roku, w którym to ściągnięto 58 miliardów aplikacji. W następnym roku ma to być już 68 miliardów ściągnięć, za dwa lata wynik ten wzrośnie o kolejne 10 miliardów, a w 2024 roku liczba ta wzrośnie do 90 miliardów! Wynika z tego, że tendencja jest wzrostowa, a pobrania rok do roku będą rosnąć mniej więcej o 10 miliardów rocznie.

Zestaw krajów najbardziej korzystnych dla Alphabet Inc.

Jeśli chodzi o okres do 2025 roku to najbardziej dochodowymi krajami bez żadnych zmian w piastowanych miejscach na podium będą kolejno: 

  1. Stany Zjednoczone Ameryki,  
  2. Japonia, 
  3. Korea, Południowa,  
  4. Niemcy,  
  5. Wielka Brytania.

Raport wskazuje, że wzrost przychodów Google Play w USA i Japonii przyspieszył w 2020 roku, gdzie w Stanach jest to koincydencją z rozwojem pandemii, w trakcie której wzrosły wydatki na aplikacje mobilne, szczególnie gry, które utrzymają się na wysokim poziomie ze względu na dalsze spędzanie czasu w domu z powodu koronawirusa.

Udział danych kategorii w przychodach Google Play

Raport pokazuje ciągły wzrost udziału gier w dochodach Google Play. Za cztery lata ma on wynosić aż 60 miliardów dolarów, a jeszcze dwa lata temu było to 25 miliardów dolarów. 

Jednakże sam udział gier w zainteresowaniach użytkowników będzie stopniowo maleć na poczet innego rodzaju aplikacji. Gry bowiem z 85% w 2019 roku mają zmniejszyć się do 71% w 2025 roku. Spadek ten odbywa się na korzyść wzrostów wobec aplikacji innych niż w App Store, gdzie były to zdjęcia, rozrywka, sieci społecznościowe, książki i muzyka. W Google Play są to kolejno: 

  1. social media i rozrywka (podobnie jak w AS), 
  2. komiksy,
  3. produktywność, 
  4. zdrowie i aktywność fizyczna.

Dla przykładu w 2025 roku udział aplikacji typu komiksowego ma wynieść nawet 4%, co jest 3 proc. wzrostem w ciągu tych 6 lat.  

Szacuje się, że wydatki użytkowników na rynku mobile będą niezachwianie rosły. Oczekuje się, że przychody Google Play z aplikacji innych niż gry będą wynosić  ok 24,7 miliarda dolarów. Udział w rynku kategorii pobierania plików będzie znacznie bardziej stabilny niż obecnie dla dochodów. Przewiduje się, że nie-gry będą stanowiły około 29% pobrań w Google Play do 2025 roku.

Wnioski Sensor Tower

Raportowy wniosek jest ten sam jak ostatnio. Szacuje się nieprzerwany wzrost wydatków na aplikacje mobilne, wraz ze wzrostem pobrań. Również dostrzega się wpływ pandemii na rynek, choć wcale nie tak negatywnie jak na resztę gałęzi gospodarki. Również w Google Play wzrosną przychody spoza branży gier, ale nie będą one tak znaczące jak w przypadku App Store. W sklepie od Apple liczba aplikacji niebędących grami ma przewyższyć gry już w 2024 roku, a sklepie Google’a nawet w 2025 roku udział gier będzie wynosić ponad 70% wszystkich pobranych aplikacji. Główne rynki będą nadal rosnąć, chociaż dla Google Play zmiany te zostaną kosmetyczne – zmieni się tylko przychód z głównych graczy, choć do głosu zaczną dochodzić Tajlandia, która w tym roku zajęła 10 miejsce i Filipiny, które będą na miejscu dziesiątym w 2025 roku. Europa jest i wciąż będzie bardzo rozwojowym rynkiem dla sklepu od Google.

Foto: https://go.sensortower.com/rs/351-RWH-315/images/Sensor-Tower-2021-2025-Market-Forecast.pdf

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także