Konferencje

Pokolenia milenialsów i gen Z są bardziej przychylne kryptowalutom?

Bitget, topowa platforma krypto do handlu derywatami i copy tradingu, opublikował obszerne badanie na temat związku między zmianami demograficznymi a wskaźnikami adopcji kryptowalut wśród różnych pokoleń. W ramach badania przeanalizowano ponad 255 000 odpowiedzi na ankiety z 26 krajów, a uczestników podzielono na cztery grupy wiekowe. W analizie stwierdzono, że milenialsi to dominującą grupa entuzjastów kryptowalut, obejmująca 46% respondentów, i ustalono, że reprezentacja różnych grup przez regulatorów rządowych może określić prawdopodobieństwo zmian społecznych korzystnych dla krypto.

Bitget przeprowadził badania w okresie od lipca 2022 r. do stycznia 2023 r. i zaangażował ponad 459 tys. respondentów, z których ponad 255 tys. udzieliło odpowiedzi. W ramach badania informacje o dzietności i indeksie adopcji kryptowalut w wybranych krajach skorelowano z innymi czynnikami, takimi jak skłonność mieszkańców wybranych krajów do korzystania z technologii blockchain oraz dane dotyczące demografii lokalnych posiadaczy kryptowalut.

Respondentów podzielono na grupy wiekowe – baby boomers, gen X, milenialsi i gen Z.

Według tego podziału pokolenie baby boomers stanowiło 19% ankietowanych, z czego 8% posiadało kryptowaluty. Gen X wynosiło 23% ogółu, wśród nich 25% stanowili właściciele krypto, milenialsi to odpowiednio 31% i 46%, zaś dorośli z gen Z to 17% i 21%. Statystyka wskazuje na nierówne wykorzystanie aktywów cyfrowych w różnych grupach wiekowych, szczególnie w krajach o większej średniej długości życia i wysoko wykształconej populacji, takich jak Japonia.

Zestawione dane wskazują również, że milenialsi są najbardziej lojalni wobec kryptowalut, ponieważ są bardziej zaznajomieni z Internetem i technologiami cyfrowymi, w porównaniu do starszych pokoleń. Ta grupa wiekowa również zaczyna budować swoje portfele inwestycyjne i postrzega kryptowaluty jako atrakcyjną okazję ze względu na wysoki potencjał zwrotu jak na przykład w 2017 roku i w latach późniejszych. Odkryto również, że przedstawiciele pokolenia gen Z są fanami nowoczesnych technologii, chętnie zwracają się w stronę blockchain i cyfrowych aktywów, m.in. dlatego iż nie mają wielu negatywnych doświadczeń związanych z kryzysami finansowymi, szczególnie że część osób z pokolenia Z to urodzeni po 2008 roku.

Im młodszy, tym bardziej przychylny krypto!

Powiązane statystyki zebrane na temat postaw wobec regulacji aktywów cyfrowych wskazują, że każde kolejne pokolenie jest bardziej chętne, aby ich przedstawiciele u władzy byli podobnie zainteresowani regulacją aktywów blockchain, ze znaczącym skokiem odsetka na poziomie od 6% do 27% odpowiednio wśród gen X i milenialsów. Można to przypisać zmianie w mapowaniu wartości widocznej w tych dwóch pokoleniach, zwłaszcza w odniesieniu do zmian w technologiach, kwestii równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, czynników różnorodności i integracji oraz pogorszenia zaufania do instytucji.

Wpływ starszych pokoleń na adopcję kryptowalut słabnie

Prawdopodobnie wpływ pokoleń baby boomers i gen X osłabnie, ponieważ do 2030 roku wszyscy członkowie gen Z będą pełnoletni, a rozpowszechnienie technologii blockchain do tego czasu może doprowadzić do wzrostu odsetka osób stosujących kryptowaluty we wszystkich pokoleniach. W związku z tym szanse na wzrost akceptacji kryptowalut w najbliższych latach są bardzo duże.

– Popularność i akceptacja kryptowalut różni się w zależności od grupy wiekowej. Dzięki temu badaniu możemy lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje użytkowników krypto. Umożliwia nam to również wdrożenie odpowiednich planów w celu powszechnej adopcji branży. W Bitget staramy się inspirować ludzi do przyjęcia krypto za pomocą prostych, ale skutecznych narzędzi. Oferując przyjazną dla użytkownika platformę do handlu i copy tradingu, a także prowadząc szeroko zakrojone badania w celu informowania o naszych strategiach, chcemy odegrać kluczową rolę w rozwoju tej ekscytującej i innowacyjnej branży – skomentowała badania Gracy Chen, dyrektorka zarządzająca Bitget. 

Postęp czy stagnacja?

Analiza ogólnych danych uzyskanych w trakcie badania pozwala zespołowi Bitget stwierdzić, że wzrost liczby ludności w badanych krajach generalnie spowalnia. W połączeniu z wydłużeniem średniej długości życia może dojść do sytuacji całkowitego odrzucenia kryptowalut, zablokowania innowacji i nowoczesnych technologii. Jednak po spadku udziału pokoleń baby boomers i gen X w całej populacji mogą nastąpić procesy odblokowania i odbudowy rozwiązań korzystnych dla społeczeństwa oraz zastąpienia konserwatyzmu postępem.

Czy czeka nas „kryptospołeczeństwo”?

Badanie przeprowadzone przez Bitget jest nieocenionym źródłem informacji, dającym badaczom z wielu dziedzin bardziej kompleksowy pogląd na szersze aspekty związane z adopcją technologii. Ponadto może być podstawą do znalezienia spójności i połączeń dla technologicznych firm krypto, organizacji rządowych, giełd kryptowalutowych i innych firm zainteresowanych uzyskaniem przewagi konkurencyjnej.

Wyniki badań sugerują również, że do początku następnej dekady procesy demograficzne mogą doprowadzić do dramatycznej zmiany w kierunku zwiększenia akceptacji kryptowalut, pomimo spowolnienia wzrostu populacji.

Udostępnij
Zobacz także