Konferencje

Połowa pokolenia millenialsów płaci smartfonem częściej niż kartą czy gotówką

Według badania przeprowadzonego przez portal Fintek.pl już 74 proc. polskich millenialsów korzysta z płatności mobilnych. Prawie połowa z nich płaci smartfonem częściej niż kartą czy gotówką. Najpopularniejszą formą płatności mobilnych jest BLIK. Ma on wśród przedstawicieli pokolenia Y aż 88 proc. użytkowników.

Przedstawiciele pokolenia Y są, w znakomitej większości entuzjastami smartfonów. Ponad połowa z nich (53,2 proc) w odpowiedzi na pytanie o intensywność korzystania z urządzenia, podała najwyższą wartością liczbową, która w praktyce oznacza nierozstawanie się z telefonem. Zaledwie 2,9 proc respondentów wybrało zaś wartość tożsamą z używaniem smartfona do sporadycznej komunikacji. Wartości pośrednie zyskały w sumie blisko 44 proc. głosów respondentów.

Zapłacę telefonem

Przedstawiciele pokolenia Y doceniają smartfony również jako urządzenia płatnicze. Aż 74 proc. ankietowanych zadeklarowało korzystanie z telefonu do finalizacji transakcji.

Tak wysoki odsetek osób korzystających z tego typu płatności jest odzwierciedleniem globalnego trendu. Szacuje się, że światowy rynek płatności mobilnych już w 2019 roku był wart niespełna 1,2 biliona USD. Prognozy mówią o wzroście tej wartości do poziomu prawie 9 bilionów dolarów.

Globalizacja jest procesem przekształcającym obraz gospodarki. Polski rynek reaguje praktycznie w czasie rzeczywistym na większość zjawisk trendujących na świecie. Szczególnie widoczne jest to, kiedy weźmiemy pod uwagę osoby reprezentujące młodsze pokolenia – komentuje Krzysztof Jędrzejczyk, Communications Manager w Fintek.pl i KLANG! Media. – Nie inaczej jest w przypadku płatności mobilnych. Polscy milenialsi są w tym przypadku już w awangardzie trendu i płacą telefonem z podobną intensywnością co np. ich skandynawscy rówieśnicydodaje.

Jak często? Za pomocą jakiej aplikacji?

Osoby wykorzystujące smartfony do płacenia, robią to z wysoką częstotliwością. Na pytanie “Jak często korzystasz z płatności telefonem w relacji do innych metod np. kartowych?” prawie połowa respondentów udzieliła odpowiedzi “Zdecydowanie płatności smartfonem”, drugą najpopularniejsza odpowiedzią było “Bardzo często (ponad połowa płatności dokonywana smartfonem)”. Utożsamiło się z nią 23 proc respondentów. Mniej niż 1/3 ankietowanych określiła częstotliwość używania smartfona do płatności jako niską (kilka razy w tygodniu) lub bardzo niską (mniej niż raz w miesiącu).

Najbardziej popularną wśród uczestników badania formą płatności mobilnych jest BLIK, za pomocą którego finalizuje transakcje niespełna 88 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się Przelewy24 (71 proc.), PayU (70 proc.) oraz Apple Pay (41 proc.).

Płatności za pomocą wearables już nie tak popularne

Entuzjazm wobec płatności mobilnych nie obejmuje jednak metod finalizowania transakcji za pomocą tzw. wearables. Zaledwie co czwarty badany zadeklarował korzystanie z inteligentnego zegarka lub opaski w ogóle. Do płatności tego typu urządzeń używa zaś nieco ponad 30 proc., czyli 7 procent ogółu respondentów.

Badanie “Generacja #sfintechowani – millenialsi i fintech” zostało przeprowadzone przez portal Fintek.pl w 2020 roku na próbie czytelników urodzonych między rokiem 1980 a 2000. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiet internetowych (CAWI).

Udostępnij
Zobacz także