Konferencje

Prognozy na 2024 rok: Rewolucja AI w produkcji leków oraz finansach w walce z ransomware

Według ekspertów OpenText najbliższe lata przyniosą sporo zmian, głównie dzięki rozwojowi Sztucznej Inteligencji. Przewidują oni między innymi rozwój prac nad lekami oraz przygotowywaniem terapii dla pacjentów. Predykcje obejmują również wzrost znaczenia GenAI dla przedsiębiorców i pracowników oraz przekształcenie branży finansowej i zwiększenie środków cyberbezpieczeństwa.

Wraz z przemianą cyfrową branży biotechnologicznej, przewiduję że branża farmaceutyczna skorzysta z potencjału nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. 

Farmacja rozpędzi się dzięki AI

W przeszłości duże przedsiębiorstwa farmaceutyczne były krytykowane za opieszałość we wprowadzaniu innowacji. Przemysł farmaceutyczny przewiduje inwestycje w wysokości 4,5 miliarda dolarów na transformację cyfrową zakładów produkcyjnych do 2030 roku i ponad 3 miliardów dolarów na sztuczną inteligencję do 2025 roku. Mają one pomóc korzystać z technologii do dostosowania leczenia oraz ułatwić obsługę i analizę danych. Pozwoli to na generowanie praktycznych wniosków oraz bazując na ich wynikach, poprawę opieki nad pacjentem.

Szybkość przetwarzania danych

Przyjrzyjmy się tradycyjnej dziedzinie odkrywania leków, jako przykładowemu obszarowi o ogromnym potencjale dla sztucznej inteligencji. Zazwyczaj prace nad dziewięcioma na dziesięć nowych medykamentów kończą się niepowodzeniem.

Średnio proces stworzenia nowego lekarstwa trwa 10-12 lat. Wprowadzenie leku, od koncepcji do dopuszczenia do obrotu na rynku, to koszt ponad 2 miliardów dolarów. Dzięki AI, która usprawnia i przyspiesza prace nad rozwojem klinicznym, można podejmować szybsze decyzje dotyczące potencjału leku. Poprzez przewidywanie jego skuteczności, skutków ubocznych i nie tylko, można skrócić czas produkcji i poprawić wskaźnik powodzenia prac.

Ponadto, sztuczna inteligencja ma potencjał informowania lekarzy, które leki nie są obiecujące, co pomaga im z powrotem skupić się na lepiej rokujących projektach. Ostatecznie, w dłuższej perspektywie poprawia to też opiekę nad pacjentami. Od odkrywania leków ratujących życie, przez ich produkcję, badania nad nimi, identyfikację celów leków, pomoc diagnostyczną, leczenie spersonalizowane, aż po wiele innych – sztuczna inteligencja w farmacji ma potencjał zmienić reguły gry.

Bezpieczna chmura

Drugim aspektem przemiany cyfrowej w branży nauk biologicznych jest przejście do chmury. W ciągu ostatniego roku wiele firm z tego segmentu podjęło istotne kroki w kierunku przyjęcia podejścia „chmura na pierwszym miejscu” w transformacji technologicznej. Korzystanie z niepowiązanych ze sobą systemów skutkowało izolowaniem informacji, nieefektywną pracą i podatnością na zagrożenia bezpieczeństwa.

Nie spełniają one wymagań dotyczących bezproblemowego dostępu do informacji i zapewnienia możliwości współpracy, niezależnie od czasu czy lokalizacji, a izolacja informacji utrudnia zdobywanie wiedzy, co szkodzi innowacyjności i efektywności. Aby zoptymalizować korzyści wynikające z integracji systemów firmowych z chmurą, należy wdrożyć dodatkowe elementy strategii „chmura na pierwszym miejscu”.

Obejmują one automatyzację chmury zdolną do dostosowania się do kluczowych wymagań biznesowych, w połączeniu ze zintegrowanym frameworkiem zarządzania informacjami hostowanym na elastycznej platformie. Umożliwia to wyciąganie nieocenionych spostrzeżeń obejmujących cały zakres od fazy rozwoju terapii do informacji o jej postępie u pacjenta. Ostatecznie, w celu przyspieszenia rozwoju terapii ratujących życie, firmy muszą zharmonizować i zintegrować systemy oraz aplikacje, aby uwolnić pełny potencjał swoich zasobów informacji –  Robin Gellerman – Product Marketing Manager for Life Sciences w OpenText

Generatywna Sztuczna Inteligencja przejmie stery

W nadchodzącym roku zdecydowanie wzrośnie znaczenie Generatywnej Sztucznej Inteligencji (GenAI). Szczególnie biorąc pod uwagę, ile możliwości ona odblokowuje. Będzie to pomoc zwłaszcza w przypadku młodszych pracowników, którym GenAI pozwoli uzyskiwać odpowiedzi na pytania, jakich znajomość w normalnych warunkach wymagałaby wieloletniego doświadczenia. 

Aktualnie, jeśli użytkownik internetu chce znaleźć odpowiedź na pytanie, to najczęściej ją googluje. Jednak nawet jeśli znajdzie wyniki w wyszukiwarce, nadal musi filtrować i łączyć informacje, które otrzymuje. To, co obecnie się dzieje dzięki AI, to przeniesienie tego paradygmatu przez duże modele językowe (LLMs) do rozmowy, gdzie nie są wymagane liczne wyszukiwania w Google. Główną zaletą GenAI jest demokratyzacja informacji, co można porównać do tego, co dla świata zrobiły smartfony – Adam Luciano – Director of AI and Automation OpenText

Rewolucja w branży finansowej i większa rola cyberbezpieczeństwa

69% liderów w sektorze usług finansowych twierdzi, że inicjatywy związane z digitalizacją przyspieszają i według przewidywań do 2026 roku całkowicie przekształcą branżę. Nic więc dziwnego, że oczekujemy od sektora usług finansowych, aby kontynuował swoje zaangażowanie we wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych. Dzięki coraz większemu poziomowi adopcji sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i procesów automatyzacji, instytucje finansowe nie tylko mogą poprawić jakość obsługi klienta, ale także zoptymalizować procesy i „workflow”, co przyczyni się do zwiększenia efektywności operacyjnej i lepszych wyników biznesowych.

Nieustannie będzie wzrastać również znaczenie cyberbezpieczeństwa. Ataki cybernetyczne stają się coraz bardziej wyrafinowane. Według prognoz ataki ransomware na instytucje świadczące usługi finansowe wzrosną z 55% w 2022 roku do 64% firm z tego sektora w 2023 roku, a Stany Zjednoczone zostały określone jako jedno z czterech najbardziej dotkniętych tym państw.

Z myślą o minimalizowaniu skutków przyszłych ataków (a idealnie – zapobieganiu im), gdy instytucje finansowe stają się coraz bardziej cyfrowe, ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi stanie się priorytetem. Oczekujemy, że będziemy świadkami wysokich inwestycji w solidne środki bezpieczeństwa cybernetycznego, a rozwój zaawansowanych technologii detekcji zagrożeń i zapobiegania im będzie kluczowy- Monica Hovsepian – Global Industry Strategist for Financial Services w OpenText

Udostępnij
Zobacz także