Konferencje
Mobile Trends

Sektor ICT musi przejść dekarbonizację, jeśli nie chcemy zatruć środowiska!

ICT odpowiada za 1,8% – 2,8% globalnej emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku. Sektor powoduje więc tyle samo emisji gazów cieplarnianych co sektor lotniczy. I to, nawet bez uwzględnienia kryptowalut i sztucznej inteligencji. Sektor nowych technologi komunikacyjnych rozwija się bardzo szybko ze względu na popularność Internetu rzeczy, wydobycie kryptowalut i przetwarzanie danych w chmurze. Jednak rozwój ten budzi obawy związane z wpływem na środowisko. Szczególnie z emisją dwutlenku węgla. Jak temu zaradzić?

Artykuł powstał na podstawie danych zawartych w opracowaniu Alianz Trade.

Analitycy z Alianz Research sporządzili raport omawiający wpływ sektora ICT na emisję gazów cieplarnianych, głównie CO2. Mowa o wszystkich organizacjach i usługach obejmujących takie dziedziny jak: telekomunikacja, sieci komputerowe, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, usługi internetowe, analiza danych, sztuczna inteligencja, internet rzeczy (IoT) i wiele innych.

Sektor ICT ma ogromne znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa, gdyż dostarcza technologie, umożliwiające przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie informacji w różnych dziedzinach. Okazuje się jednak, że może mieć bardziej dewastujący wpływ na środowisko niż sądzono.

Nowe technologie zniszczą środowisko?

Według prognoz Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) powinniśmy zmienić sposób, w jaki zużywamy energię elektryczną. Inaczej sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych będzie wytwarzał 830 milionów ton dwutlenku węgla do roku 2030. Emisje ICT obejmują dwie części: emisje związane z produkcją i instalacją sprzętu oraz emisje wynikające z codziennego korzystania z sieci i urządzeń. Te drugie stanowią około 70% całkowitych emisji, podczas gdy emisje związane z produkcją stanowią około 30%.

Dlaczego powinniśmy interesować się emisją CO2?

Zbyt duża emisja dwutlenku węgla wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Dlaczego? Wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze powoduje zwiększenie izolacji gazowych na całym świecie. Te z kolei prowadzą do globalnego ocieplenia oraz zmian klimatycznych negatywnie wpływających na ekosystemy roślin, zwierząt oraz nasze własne życia. Wszak, czy ludzie tego chcą czy nie, są częścią ekosystemu. Zwiększona emisja CO2 może zmieniać pogodę, topić lodowce i prowadzić do zmian w poziomach mórz i oceanów. 

Uwzględnienie kryptowalut zwiększyło szacunki emisji

Niemniej jednak większość przewidywań i analiz nie uwzględnia jeszcze wpływu rosnącej popularności kryptowalut i sztucznej inteligencji na emisję gazów cieplarnianych. Wydobywanie kryptowalut, takich jak Bitcoin, wymaga ogromnej ilości energii i przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia. Na przykład Bitcoin i Ether zużywają tyle energii, co niektóre państwa. Ponadto, rośnie zainteresowanie sztuczną inteligencją, która również wymaga dużych ilości energii i przyczynia się do emisji.

Co powinniśmy zrobić?

Aby zmniejszyć emisje sektora ICT, konieczne jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej urządzeń i optymalizacja procesu produkcji i użytkowania. Również branża kryptowalut musi podjąć wysiłki w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii i przejście na odnawialne źródła. Rozwój sztucznej inteligencji również musi uwzględniać efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój.

Konieczne są regulacje prawne, edukacja oraz inwestycje

Osoby podejmujące decyzje muszą wprowadzać przepisy i bodźce, które skłonią konsumentów do zmiany zachowań i ograniczenia emisji sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych. Możliwe działania obejmują edukację i świadomość konsumentów na temat ekologicznych wyborów technologicznych, promowanie oszczędzania energii przez urządzenia, inwestowanie w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii, tworzenie regulacji dotyczących efektywności energetycznej urządzeń oraz oferowanie zachęt finansowych dla firm, które podejmują kroki w celu zmniejszenia emisji.

Użytkownicy muszą być bardziej odpowiedzialnymi

Warto jednak pamiętać, że zmiana zachowań konsumentów w celu ograniczenia użytkowania urządzeń może być trudna. Faktycznie, ze względu na postęp technologiczny i naszą zależność od urządzeń elektronicznych, liczba używanych urządzeń może się jeszcze zwiększać. Dlatego analitycy Alianz zalecają bardziej zdecydowane działania ze strony regulatorów, takie jak ograniczenia emisji urządzeń, opłaty za emisje lub zachęty finansowe dla bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań.

Działalność B+R w obszarze ekologii jest na wagę złota!

Ważne jest również, aby kontynuować badania i rozwój w celu opracowania bardziej energooszczędnych technologii ICT oraz sposobów dekarbonizacji sektora. Innowacje technologiczne, takie jak bardziej efektywne algorytmy sztucznej inteligencji, zaawansowane rozwiązania chłodzenia danych i zastosowanie energii odnawialnej, mogą odegrać kluczową rolę w redukcji emisji.

Czas zrównoważyć sektor ICT!

Allianz Trade podkreśla potrzebę zrównoważonego rozwoju sektora ICT, który pozwoli na dalszy postęp technologiczny, ale jednocześnie zmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Odpowiednie regulacje, inwestycje w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii i działania na rzecz efektywności energetycznej są kluczowe dla osiągnięcia tych celów. Współpraca międzynarodowa i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorstw, rządów i społeczeństwa, są niezbędne, aby skutecznie zmniejszyć emisje sektora ICT i dążyć do zrównoważonej przyszłości.

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także