Konferencje
Mobile Trends

Start-upy i innowatorzy – został ostatni tydzień na zgłoszenie do programu GovTech i walkę o duży kontrakt!

To ostatni tydzień przyjmowania zgłoszeń do programu, w którym innowacyjne firmy i startupy mogą ubiegać się o zlecenia z sektora publicznego o wartości ponad 6 mln zł. Wystarczy przed 28. października założyć konto na platformie konkursowej oraz wysłać zgłoszenie do organizatora wygranego konkursu. Wyzwania zgłosiły m.in. Orlen, PKP, KGHM, Urząd Patentowy RP, Kancelaria Senatu. Wszystkie szczegóły dostępne są na https://konkursy.govtech.gov.pl/
Program powstał przede wszystkim z myślą o firmach, które do tej pory nie miały możliwości współpracy z sektorem publicznym – daje im szansę zdobycia ciekawych zleceń oraz zbudowania cennego portfolio. Jednocześnie jest sposobem na stworzenie skutecznego modelu pozyskiwania najnowszych technologii dla sektora publicznego: administracji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Do programu GovTech Polska zgłosiło się do nas 12 dużych firm i instytucji publicznych, które poszukują rozwiązań bardzo konkretnych problemów, z obszarów związanych z innowacyjną gospodarką i e-administracją, big data, business intelligence i sztuczną inteligencją. W ten sposób jesteśmy prawdziwą furtką do dużych kontraktów dla startupów oraz małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw – zachęca Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska.

Co ważne, uczestnictwo w konkursie jest atrakcyjne i możliwe nawet dla małych zespołów, ponieważ w pierwszym etapie przedstawiają one jedynie wstępną koncepcję rozwiązania. Komisje konkursowe z każdej instytucji wybierają zgłoszenia, które przechodzą do kolejnego etapu– i uzyskują finansowanie na wykonanie prototypu rozwiązania. To uczciwe podejście, w którym za realnie wykonaną pracę uczestnicy otrzymują wynagrodzenie. Spośród przedstawionych prototypów wybierani są zwycięzcy, którzy mogą podpisać kontrakt na wdrożenie swojego pomysłu.

Harmonogram projektu


ZGŁOSZENIA DO KONKURSÓW (do 28.października)
Należy zapoznać się z wyzwaniami i na dedykowanej platformie (https://konkursy.govtech.gov.pl) zgłosić udział w wybranym konkursie. Wypełniony dokument można wysłać za pośrednictwem poczty, złożyć przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub osobiście w siedzibach poszczególnych instytucji zgłaszających wyzwania.
WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
Wykonawcy zostaną poinformowani o kwalifikacji do konkursu (lub poproszeni u uzupełnienie braków w zgłoszeniach).
ETAP 1: SKŁADANIE PROJEKTÓW
Etap ten obejmuje złożenie wstępnego zarysu projektu określonego regulaminem i przedstawienie Zamawiającym swojej wizji rozwiązania wyzwania poprzez platformę konkursową. Po tym etapie nastąpi wybór pięciu wykonawców w każdym konkursie, którzy zdobyli największą liczbę punktów i przeszli do kolejnego etapu.
ETAP 2: PROTOTYPOWANIE ROZWIĄZAŃ
Ten etap rozpocznie się serią spotkań informacyjnych, podczas których Finaliści i instytucje zgłaszające wyzwania będą doprecyzowywać wymagania. Finaliści będą mogli przedstawić swoje rozwiązanie wyzwania – prototyp, przygotowany na podstawie danych udostępnionych przez instytucję. Rozwiązania podlegają ocenie Sądu Konkursowego.
WDROŻENIE
Zwycięzcy poszczególnych wyzwań zostaną wyłonieni na początku 2020 roku. Po ustaleniu ostatecznych warunków współpracy będą mogli przystąpić do realizacji kontraktów!

O programie GovTech Polska

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym i obywatelami. Program ten łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli. www.govtech.gov.pl

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także