Konferencje

Trzy czwarte firm w Polsce korzysta wyłącznie z własnych serwerowni

Przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej przetwarzają dane na własnych serwerach, rzadziej decydują się na model hybrydowy lub wyłącznie usługi kolokacyjne – wynika z badania wykonanego na zlecenie firmy Vertiv przez agencję ARC Rynek i Opinia. Ankietowani widzą potrzebę rozbudowy infrastruktury centrów danych – czy to własnej, czy w kolokacji. Jej rozwój miałby obejmować przede wszystkim wdrożenie urządzeń do monitorowania infrastruktury i zdalnego dostępu do niej oraz dodatkowe elementy zapewniające ciągłość zasilania.

Firmy stawiają na własne serwerownie

Trzy czwarte przedstawicieli badanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że korzysta wyłącznie z własnych serwerowni. Za taki stan rzeczy odpowiada głównie wola osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi w firmach – nie chcą rezygnować z własnych serwerów (72%) lub profil przedsiębiorstwa nie pozwala na wyprowadzanie infrastruktury na zewnątrz (42%). Uwidoczniły się tu również obawy ankietowanych: zarówno o bezpieczeństwo serwerów poza siedzibą firmy (37%), jak i o koszty związane z kolokacją (26%). Wiele zależy także od skali działalności – 35% respondentów uznało, że jest ona zbyt mała, aby zaistniała u nich potrzeba skorzystania z usług kolokacyjnych.

Dane bezpieczne w kolokacji

Warto podkreślić, że firmy, które zdecydowały się na kolokację, nie mają obaw o bezpieczeństwo. Wręcz przeciwnie – aż 62% z nich podkreśliło, że w tym modelu ma zapewnioną zwiększoną fizyczną ochronę danych. Zwróciły także uwagę na fakt posiadania zapasowego centrum przetwarzania danych (58%) oraz kierowały się chęcią obniżenia kosztów (27%).

Co piąta badana firma zdecydowała się na wdrożenie modelu hybrydowego, a więc utrzymywania zarówno własnych serwerów, jak i na skorzystanie z usług kolokacji. W tym wypadku podkreślano przede wszystkim konieczność ochrony wybranych danych (71%). Przedsiębiorstwa zwracają także uwagę na ograniczenia wynikające z braku możliwości rozbudowy własnej serwerowni, a część traktuje model hybrydowy jako rozwiązanie tymczasowe, kiedy chwilowo potrzebuje dodatkowych serwerów na określony czas.

Będą zmiany, ale nie wynikają one z pandemii

Uczestnicy badania Vertiv wskazali także kierunki rozwoju infrastruktury centrów danych. Warto zwrócić uwagę, że w zgodnej opinii ankietowanych pandemia COVID-19 nie spowodowała w niej znaczących zmian.

Firmy widzą za to konieczność wdrożenia zmian w infrastrukturze w najbliższym czasie (55%). Przede wszystkim dotyczy to wymiany obecnych urządzeń na nowsze (79%). Uwidoczniła się także, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw korzystających z kolokacji, silna potrzeba zarówno monitorowania infrastruktury (67%) jak i posiadania narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do niej (78%). Ankietowani wskazali również, że konieczny będzie zakup nowego sprzętu – np. systemów UPS (52%) lub dodatkowych szaf rack (31%).

Ostatni rok poddał wyjątkowej próbie infrastrukturę IT firm i, nawet jeśli wyszły z niej bez szwanku, nie oznacza to zaprzestania planów rozbudowy. O ile 2020 rok upłynął pod znakiem reagowania na nową sytuację, co było łagodzeniem skutków pandemii, w 2021 roku firmy mogą powrócić już do planowania długofalowego rozwoju infrastruktury, aby zagwarantować właściwe zabezpieczenie i dostęp do kluczowych danych oraz ciągłość świadczenia usług dla swoich klientów – mówi Piotr Wójcik, Dyrektor Działu Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów w Polsce i krajach bałtyckich w Vertiv.

Nadciąga luka kompetencyjna

Pandemia nie miała także znaczącego wpływu na poziom zatrudnienia na stanowiskach IT w Polsce. Aż w 95% firm został on bez zmian. Dodatkowo, aż 60% respondentów uznało, że ich przedsiębiorstwa dysponują odpowiednimi kadrami, które mogłyby zająć się zarządzaniem i rozbudową infrastruktury sieciowej. Eksperci mają jednak poważne wątpliwości, czy ten optymizm jest uzasadniony. Specjaliści IT wybierają bowiem często inne niż centra danych obszary pracy i rozwoju. W dodatku zapowiadany przez ekspertów rozwój sektora data center w Polsce będzie skutkował zwiększonym zapotrzebowaniem na wysoko wyspecjalizowany personel. – Rosnąca luka kompetencyjna w branży IT, w tym w segmencie centrów danych, jest faktem dyskutowanym szeroko w społeczności menedżerów i będzie się uwidaczniać wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii – wskazuje Gerard Dermont, Dyrektor ds. Sprzedaży Regionalnej w Polsce i krajach bałtyckich w VertivW badaniu Vertiv „Data Center 2025: Coraz bliżej brzegu”, przeprowadzonym wśród pracowników centrów danych, 16 proc. respondentów zadeklarowało przejście na emeryturę do 2025 roku. Dlatego niezbędne jest przygotowywanie nowych kadr już na poziomie uniwersyteckim, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na rekrutację inżynierów.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Vertiv przez ARC Rynek i Opinia w kwietniu i maju 2021 roku. Wzięło w nim udział 110 pracowników działów IT z firm w Polsce zatrudniających ponad 50 osób, którzy posiadają wiedzę na temat przetwarzania danych w ich przedsiębiorstwie. Z badania wykluczono podmioty w całości outsourcujące usługi IT.

Udostępnij
Zobacz także